Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Pět dimenzí postojů ke smrti
Klára Machů, Daniel Dostál, Olga Pechová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Petr Kabeš: Tváří v tvar
Jakub Guziur
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Rok: 2012
působení v zahraničí

PhDr. Bohuš Vybíral
Petr Kadlec
Rok: 2012
stať ve sborníku

PHENOMENE SAN-ANTONIO
Jana Brňáková
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Píseň v kulturních kontextech I.
Jakub Guziur
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Píseň v kulturních kontextech II.
Jakub Guziur
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Plánování jazyků a plánování v jazyce
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Slavia
článek v odborném periodiku

Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského, Filologičeski fakultet
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Počátky ruského kosmismu u N. F. Fjodorova a K. E. Ciolkovského
Lenka Naldoniová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Počátky ruského kosmismu u N. F. Fjodorova a K. E. Ciolkovského
Lenka Naldoniová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Počtářské umění raného středověku (cca 980-1150)
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohádky a pověsti na Jesenicku v české literatuře pro děti a mládež v 2. pol. 20. století
Stanislava Schupplerová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Pohádky jako prototexty apokryfních reprodukcí v současné české próze
Petr Hrtánek, Petra Knesplová
Rok: 2012, Český lid
článek v odborném periodiku

Pohyblivý svátek - organizace a spolumoderování cyklu večerů mladé literatury
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Rok: 2012
ostatní

Pojetí prosociální osobnosti v současné psychologii.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
stať ve sborníku

Pojištění proti špatnému počasí ve Francii
Iva Dedková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojištění proti špatnému počasí ve Francii
Iva Dedková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Polish Collectors of the Nineteenth and Twentieth Centuries
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2012, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

Polish-German Historical Conference about Industrialization of Upper Silesia: Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 r.) / Unternehmer im Industrialisierungs ...
Aleš Zářický
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Politické kontexty, definice pojmu spravedlnosti
Kristina UVÍROVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Politické nevědomí u Fredrica Jamesona
Roman RAKOWSKI
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Politické nevědomí u Fredrica Jamesona
Roman RAKOWSKI
Rok: 2012
stať ve sborníku

Polské filosofické myšlení a medicína
Marek Petrů
Rok: 2012, Equilibria
odborná kniha

Polština v církevních pramenech 18. století
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU
kapitola v odborné knize

Populační vývoj statutárních měst rakouské části Slezska v období demografického přechodu - města Opava, Frýdek a Bílsko
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2012, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Portrét Romy Mertensové
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Chajejnu
článek v odborném periodiku

Possibilities of determination of blood groups from historical human remains. Contribution to archeological and anthropologic research
Jiří Macháček, Klára Parmová, Eva Drozdová, Jana Benešová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Postawy Polaków wobec Czechów i mniejszości czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
kapitola v odborné knize

Postmodernismus a trh
Roman RAKOWSKI, Pavel Siostrzonek
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

posudek disertační práce
Iva Málková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek disertační práce
Iva Málková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poszukiwanie formy bardziej pojemnej w poezji Czesława Miłosza
Janusz Paśkiewicz
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Pouliční filozofie Viléma Flussera
Martina ŠPIDLOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pouliční filozofie Viléma Flussera
Martina ŠPIDLOVÁ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Spisy Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Povídání o Indii
Filip Svoboda
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznámky k pojmu "krajina" podle Heleny Jarošové
Jan Nemček
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Poznámky k pojmu KRAJINA v chápání Heleny Jarošové
Jan Nemček
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznání světa u J. A. Komenského
Silvie GMUZDKOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznání světa u J. A. Komenského
Silvie GMUZDKOVÁ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Prevalence návykového chování u dětí v 11 a 15 letech v rámci studie ELSPAC
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2012, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Prezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku
Jakub Ivánek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Procházka parkem
Petr Hrtánek
Rok: 2012, Host
článek v odborném periodiku

PROCHÁZKOVÁ Iva
Svatava Urbanová
Rok: 2012, Libri
kapitola v odborné knize

Prokrastinace
Josef Kundrát, Aleš Neusar
Rok: 2012, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Proměnné Big Five a volba copingových strategií v pomáhajících profesích
Karel Paulík, Michal Tichý
Rok: 2012
stať ve sborníku

Proměny architektury 2. poloviny 20. století
Marie Šťastná, Kolektiv Autorů
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prosociální osobnost v kontextu dobrovolnictví
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub