Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
The Sense(s) of Place in British Columbia and California Nature Writing
Petr Kopecký
Rok: 2013, Moravian Journal of Literature and Film
článek v odborném periodiku

The Song of Initiation by Leonard Cohen
Jiří Měsíc
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The Song of Initiation by Leonard Cohen
Jiří Měsíc
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The Ukrainian Prints form the Lavra Pecherska Monastery in Kiev (17th and 18th centuries)
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2013, Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia
článek v odborném periodiku

Theoretical Framework for the Development of Community Sense
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2013, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Tintin22, Sarkoo, Domi et d?autres... ? propos des anthroponymes formant les pseudonymes
Jan Lazar
Rok: 2013, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Tíseň ve městě
Vladimír Šiler
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tíživé hodnoty Československé státní zbrojovky v Brně
Květa Jordánová
Rok: 2013, Zprávy památkové péče - časopis státní památkové péče
článek v odborném periodiku

To Look High, Low, and Beyond: Shifting the Textual Terrain of Black Feminist Literary Criticism
Karla Kovalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

To Look Low and Beyond: The Textual Terrain of Black Feminist Literary Criticism
Karla Kovalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toponymické vytváření prostoru nového socialistického města
Jaroslav David
Rok: 2013, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Toulky s Johnem
Petr Kopecký
Rok: 2013, Host
článek v odborném periodiku

TRADIČNÍ VERSUS MODERNÍ METODY A FORMY VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transport arteries without life - the examples of vanished local railways in Moravia
Ondřej ŠTARMAN
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trojí odpovědnost ve vědě
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trojí odpovědnost ve vědě
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2013
stať ve sborníku

Trolling in online discussions: from provocation to community-building
Christopher Hopkinson
Rok: 2013, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Turgeněvovy nihilistické děti
Lenka Naldoniová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tvůrčí profilace Miloše Martena
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

"Ty básně budou krátké od Země k Venuši..."
Lukáš Průša
Rok: 2013, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Typická Allenova persona a její stěžejní rysy
Andrea Holešová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Typická Allenova persona a její stěžejní rysy
Andrea Holešová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Typizace ve jménech seriálových postav
Jaroslav David, Zdeňka Suchá
Rok: 2013, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Typologie liturgických knih v období středověku (studijní opora)
Richard Psík
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Typologie mlýnů
Petr GAŠPÁREK
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Über Übersetzung und Interkulturalität
Eva Hrdinová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Überlegungen zum Erstellen von Korpora spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Fachsprachen
Lenka Vaňková, Iva Kratochvílová, Norbert Richard Wolf
Rok: 2013, Narr Verlag
kapitola v odborné knize

Übersetzungen von Emotionen bei Joseph von Eichendorff in der deutsch-tschechischen Relation
Eva Hrdinová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

UCO - University of Central Oklahoma
Daniela Rywiková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uczelnia w Bielsku-Białej bardziej medialna
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2013
ostatní

Úmrtnost malých dětí na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2013, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Und wieder Fachsprachen?
Axel Satzger
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
článek v odborném periodiku

Undergroundové pohádky
Svatava Urbanová
Rok: 2013, iLiteratura.cz
článek v odborném periodiku

Universidad Autónoma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Universitá Degli Studi di Salerno, přednáškový pobyt, 19.10.-27.10.2013
Stanislav Kolář
Rok: 2013
působení v zahraničí

Universita di Ferrara
Jan Herůfek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Universität Wien, A, 2. 5. - 28. 6. 2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

Université Blaise Pascal, Département de linguistique, Clermont-Ferrand
Jana Brňáková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 18. 3. - 22. 3. 2013
Iva Dedková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 4. 11. - 8. 11. 2013
Iva Dedková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Institut Universitaire de Technologie de Roanne
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Gdańsk
Blažena Rudincová
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Jaén
Petr Kopecký
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Martin Tomášek
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Iva Málková
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Trier
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

Universytet Wrocławski
Svatava Urbanová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Marta Pančíková
Rok: 2013
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub