Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Industrializacja socjalistyczna i jej wpływ na region (na przykładzie regionu Ostrawsko-karwińskiego)
Petr GÁBA
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industriální Ostravsko jako literární krajina
Iva Málková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industriální Ostravsko jako literární krajina
Iva Málková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

"Inexplicable as an Earthquake:"
Stanislav Kolář
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2012
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2012
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2012
působení v zahraničí

Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2
Jan Mlčoch
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intergenerational and Transgenerational Transmission of Trauma in Contemporary Jewish Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Interpersonal inplications of participant interaction in conference presentations.
Gabriela Zapletalová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpretace krajiny v jesenických pověstech z hlediska archetypální kritiky
Stanislava Schupplerová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpretacija kot (duhovna) amplifikacija
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012, Apokalipsa
článek v odborném periodiku

Into the Wild
Martin Škabraha
Rok: 2012, Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia
článek v odborném periodiku

Irish emigrant families in eighteenth-century Upper Silesia and Moravia.
Jiří Brňovják
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Irové na Těšínsku. K historii rodu Taaffe v Horním Slezsku v 18. století
Jiří Brňovják, Antoni Barciak, Aleš Zářický
Rok: 2012, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize

Iubilaeus annus-pedagoga a vědce -filosofa Jaroslava Hrocha
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek
Rok: 2012
ostatní

IX Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2012
působení v zahraničí

IX Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

J. Volman, továrna na obráběcí stroje v Čelákovicích - dobrý příklad špatné památkové praxe
Květa Jordánová
Rok: 2012, Zprávy památkové péče - časopis státní památkové péče
článek v odborném periodiku

Jak připravit příspěvek na Studentskou vědeckou konferenci
Jana Veselá
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se mluví za zdmi českých věznic
Lucie Radková
Rok: 2012, FF OU v Ostravě
odborná kniha

Jak změnilo dobývání Nového světa myšlení Evropanů? Černá legenda o dobývání Nového světa
Jiří Chalupa
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Jakým způsobem lze využít imaginaci a floating k nácviku sportovní dovednosti? Teoretická východiska
Veronika Kavková, Jitka Taušová, Marek Malůš
Rok: 2012
stať ve sborníku

Jan Adam I. z Liechtensteina, ekonom, politik a mecenáš / Johann Adam I. von Liechtenstein, Ökonom, Politiker und Mäzen
Marek Vařeka, Dobromila Brichtová, Miroslav Koudela
Rok: 2012
uspořádání výstavy (E)

Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka
Marie Šťastná
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Jan Mlčoch: Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2
Irena Fialová, Jan Mlčoch
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Mlčoch: Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2. E-learningový kurz Moodle
Jana Veselá
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jana Schlossarková - básnířka, prozaička, sběratelka
Lukáš Průša, Jana Schlossarková
Rok: 2012, Alos
kapitola v odborné knize

Jaromír Kadlec: Francouzština v Africe
Jan Holeš
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jaroslav Lipowski, Operatívna fonetika slovečiny, češtiny a pol´štiny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ISBN 978-83-229-3202-5
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jaroslav Reska, cofundador de la hispanística ostraviense ha cumplido ochenta aňos (*29.7.1932)
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2
článek v odborném periodiku

Jazyk jako volba (úvahy nejen nad tvorbou a recepcí Ivy Procházkové)
Svatava Urbanová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyk jako volba (úvahy nejen nad tvorbou a recepcí Ivy Procházkové)
Svatava Urbanová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Jazyk v náboženském životě na Těšínsku
Tereza ONDRUSZOVÁ, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Jazyková politika frankofonních zemí
Jana Brňáková, Jan Holeš, Jaromír Kadlec
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazyková politika frankofonních zemí
Jan Holeš, Jaromír Kadlec
Rok: 2012, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Je jazyk nových médií opravdu nový? (komparativní analýza současných a starých českých reklam)
Hana Srpová
Rok: 2012, Wydawnictwo Primum Verbum, Uniwersytet Łódzki
kapitola v odborné knize

Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język w środowisku kościelnym na Zaolziu (przedstawienie wyników badań)
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język w życiu religijnym duchowieństwa na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język w życiu religijnym duchowieństwa na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Językowy obraz istot nadprzyrodzonych płci żeńskiej w opowieściach zebranych przez Józefa Ondrusza
Beata Bednářová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz istot nadprzyrodzonych płci żeńskiej w opowieściach zebranych przez Józefa Ondrusza
Beata Bednářová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Językowy obraz kobiety w prozie Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz kobiety w prozie Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2012
stať ve sborníku

Job Satisfaction and Stress among Teachers
Karel Paulík
Rok: 2012, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?
Jan Čížek
Rok: 2012, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Josef Haubelt a kol. Na Hranicku v časech druhé světové války. Praha 2011
Petr Kadlec, Petr Kadlec
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Josef Vörös - SRÍ LANKA DÁNAVATTA
Tomáš Zemčík
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě

K filologickým aktivitám Společnosti Viléma Mathesia
Miroslav Černý
Rok: 2012
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub