Publikační činnost - IS PUBL
Lubok
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2013, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

"L´unité onomatologique complexe" de Jan Šabršula
Jana Brňáková
Rok: 2013, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Lze ohýbat čas?
Roman POLÁCH
Rok: 2013, Weles
článek v odborném periodiku

Maciej Bogusz Stęczyński. Forgotten Globetrotter
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2013, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

Magic in the social construction of the past
Jan Kajfosz
Rok: 2013, POL SOCIOL REV
článek v odborném periodiku

Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118)
Jana Nechutová, Helena Krmíčková, Dušan Coufal, Jana Fuksová, Petra Mutlová, Anna Pumprová, Dana Stehlíková, Libor Švanda
Rok: 2013,
odborná kniha

Máme dobrého pastýře, který umí své stádo rozmnožit? Aneb o mediálním obrazu ?katolického nepřítele?.
Eva Hrdinová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Mariánské kostely v Michálkovicích, Radvanicích a Hrabůvce
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Marxistická revoluce s lidskou tváří v měděné zemi
Jiří Chalupa
Rok: 2013, Tvar
článek v odborném periodiku

Master manikjura Ol´ga, barmen Anastasija, laureat konkursa Tat´jana - názvy osob ženského pohlaví v textech ruské publicistiky
Zdeňka Nedomová
Rok: 2013, FF MU Brno
kapitola v odborné knize

Mé dětství v nacisty okupovaném Místku
Milan Myška
Rok: 2013
stať ve sborníku

Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?
Hana Srpová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Meditace a všímavost
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Meditativní emblémy zahrady a srdce v emblematických knihách a v barokním kázání O. F. J. de Waldta a B. H. J. Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2013, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Medizinische Fachterminologie in der deutschen, englischen und tschechischen Presse
Monika Kocifajová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medizinische Fachterminologie in der deutschen und englischen Presse.
Monika Kocifajová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Memorabilia opavských dominikánů. Edice pamětních spisů z první poloviny 18. století.
Pavel Hruboň
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Methods of analysis of a thematic concentration of the text
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2013, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku

Metodika a nástroje překladatele. 2. rozš. a dopl. vyd.
Jana Veselá
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mezi dětstvím a dospělostí.Vybrané kapitoly z psychologie adolescence
Maria Vašutová, Michal Panáček
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mezigenerační kontinuita inteligence na provincii
Hana Šústková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní projekt l-pack v zahajovací etapě
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Mezinárodní vědecká konference Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / Szlachcic i jego żyd, żyd i jego szlachcic. Elita żydowska i szlachta żydowska w czasach nowożytnych i epoce najnowszej
Aleš Zářický, Kateřina Včíslová, Jana Knapiková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Milan Kundera: Sociologické aspekty života a díla
Svatava Urbanová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Militia est vita hominis
Daniela Rywiková, Jana Grollová
Rok: 2013, Veduta
odborná kniha

Miroslav Geršic: Příchod Charvátů na Valticko a knížecí rod Lichtenštejnů
Petr Kadlec
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Mlýnský náhon a Fortenský mlýn
Petr Kozák, Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Mnichov, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Daniela Rywiková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění
Jan Holeš, Marie Voždová, Václava Bakešová, Kritýna Křeháčková, Martin Marek, Andrea Tureková, Zuzana Hildenbrand, Květa Kunešová, Eva Voldřichová Beránková
Rok: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Moderní život se odehrává na obrazovkách
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013, Culturologia / The Journal of Culture
článek v odborném periodiku

Möglichkeiten des Emotionsausdrucks im Facebook. Analyse am Beispiel der Geburtstagswünsche.
Milan Pišl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Möglichkeiten und Grenzen der Rekatholisierungspolitik der Liechtensteiner im Fürstentum Troppau
Jan Al Saheb, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2013, Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum
kapitola v odborné knize

Moravské kvaterny Majestátů
Jiří Brňovják
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moravští nekatolíci a Těšínsko v předtolerančním období
Jan Al Saheb
Rok: 2013, Muzeum Těšínska
odborná kniha

Motiv paměti v poetice Ivana Blatného a Ivana Diviše
Roman POLÁCH
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motivace, intenzita a trvání dobrovolnické aktivity.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2013, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Motyw "granicy" w poezji Śląska Cieszyńskiego
Michal Przywara
Rok: 2013
stať ve sborníku

Možnosti a meze integrace Romů - počáteční analýza metod a výstupů výzkumného projektu
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Romano džaniben
článek v odborném periodiku

Možnosti a meze multiperspektivního přístupu ve výuce dějepisu (Výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872)
kapitola v odborné knize

Možnosti substituce frazeologických jednotek v uměleckém překladu
Štěpánka Velčovská
Rok: 2013, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize

Multimodality in Advertising University Education
Renáta Tomášková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multimodality of Snowclone Memes
Markéta Bilanová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multisenzorické pomůcky v jazykovém vzdělávání na příkladech z angličtiny
Markéta Bilanová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Muryc, J., Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Música como héroe literario
Jan Mlčoch
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Música como héroe literario
Jan Mlčoch
Rok: 2013, Technická univerzita Liberec
kapitola v odborné knize

Música como héroe literario
Jan Mlčoch
Rok: 2013, Technická univerzita Liberec
kapitola v odborné knize

MUSIL, Jiří, prof., PhDr., CSc., sociolog, věd. pracovník, pedagog (biogram)
Petr GÁBA, Lumír Dokoupil, Radoslav DANĚK, Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
kapitola v odborné knize

My a "naši" chudí.
Andrea Pokludová
Rok: 2013, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace


