Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Protestanti z okolních oblastí Těšínska na cestě za prací do Frýdku v době industrializace
Radek Lipovski
Rok: 2012, Práce a studie Muzea Beskyd
článek v odborném periodiku

První roky v pedagogické praxi
Iva Dedková
Rok: 2012
stať ve sborníku

První roky v pedagogické praxi
Iva Dedková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První válcovna plechu v českých zemích / The First Sheet Rolling Mill in the Czech Lands
Milan Myška
Rok: 2012
stať ve sborníku

Przekraczanie granic I
Jana Raclavská
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Przekraczanie granic II
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Przyslowia dawniej i dziś
Eva Mrhačová
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Předměty vyprávějí
Kateřina Vojkůvková, Michal Zezula
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Přehled dějin Ázerbajdžánu. Země věčného ohně III.
Aleš Zářický, Igrar Aliev
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přehled výzkumných studií zabývajících se kombinací floatingu a imaginace ke zlepšení sportovního výkonu
Veronika Kavková, Marek Malůš
Rok: 2012
stať ve sborníku

Překladatelská dílna: španělština 2012
Kornélia Machová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Přes překážky ke hvězdám
Jiří Jung
Rok: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Psichogermenevtika tvorčestva Vladimira Vysockogo
Igor Jelínek, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Psychologické aspekty zvládání zátěže muži a ženami
Karel Paulík, Alina Cogiel, Petr Saforek, Anna Schneiderová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Psychologické poradenství, některé aktuální problémy a úkoly
Karel Paulík
Rok: 2012
stať ve sborníku

Quelques observations sur les néographies phonétisantes en francais tchaté
Jan Lazar
Rok: 2012, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Quelques remarques ? propos des anthroponymes formant les pseudonymes français
Jan Lazar
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura paraguaya
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raně scholastické univerzálie - formulace a transformace otázky v 11. století (tzv. vokalismus a Anselm z Canterbury)
Marek Otisk
Rok: 2012, Jihočeská univerzita, Teologická fakulta
kapitola v odborné knize

Realistický efekt (na příkladu prózy K. V. Raise)
Martin Tomášek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenze kolektivní monografie
Martin Tomášek, Dagmar Mocná
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

(recenze) Panajotis Cakirpaloglu: Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012
Karel Paulík
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze: Piotr SAWICKI, Jitka SMIČEKOVÁ: Srovnávaci frazeologie a paremiografie. Vybrane studie ze slovanských a romanských jazyků - Frazeologia i paremiografia porównawcza. Wybrane studia z zakresu języków slowiańskich i romańskich, Ostrava, OU, 2012
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012, Paremia, 21 (2012), s. 221
článek v odborném periodiku

Recepcja krytycznoliteracka dzieł Milan Kundery w czeskim i polskim obszarze kulturowym
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

(Re)Constructing Identities in Marie-Elena John's Unburnable
Karla Kovalová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Redakcí vyžádaný posudek na studii pro časopis Teorie vědy/Theory of Science
Petr Hromek
Rok: 2012
ostatní

Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis
Antonín Dolák
Rok: 2012
ostatní

REIDOVÁ, Anna: Leningrad : Tragédie obleženého města : 1941-1944. Překlad Jan Krist. Brno : Jota, 2011, 468 s. ISBN 978-80-7217-947-3.
Adam ŽIDEK
Rok: 2012
ostatní

Rekonstrukce textového procesu memoárů Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rekonstrukce textového procesu memoárů Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Relationships and Identities in Conference Presentations: Czech Speakers Presenting in English
Gabriela Zapletalová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Relocated from an Elevator to a Cattle Car: Intergenerational Transmission of Trauma in Thane Rosenbaum's Elijah Visible
Stanislav Kolář
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Representation of natural catastrophes in newspaper discourse: portrayal of human-nature relationship
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Representation of the Orthodox Jewish Communities in A. Goodman's Kaaterskill Falls and R. Goldstein's Mazel
Stanislav Kolář
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reprezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku
Jakub Ivánek
Rok: 2012, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí
Petr Kopecký
Rok: 2012, Host a Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí
Petr Kopecký
Rok: 2012, Host a Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Rod Taaffe a Těšínsko.
Jiří Brňovják
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Románská madona typu "sedes sapientiae" v české soukromé sbírce Romanska madona typu "sedes sapientiae" v ceske soukrome sbirce
Pavol Černý
Rok: 2012, Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky
článek v odborném periodiku

Rothberg International School, Hebrew University of Jerusalem
Jana HORÁKOVÁ
Rok: 2012
působení v zahraničí

Rozum a slast. Sókratovské školy a život ve shodě s přírodou.
Oldřich Kramoliš
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruská sofiologie a věčné ženství
Lenka Naldoniová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Ruské a české frazémy s klíčovým slovem dluh/dolg a jejich deriváty
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sága rodiny Popperů
Adam ŽIDEK
Rok: 2012, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

San José State University
Petr Kopecký
Rok: 2012
působení v zahraničí

Sběratelství stavovské společnosti jako předpoklad vzniku muzejních institucí občanské společnosti: od manýristických sbírek jako obrazu světa k osvícenské Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, .. A Kol.
Rok: 2012, Slezská univerzita
kapitola v odborné knize

Scham in der deutschen und tschechischen Phraseologie na konferenci Phraseologie und Kultur
Eva Cieślarová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Schreiben über Filme: Zur textstilistischen Vielfalt der Filmrezensionen
Jiřina Malá
Rok: 2012, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Schuster, Matthias (2012): Franz Kafkas Handschrift zum Schloss. Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, Heidelberg. 552 S. ISBN 9783-8253-6071-9
Iveta Zlá
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub