Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Sedm smrtelných hříchů
Tomáš Novotný
Rok: 2012, Združenie evanjelikálnych cirkví v SR
odborná kniha

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum
kapitola v odborné knize

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sense of Community in the Work of Gary Snyder
Lenka Szczerba
Rok: 2012, Ostrava journal of English philology
článek v odborném periodiku

Session B-2 - ELI03: The Self-presentation of Political Elites in Agrarian Regions of Central Europe, 19th to beginning of 20th Century
Andrea Pokludová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Setkání polonistů 2012 / Spotkanie Polonistów 2012
Jiří Muryc
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Severní dráha císaře Ferdinanda
Alena Borovcová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Severní vítr
Martin Tomášek
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Situovaná věda
Filip Svoboda, Kristina UVÍROVÁ
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Skeptické čtení světa Agrippy z Nettesheimu
Vladimír ŽATECKÝ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum XIII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Slavica Iuvenum XIII
Beata Bednářová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Sleeping Languages in the English Speaking World
Miroslav Černý
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou.
Jan Al Saheb
Rok: 2012, Muzeum Těšínska ; Kysucké múzeum v Čadci ; Považské múzeum v Žiline
kapitola v odborné knize

Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou - osobní aspirace versus reálné kariérní možnosti na příkladu Valentina Pavlovského
Jan Al Saheb
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slezsko a opolský region ve 13. století a prvních desetiletích 14. věku
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix
Rok: 2012, NLN
kapitola v odborné knize

Slezsko v časech raného středověku
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix, Pavel Kouřil
Rok: 2012, NLN
kapitola v odborné knize

Sluneční vůz Faethonta : abecední průvodce vzácnými lokalitami a skvosty starověku (Egypt, Řecko a Řím)
Igor Lisový
Rok: 2012, vlastním nákladem
odborná kniha

Snad mají pravdu básníci - hlavní je láska
Andrea Holešová
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Sociálna a emocionálna inteligencia vo vzťahu k anticipovaným dôsledkom prepojenia práce a rodiny
Lenka Očenášová, Ivana Václaviková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje
Lubor Hruška
Rok: 2012, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
odborná kniha

Sókratés. Komplexní či negativní ironie?
Oldřich Kramoliš
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Some characterizations of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Some geometric properties of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Současné ruské reálie
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soudní tlumočení a některé jeho specifické problémy
Zuzana Honová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů
Jan šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spirituality in the work of Gary Snyder
Lenka Szczerba
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské universtiy v Ostravě
odborná kniha

Spirituality in the Work of Gary Snyder
Stanislav Kolář
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Spisovatelovo osudové zaujetí krajinou
Jiří Svoboda
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Spisovná čeština: mezi mluveností a psaností
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Spletité klubko Ariadny : tahák pro studující antický starověk, 1
Igor Lisový
Rok: 2012, Repronis
odborná kniha

Spor o výstavbu mostu mezi Frýdkem a Místkem ve světle dokumentů z roku 1639
Jan Al Saheb
Rok: 2012, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Sprawy łużyckie w piśmie "Śląsk". Epilog?
Józef Zarek
Rok: 2012
stať ve sborníku

State in cognita veritate.
Igor Lisový
Rok: 2012, Acta Humanitas Kolín
článek v odborném periodiku

Stavitel Josef Holuscha - architektonický výraz jeho staveb
Adam HUBÁČEK
Rok: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

STONIŠ Miroslav
Svatava Urbanová
Rok: 2012, Libri
kapitola v odborné knize

Strategie zvládání ve vztahu k aspektům vynořující se dospělosti
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2012, Psychologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Stres v životě a zaměstnání učitelů a subjektivní zdraví
Karel Paulík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strnadlův žitý prostor
Svatava Urbanová
Rok: 2012, HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
článek v odborném periodiku

Structural and Cognitive Stereotyping in Lifestyle Magazines for Women
Renáta Tomášková, Olga Dontcheva-Navratilova, Renata Povolná
Rok: 2012, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Structural parallelism in contemporary British novels - a text-level approach
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Strukturní typy nesklonných slov v ruštině a jejich ekvivalenty v češtině.
Zdeňka Nedomová
Rok: 2012, Studia Slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Střet filosofického myšlení a židovského náboženského myšlení v anonymním dopise proti filosofii, MS Opp. 585
Jana HORÁKOVÁ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Střet filosofického myšlení a židovského náboženského myšlení v anonymním dopise proti filosofii, MS Opp. 585
Jana HORÁKOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studentská vědecká konference
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Studentská vědecká konference
Filip Svoboda, Jana HORÁKOVÁ
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Studentská vědecká konference Katedry filozofie - Setkávání vědy a filosofie.
Jana HORÁKOVÁ, Filip Svoboda, Tomáš Zemčík, Jan Herůfek
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
rss
social hub