Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Výstavba škol na Hlučínsku v meziválečném období
Adam HUBÁČEK
Rok: 2013
stať ve sborníku

Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (01.04.2013 - 07.04.2013)
Milan Pišl
Rok: 2013
působení v zahraničí

Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (02.04.2013 - 06.04.2013)
Milan Pišl
Rok: 2013
působení v zahraničí

Využití mediace v sociální práci z pohledu sociálních pracovníků
Petra Šobáňová
Rok: 2013, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

Vývojové tendence v současné ruské a české slovotvorbě
Blažena Rudincová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum vědomí ve filosofii, experimentální a klinické neurovědě
Marek Petrů, Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrav
kapitola v odborné knize

Významné lidé starého Egypta, Řecka a Říma v českém publicistickém rouše 21. století
Igor Lisový, doc. Lubor Kysučan, PhDr.
Rok: 2013, Repronis
kapitola v odborné knize

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.
Aleš Zářický, Mariana STONIŠOVÁ
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vzdělání a společnost "dlouhého" 19. století
Petr Kadlec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzpomínky Jaromíra Smutného na Jana Masaryka
Pavel Carbol
Rok: 2013
stať ve sborníku

Vzpomínky prof. Arnošta Klímy na Mezinárodní kongres historiků ve Stockholmu v roce 1960
Milan Myška
Rok: 2013, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Vztah mezi rukopisným kancionálem Jana Augusty a tištěnými kancionály Jednoty bratrské
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztahy mezi ceskymi zememi a Nizozemim behem stredoveku v oblasti
Pavol Černý
Rok: 2013, - HISTORICA REVUE PRO HISTORII A PŘÍBUZNÉ VĚDY
článek v odborném periodiku

Wappenbriefe und Standeserhöhungensurkunden als Ausdruck europäischen Kulturtransfers?
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Was macht eine Sprache zur Wissenschaftssprache? Synchrones und Diachrones
Norbert Richard Wolf
Rok: 2013
stať ve sborníku

Wen das kint geboren ist,... Zur Sprache eines gynäkologisch-pediatrischen Traktats
Edita Pelikánová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Where life once used to be - the vanished places and sights
Tomáš Řeha, Martin DRÁPELA, Tereza Střelcová, Lukáš Vaculík
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Wie Emotionen verbalisiert werden. Zu Möglichkeiten der Strukturierung von sprachlichen Emotionsmitteln am Beispiel der Emotion FREUDE
Lenka Vaňková
Rok: 2013, ELTE Germanistisches Institut
kapitola v odborné knize

Wittgenstein I.: Ontologie
Antonín Dolák
Rok: 2013, Institut mezioborových studií
odborná kniha

Wolfgang Brückner a náboženskovzdělavatelná literatura raného novověku
Jan Malura
Rok: 2013, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Women
Helgard Ricarda Kramer-Washington, Josefine Carls
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize

Women´s studies
Helgard Ricarda Kramer-Washington, Rita Kurth
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize

Word length: aspects and languages
Ioan-Iovitz Popescu, Sven Naumann, Emmerich Kelih, Andrij Rovenchak, Haruko Sanada, Anja Overbeck, Reginald Smith, Radek Čech, Panchanan Mohanty, Andrew Willson, Gabriel Altmann
Rok: 2013, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Wortschätze der Kriminellen im Tschechischen und ihr historischer Wandel
Lucie Radková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Writing the Prospective Student in the Text": On the Interplay of Monoglossic and Heteroglossic Elements in University Websites
Renáta Tomášková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wstęp do badań nad językowym obrazem psa w języku polskim
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Rok: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Z dějin vědy o antickém starověku 3: Antická civilizace v obraze odborného a literárního zpracování
Igor Lisový
Rok: 2013, Repronis
odborná kniha

Z historie hranického gymnaziálního školství - fakta a mýty
Petr Kadlec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Za Dušanem Cvekem
Lukáš Průša
Rok: 2013, Průhledy
článek v odborném periodiku

Za idoly textové interpretace
Roman Rakowski
Rok: 2013, Retronis, s.r.o., Ostrava
kapitola v odborné knize

Zakon jazykovoj ekonomii i jego projavlenija v sovremennom russkom i češskom jazykach
Blažena Rudincová
Rok: 2013, Garamon
kapitola v odborné knize

Zakon jazykovoj ekonomii i jego projavlenije v sovremennom russkom i češskom jazykach
Blažena Rudincová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zborcené vzdušné zámky
Iva Málková
Rok: 2013, Protimluv Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Zbrojní a vojenská výroba Vítkovických železáren v meziválečném období (1918-1938)
Aleš MATERNA
Rok: 2013, Hospodářské dějiny/Economic history
článek v odborném periodiku

Zlatý vlk
Petr Vidlák
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zmrtvýchvstání miamštiny jako příklad úspěšné jazykové a kulturní resuscitace
Miroslav Černý
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zmrtvýchvstání miamštiny jako příklad úspěšné jazykové a kulturní resuscitace
Miroslav Černý
Rok: 2013, Oftis
kapitola v odborné knize

Znovuobjevený legionářský cestopis
Martin Tomášek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Způsob tabuizace a překračování tabu v komunikaci s dětmi na Těšínsku v České republice
Weronika HRUBÁ
Rok: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
kapitola v odborné knize

Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války.
Petr Popelka
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Zrod moderního důstojníka
Radim Macháň
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zu ausgewählten Aspekten der Rezeption von deutschen Fachtexten durch FremdsprachenlernerInnen
Eva Bajerová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Zu den kulturellen Spezifika nonverbaler Elemente in Fachtexten
Eva Bajerová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik
Anna Pumprová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Zum Ausdruck von Emotionen in literarischen Texten : Am Beispiel der Erzählung ?Der Waldgänger? von Adalbert Stifter
Josef MIŠUN
Rok: 2013, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Zur Problematik der Konnektoren im Satz und im Text aus der Perspektive der Textverständlichkeit
Eva Bajerová
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub