Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Ljubljana: University of Ljubljana
Jan Malura
Rok: 2012
působení v zahraničí

Lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské válečné námořnictvo (1891-1914)
Aleš MATERNA
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské válečné námořnictvo (1891-1914).
Aleš MATERNA
Rok: 2012
stať ve sborníku

LOMOVÁ Lucie
Svatava Urbanová
Rok: 2012, Libri
kapitola v odborné knize

Los contenidos elearning en la enseňanza del espaňol a nivel universitario
Jana Veselá
Rok: 2012, Wydawnictwo Wyzszej szkoly filologicznej we Wroclawiu
kapitola v odborné knize

Los verbos pronominales en espaňol y sus locuciones
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Secularization and the Working Class. The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications: Eugene (Oregon) 2011. 256 s. ISBN 978-1-61097- 014-32011
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Madness in American Fiction on the Holocaust
Stanislav Kolář
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Malíř, Jiří a kol.: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. Brno 2012, 887 s.
Aleš Zářický, Jiří Malíř
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Maria Janion a polský romantismus
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Maurice Grevisse (2009), Le francais correct, Bruxelles : De Boeck. ISBN 978-2-8011-0051-6.512 pp.
Jan Lazar
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Meda a Jan Mládkovi - spolupracovníci Ústavu dr. Edvarda Beneše v Londýně
Pavel Carbol
Rok: 2012
stať ve sborníku

Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?
Hana Srpová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Media Reality - Discourse Analysis of Newspaper Headlines
Barbora Blažková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medizinische Problematik in der städtischen Kanzlei
Lenka Vaňková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Memoáry Heleny Čapkové jako generační výpověď ženy
Jindra Hylmarová
Rok: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Mensa pythagorica nebo arismethica Alchoarismi?
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles Compared
Tereza Malčíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2012
stať ve sborníku

Mezi urozeností a zásluhou- erbovní 'nobilitační listina jako odměna v lucemburské monarchii
Tomáš Krejčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi vědou a náboženstvím. (Proto)přírodovědné aspekty okultní filosofie Heinricha Cornelia Agrippy
Vladimír ŽATECKÝ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi vědou a náboženstvím. (Proto)přírodovědné aspekty okultní filosofie Heinricha Cornelia Agrippy
Vladimír ŽATECKÝ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Michal Svěrák: Svět v hrsti prachu: Kritická recepce díla Cormaca McCarthyho
Jakub Guziur
Rok: 2012
ediční a redakční práce

MICHL Karel
Svatava Urbanová
Rok: 2012, Libri
kapitola v odborné knize

Miejsce Drogi do Nieba Samuela Ludwika Zasadiusa w historii polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Mikroi makrotoponimy jako baza nazewnicza dla innych typów onimów na przykładzie ergourbanonimów polskich i rosyjskich
Ekaterina Popova
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Minotaur a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mínotaurus a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Místo pedagogické praxe v přípravě učitelů francouzštiny
Jitka Smičeková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Místo pedagogické praxe v přípravě učitelů francouzštiny
Jitka Smičeková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mistr Jan Hus a exemplum o otcově ukousnutém nosu
Barbora HANZOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mistr Jan Hus a exemplum o otcově ukousnutém nosu
Barbora HANZOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Mittel der Ausdrucksverstärkung bei der Versprachlichung von Emotionen
Milan Pišl
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva odsouzených v kontextu české lexikografie
Lucie Radková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mnohojazyčnost v České republice
Miroslav Černý
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modusy mysli medycznej
Marek Petrů
Rok: 2012, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Morální odpovědnost v imkompatibilismu
Antonín Dolák
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morfologiczne wykładniki perswazji w reklamie (na przykładzie wybranych kategorii)
Roman Sliwka
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Rok: 2012, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Možnosti uplatnenia emočnej inteligencie v kontexte ošetrovateľstva
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová, František Baumgartner, Zuzana Rojková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Müglová, Daniela. KOMUNIKACE, TLUMOČENÍ, PŘEKLAD aneb Proč spadla Babylónská věž? Ze slovenského originálu KOMUNIKÁCIA, TLMOČENIE, PREKLAD alebo Prečo spadla Babylonská veža? Bratislava: ARIMES, 2009, přeložil Vítězslav Vilímek.
Zuzana Honová, Zuzana Honová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Multimedia Activities in TEFL
Markéta Bilanová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multimediální hry jako tvůrčí princip Petra Nikla
Hana ŘÍHOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Multimediální prostor současné literatury pro děti
Hana HELLEBRANTOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multimediální prostor současné literatury pro děti a mládež
Hana HELLEBRANTOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Muzejník mezi muzeologií, dějinami hmotné kultury a dějinami umění
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, A Kolektiv
Rok: 2012, Slezská univerzita
kapitola v odborné knize

Muzeum umění Olomouc 1951-2011
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub