Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Hrnčířská pec z Velkých Heraltic a její vztah k nejstaršímu horizontu opavské středověké keramiky
Michal Zezula
Rok: 2013, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Hull, The Wilberforce Institute for the study of Slavery and Emancipation, stáž 18.9.-21.9. 2013
Karla Kovalová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Hund in der Phraseologie
Beata Bednářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hund in der Phraseologie
Beata Bednářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hund in der Phraseologie
Beata Bednářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HYPERTEXTOVÝ ROZMĚR SOUČASNÝCH LITERÁRNÍCH APOKRYFŮ (NA PŘÍKLADECH ČESKÉ PRÓZY)
Petr Hrtánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideál
Antonín Dolák
Rok: 2013, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
kapitola v odborné knize

Ideální panovík českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení
Robert Antonín
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Im Facebook ist man nie fremd
Milan Pišl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech
Petr Hrtánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In search of American Identity
Stanislav Kolář
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Industrial complexes in Ostrava to be nominated on the UNESCO tentativelist
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industrializace jako regionální fenomén?
Milan Myška, Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová
Rok: 2013, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize

Industrializacja Śląska Cieszyńskiego
Milan Myška, Idzi Panic
Rok: 2013, Starostwo Powiatowe Cieszyn
kapitola v odborné knize

Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
stať ve sborníku

Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech
Štěpánka Velčovská
Rok: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
kapitola v odborné knize

Institut für Germanistik, Universität Erfurt
Eva Hrdinová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
Urszula Kolberová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2013
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2013
působení v zahraničí

Inteligence, intelektuálové či vzdělanci? K terminologii a definici pojmů
Petr Kadlec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interactive Discourse Markers in Spoken English
Gabriela Zapletalová, Renata Povolná
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interakce a komunikace učitele v edukačním procesu
Anna Schneiderová, Nikola Sklenářová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferencias morfosintácticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2
článek v odborném periodiku

Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus
Stanislav Kolář
Rok: 2013, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus
Stanislav Kolář
Rok: 2013, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Interkulturalität in der deutschsprachigen Literatur
Iveta Zlá, Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Interpretace literární krajiny v Pohádce máje Viléma Mrštíka
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa, 2.dotisk
Kornélia Machová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

IV Simposio internacional de hispanistas Encuentros 2012, Wroclaw, Polonia, 14. -17. 11.2012
Jan Mlčoch
Rok: 2013, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Jagiellonian University, Krakow
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013
působení v zahraničí

Jak hodnotí pracovníci úřadů práce svou pracovní zátěž
Karel Paulík
Rok: 2013, KONTAKT
článek v odborném periodiku

(Jak) rozumět Rakouskému Slezsku
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Michaela Závodná
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Jak ve sportu pomáhá představivost?
Veronika Kavková, Marek Malůš , Jitka Taušová, Hana Válková
Rok: 2013, Studia Sportiva
článek v odborném periodiku

Jan Adam I. z Liechtensteina, ekonom, politik a mecenáš / Johann Adam I. von Liechtenstein, Ökonom, Politiker und Mäzen
Marek Vařeka, Dobromila Brichtová, Miroslav Koudela
Rok: 2013, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Jan Mlčoch: Esbozo de la historia y cultura checas
Irena Fialová, Jan Mlčoch
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1945-1968
Karel Kadłubiec
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Jáství a svobodná vůle
Antonín Dolák
Rok: 2013, Institut mezioborových studií
odborná kniha

Jazyky a metody cizojazyčné výuky
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013, Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
kapitola v odborné knize

Jdi za svým snem. Fantazijní svět Petra Síse, laureáta Ceny H. Ch. Andersena
Svatava Urbanová
Rok: 2013, Bibiana
článek v odborném periodiku

Je Francie pro Čechy atraktivní turistickou destinací?
Iva Dedková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Język przekładów literatury polskiej na język górnołużycki
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język wiary pod lupą
Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Tereza ONDRUSZOVÁ, Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Językowy obraz Polski i Polaków w utworach Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz psa w polskiej przestrzeni kulturowej
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jinakost druhých a dialog s nimi skrze fenomén jáství
Antonín Dolák
Rok: 2013, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Jiří Zavřel - Muž s tečkami na víčkách a nohou giganta, stále se usmívá a země se třese jak on jde
Tomáš Zemčík
Rok: 2013
kurátor výstavy



 
facebook
instagram
rss
social hub