Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Holas, Emil
Karel Paulík
Rok: 2018
ostatní

How Do Universal Dependencies distinguish language groups?
Xinying Chen, Kim Gerdes
Rok: 2018, De Gruyter Mouton
kapitola v odborné knize

Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914-1919
Martin Slepička
Rok: 2018, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
odborná kniha

Hrabovské památné lípy
Martin Slepička
Rok: 2018
ostatní

Hrabovský starosta Ludvík Staněk se zasloužil o kulturní rozvoj Ostravska
Martin Slepička
Rok: 2018
ostatní

Hrady Zlínského kraje
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jan Štětina, Jana Langová, Jiří Holík, Zdeněk Vácha, Zdeněk Schenk
Rok: 2018, Spolek přátel hradu Lukova
odborná kniha

Hrob sochaře Augustina Handzela na slezskoostravském hřbitově
Jakub Ivánek
Rok: 2018
stať ve sborníku

Hugo Vavrečka, ředitel Baťových závodů
Jan HERMAN, Nina Pavelčíková
Rok: 2018, Hospodářské dějiny = Economic history
článek v odborném periodiku

I Kolokwium czesko-polskie: Z naszych warsztatów badawczych
Jana Raclavská
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Ich war zum erstenmal in einem Kurorte! Turistická zkušenost pocestných venkovanů
Jan PEZDA
Rok: 2018, Scriptorium
kapitola v odborné knize

Idea míru ve středověkém myšlení a právu
Dalibor Janiš
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Idea regionalizmu śląskiego w poezji polskich autorów zaolziańskich
Michal Przywara
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Identita na hranici - polsky psaná literatura Těšínska
Karel Střelec
Rok: 2018, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Influence of magical realism and marvellous reality in the novel "Nebe nemá dno"
Jakub Lukáš
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Institut slovanských studií Ruské akademie věd
Andrea Balharová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Institut viščoi osvity Nacionalnoi akaděmii pedagogičeskich nauk Ukrainy / Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Aleš Zářický
Rok: 2018
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Rok: 2018
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2018
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2018
působení v zahraničí

Interference mezi francouzštinou a češtinou v oblasti předložek
Iva Dedková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interkomprehensja w językach zachodniosłowiańskich
Marta Pančíková, Alexander Horák
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Internacional'nye ehponimy v lingvisticheskoj terminologii russkogo yazyka
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Internacional'nye terminy-ehponimy v metayazyke lingvistiki i ih kul'turno-istoricheskaya cennost'
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intersekcionalita v kontextu afro-amerických studií.
Karla Kovalová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inventura
Tomáš Novotný
Rok: 2018
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Inventura 1910
Pavel Kladiwa
Rok: 2018, NLN
kapitola v odborné knize

Iva Málková recenzuje básnické sbírky
Iva Málková
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Ivan Landsmann
Martin Pilař
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

I.1g Politik Josef Lukeš, I.1h Hudební skladatel a obchodník Miloš Čeleda, I.4g Psychiatr Ignác Tiefenbach (katalogová hesla)
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2018, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Jak brněnští architekti šturmovali meziválečnou Olomouc
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Muzeum města Brna
kapitola v odborné knize

Jak bruslaři v Místku v 80. letech 19. století zničili arcibiskupovi louku
Radek Lipovski
Rok: 2018
stať ve sborníku

Jak chutná Španělsko
Petr Šlechta
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak Leibniz neovlivnil Einsteina
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jak opłakujemy śmierć zwierzęcego pupila w Internecie
Urszula Kolberová
Rok: 2018, Collegium Colembinum
kapitola v odborné knize

Jak se žilo před sto lety? Někdo bez koupelny, někdo s milionem ročně
Andrea Pokludová, Blažena Gracová
Rok: 2018
ostatní

Jan Buchal - hrabovská oběť politického procesu s dr. Miladou Horákovou
Martin Slepička
Rok: 2018
ostatní

Jan Hajšman: Plzeňsko-český slovník: Pročpa tudlecto říkáme? Starý most, Plzeň 2017, 176 s. Acta onomastica
Jaroslav David
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Lazar (2017). A propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel : entre Facebook and Twitter. Ostrava : FF OU.
Iva Dedková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

JAN MLČOCH. La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Wydawnic-two Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2017 (Biblioteka Iberoromańska 4), 171 s. ISBN 978-83-60097-83-0. Ameryka Łacińska, 2 [100] 2018, s. 143-147
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Šabršula : le centenaire d´un linguiste (31/03/1918 - 14/02/2015)
Zuzana Honová
Rok: 2018, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice
Zuzana Honová, Jan Lazar, Jan Holeš
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Jaroslav Žila
Iva Málková
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Centrum hospodářských dějin
kapitola v odborné knize

Jazykový kurz AJ
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Je izraelský humor židovský?
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Maskil
článek v odborném periodiku

Jedeme vlakem. Železnice na Ostravsku pohledem cestujících ve 2. pol. 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
kapitola v odborné knize

Jen mluvte pravdu
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Jezuitský konvikt Nejsvětější Trojice v Těšíně: stavební vývoj, formální vazby a možnosti interpretace
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2018, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Język i folklor jako przestrzenie przenikania kultur
Marta Pančíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język wydarzeń roku 1968
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub