Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
K založení prvních akciových společností na Těšínsku
Milan Myška
Rok: 2012, Těšínsko
článek v odborném periodiku

K založení řepného cukrovaru v Osoblaze roku 1858
Milan Myška
Rok: 2012
stať ve sborníku

Kafedra filosofii i psychologii, Fakultet deržavnogo upravlinnja, Doneckyj deržavnyj universytet upravlinnja
Marek Otisk
Rok: 2012
působení v zahraničí

Kalevala
Martin Tomášek
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Kancionály českých pobělohorských exulantů
Jan Malura
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karikatura jako zdroj paměti událostí a osobností totalitních režimů (Výsledky empirických šetření u studující mládeže z let 2005-2011)
Blažena Gracová
Rok: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských vě
článek v odborném periodiku

Katharina REISS (2009), Problématiques de la traduction, Paris : Édition ECONOMICA, 2009, ISBN 978-2-7178-5742-9
Zuzana Honová, Zuzana Honová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kdo bude publikum a kdo učinkující?
Vít Horák
Rok: 2012, Cargo
článek v odborném periodiku

Když se jídla nedostává. České středověké reflexe hladových let v evropském kontextu
Robert Antonín, Michaela Malaníková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ke vzniku a vývoji druhého gymnázia v Hranicích v letech 1912-1922
Petr Kadlec
Rok: 2012
stať ve sborníku

Klasická fotografie v digitálním věku
Marie Šťastná
Rok: 2012, EN FACE
kapitola v odborné knize

Kognice a volice
Marek Petrů
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolberová, U.: Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc, Urszula Kolberová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem
Stanislav KNOB
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolonie dolu Michal
Lukáš VACULÍK, Martin Jemelka
Rok: 2012, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny-Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Vernířovice 18.-20.5. 2012
Karel Paulík
Rok: 2012, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w Jezyku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Konflikt pokoleń i różnice cywilizacyjne w języku czeskim. Zarys problemu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Konfrontace s existenciální osamělostí: terapeutické a růstové možnosti sociální izolace
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2012
stať ve sborníku

König Wenzel II. von Böhmen und die Wahl des römisch-deutschen Königs von 1292
Robert Antonín
Rok: 2012, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120
článek v odborném periodiku

Kontakt językowy w środowisku dwujęzycznym czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Franz Werfel
Iveta Zlá
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Maximilian Harden
Iveta Zlá
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konzeptualisierung der Emotion Angst in deutschen und tschechischen Phraseologismen
Eva Cieślarová
Rok: 2012, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Konzeptualisierung von Emotionen in deutschen und tschechischen Phraseologismen
Eva Cieślarová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajina jako autorovo osudové zajetí (k prózám J. Strnadla)
Jiří Svoboda
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura, Jan Malura
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Eds. J. Malura, M. Tomášek
Svatava Urbanová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Krajiny na kraji kontinentu v díle Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka
Petr Kopecký
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Král Jan a zbraslavský opat Petr. Proměny reflexe Jana Lucemburského ve Zbraslavské kronice
Robert Antonín
Rok: 2012
stať ve sborníku

Kritický klub
Petr Hrtánek
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Kroměříž. Historické město a jeho památky
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Kroměřížská architektura 1791-1918
Pavel Zatloukal, Marek Pedrůtka
Rok: 2012, Město Kroměříž
kapitola v odborné knize

Kryštof B. Skrbenský z Hříště (1615-1686). Barokní aristokrat a jeho doba
Jiří Brňovják
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KŘENEK Petr
Svatava Urbanová
Rok: 2012, Libri
kapitola v odborné knize

Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności
Jana Raclavská
Rok: 2012, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize

Kultovní literatura
Martin Pilař
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura a "duchovnost". Kultura v kleštích ireligiozity novodobé civilizace
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Kultura.cz
Iva Málková
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Kulturní a společenské styky Lichnowských - salon Hradec, Chuchelná?
Jiří Jung
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda
Alena Borovcová
Rok: 2012, Národní památkový ústav
odborná kniha

Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Jarmila Plchová, Jan Kyselák
Rok: 2012, NPÚ ÚOP v Ostravě
odborná kniha

"Kurze versuochte dinge." Ein mährisch-schlesisches wundärztliches Rezeptar des 15. Jahrhunderts
Gundolf Keil
Rok: 2012, Ashgate
kapitola v odborné knize

Kvaterny majestátů moravských desk zemských jako pramen k poznání nových členů moravské stavovské obce od poloviny 17. do poloviny 19. století
Jiří Brňovják
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La condensation syntaxique dans les textes juridiques francais et tcheques rédigés par les institutions europennes
Zuzana Honová
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

La locomotive est hors d´usage. A propos de HORS
Iva Dedková
Rok: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012
článek v odborném periodiku

La parodia parahistórica de Eduardo Mendoza. Las (in)diferencias entre el espacio real y el ficticio en la narrativa (seudo)histórica posmoderna
Jiří Chalupa
Rok: 2012, FHV UMB
kapitola v odborné knize

La princesse Marie Ernestine d´Eggenberg née Schwarzenberg, duchesse de Krumlov (1649-1719) et la culture française en Boheme
Jitka Radimská
Rok: 2012, Lavauzelle
kapitola v odborné knize

La rebelión de Elvio Romero
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Language Change and Variation in Present-Day Malaysia
Miroslav Černý
Rok: 2012
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub