Publikační činnost - IS PUBL
Za idoly textové interpretace
Roman Rakowski
Rok: 2013, Retronis, s.r.o., Ostrava
kapitola v odborné knize

Zakon jazykovoj ekonomii i jego projavlenija v sovremennom russkom i češskom jazykach
Blažena Rudincová
Rok: 2013, Garamon
kapitola v odborné knize

Zakon jazykovoj ekonomii i jego projavlenije v sovremennom russkom i češskom jazykach
Blažena Rudincová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zborcené vzdušné zámky
Iva Málková
Rok: 2013, Protimluv Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Zbrojní a vojenská výroba Vítkovických železáren v meziválečném období (1918-1938)
Aleš MATERNA
Rok: 2013, Hospodářské dějiny/Economic history
článek v odborném periodiku

Zlatý vlk
Petr Vidlák
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zmrtvýchvstání miamštiny jako příklad úspěšné jazykové a kulturní resuscitace
Miroslav Černý
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zmrtvýchvstání miamštiny jako příklad úspěšné jazykové a kulturní resuscitace
Miroslav Černý
Rok: 2013, Oftis
kapitola v odborné knize

Znovuobjevený legionářský cestopis
Martin Tomášek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Způsob tabuizace a překračování tabu v komunikaci s dětmi na Těšínsku v České republice
Weronika HRUBÁ
Rok: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
kapitola v odborné knize

Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války.
Petr Popelka
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Zrod moderního důstojníka
Radim Macháň
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zu ausgewählten Aspekten der Rezeption von deutschen Fachtexten durch FremdsprachenlernerInnen
Eva Bajerová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Zu den kulturellen Spezifika nonverbaler Elemente in Fachtexten
Eva Bajerová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik
Anna Pumprová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Zum Ausdruck von Emotionen in literarischen Texten : Am Beispiel der Erzählung ?Der Waldgänger? von Adalbert Stifter
Josef MIŠUN
Rok: 2013, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Zur Problematik der Konnektoren im Satz und im Text aus der Perspektive der Textverständlichkeit
Eva Bajerová
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Zur Rolle von Kleinkorpora in der linguistischen Forschung
Martin Mostýn
Rok: 2013, Narr Verlag
kapitola v odborné knize

Ženy v Moravské Ostravě a na okraji ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Židé a předlitavské vysoké školství ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2013
stať ve sborníku

Život jako obyčejný lidský úděl
Svatava Urbanová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Životní cesty koryfeje šeské vědy o antickém starověku, prof. P. Olivy
Igor Lisový
Rok: 2013, Repronis
kapitola v odborné knize

19. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/14 (OEDM-SERM 2013/2014).
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově / 380 years of princedom Liechtenstein in Moravský Krumlov
Marek Vařeka
Rok: 2013, Městské muzeum v Moravském Krumlově
odborná kniha

380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově / 380 years of princedom Liechtenstein in Moravský Krumlov
Marek Vařeka
Rok: 2013
uspořádání výstavy (E)

4. mezinárodní doktorandská konference Where Life Once Used to Be - the Vanished Places and Sights. 14. června 2013, Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, 4, 2013/2, s. 252.
Tomáš Řeha
Rok: 2013
ostatní

40 let od vojenského převratu v Chile
Jiří Chalupa
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

5 katalogových hesel
Jaromír Olšovský, Pavel Šopák, A Kolektiv
Rok: 2013, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

90 rokov bratislavskej polonistiky
Marta Pančíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

90. výročí připojení Hati a Píště k ČSR
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2013, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

... (sebe)obnažení ... nad poezií Stanislavy Repar a Mily Haugové
Iva Málková
Rok: 2012, Romboid
článek v odborném periodiku

A Dialogue with Prospective Students? An Interplay of Monoglossic and Heteroglossic Elements in University Website Presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A jsme stále více svobodnější ?
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Note on Hebrew Script in Christian Art. Between Wrocław and Lviv
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2012, Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia
článek v odborném periodiku

A propos des couples antonymiques dedans/dehors et dessus/dessous
Iva Dedková
Rok: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 1/2012
článek v odborném periodiku

"A springboard from which to dive into an ocean of opportunities": on the lexico-grammatical features of the discourse of university offers
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Voice Coming from the Past: The Legacy of the Family History in R. Goldstein´s Mazel
Stanislav Kolář
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

...Aby opravdově chudí byli zaopatřeni a žebrota přestala... Úloha římskokatolické církve při potírání chudoby na přelomu 18. a 19. století
Jan Al Saheb
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 10/2012
Lenka Vaňková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 11/2012
Lenka Vaňková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

ADAPTACE MUŽŮ A ŽEN NA ZTRÁTU ZAMĚSTNÁNÍ
Karel Paulík, Petr Saforek
Rok: 2012, Psychologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Adressatenbezug in Monatsregeln. Eine Studie anhand der Handschriften der ehemaligen Fürstenbergischen Bibliothek auf der Bur Křivoklát
Lenka Vaňková
Rok: 2012, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Akulturacja Żydów na przykładzie inskrypcji nagrobnych w Ostrawie
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alena Podhorná-Polická (éd.) (2011), Aux marges de la langue : argots, style et dynamique lexicale. Hommage a Marc Sourdot pour son 65 ieme anniversaire, Brno : Masarykova univerzita. 198 pp. ISBN 978-80-210-5562-9.
Jana Brňáková
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Algunas consideraciones acerca de los verbos pronominales en el espaňol actual
Jana Veselá
Rok: 2012, Lingua viva 14
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza textových variant knihy Moji milí bratři
Jindra Hylmarová
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Angličtina a její podíl na ústupu, zachování a revitalizaci menšinových jazyků
Miroslav Černý
Rok: 2012
stať ve sborníku

Antagonistic Facework in Online Discussion Fora
Christopher Hopkinson
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


