Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
STUDIA ROMANISTICA, VOL. 13, NUM. 1 / 2013
Geoffroy Yrieix Bletton, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 13, Num. 1 / 2013. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Kolektiv Autorů
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 13, Num. 1 / 2013. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira, Kolektiv Autorů
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 13, Num. 1 / 2013. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Kolektiv Autorů
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 13, Num. 1/2013
Iva Dedková, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 13, NUM. 2 / 2013
Geoffroy Yrieix Bletton, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira, Kolektiv Autorů
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Kolektiv Autorů
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Kolektiv Autorů
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2/2013
Iva Dedková, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XVII/1
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Studia Slavica XVII/2
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů, Joanna Czaplińska
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Styl mediálních dialogů
Hana Srpová, Světla Čmejrková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svatí Cyril a Metoděj v barokní literatuře a kultuře českých zemí
Jan Malura
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svatý Vincenc Pallotti. Apoštol a mystik
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Svoboda vůle v lenoškové i experimentální filosofii a neurovědě
Marek Petrů
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době
Martin DRÁPELA, Ondřej ŠTARMAN
Rok: 2013
ostatní

Španělské revoluce 19. století
Jiří Chalupa
Rok: 2013, Tvar
článek v odborném periodiku

Štandardy
Antonín Dolák
Rok: 2013, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
kapitola v odborné knize

Taaffe z Carlingfordu
Jiří Brňovják
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Tabuizace ve vědě
Vladimír Šiler, Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Taktiky pro tvorbu časové rezervy při konsekutivním tlumočení
Vítězslav Vilímek, Dáša Zvončeková
Rok: 2013, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
kapitola v odborné knize

Technická inteligence
Aleš Zářický
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické památky města Hranic a okolí
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické památky na Moravě a ve Slezsku
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technika omezené zevní stimulace - pilotní studie, první kvalitativní data
Marek Malůš , Martin Kupka, Daniel Dostál, Veronika Kavková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Technika omezené zevní stimulace (REST): Výpovědi ze tmy
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Technika omezené zevní stimulace: Základní atributy osobní zkušenosti
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2013
stať ve sborníku

Teksty przedwyborczej propagandy politycznej
Marta Pančíková
Rok: 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
kapitola v odborné knize

Tělesnost v díle Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2013, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Telling the Story of Science in Conference Presentations: "... Before my Discussion I Had Two Hypotheses ..."
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematická koncentrace textu - některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky
Jana Davidová Glogarová, Radek Čech
Rok: 2013, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Teolingvistika
Marcela Grygerková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Teolingvistika
Marcela Grygerková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Termes "endémiques" dans le sous-code langagier de l´Église catholique en francais et en tcheque
Pavlína Žídková
Rok: 2013, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Terminologia naukowa związana z polem semantycznym agresja
Janusz Paśkiewicz
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologia zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych. Cz. 1. Służby reagowania w sytuacjach kryzysowych na pograniczu
Mieczyslaw Balowski, Grażyna Balowska, Sebastian Taboł, Anna Wróblewska
Rok: 2013, PWSZ Racibórz
odborná kniha

Terminologická patálie
Hana Srpová
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2013, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Textarbeit im Studium des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová, Eva Bajerová, Manuela Schwärzler
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Big Five and prosocial personality aspects
Zdeněk Mlčák
Rok: 2013
stať ve sborníku

The California Crucible: LIterary Harbingers of Deep Ecology
Petr Kopecký
Rok: 2013, Lambert Academic Publishing
odborná kniha

The capability of dynamic graphical modeling in the application of theoretical models into practice
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2013
stať ve sborníku

The Cultural Heritage of the Frýdek-Místek Textile Industry
Christopher Hopkinson
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

The Cultural Heritage of the Kaiser Ferdinands-Nordbahn
Christopher Hopkinson
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

THE CULTURAL HERITAGE OF THE KAISER FERDINANDS-NORDBAHN
Alena Borovcová
Rok: 2013, Národní památkový ústav, ÚOP v Ostravě
odborná kniha

The Current Situation in the Issue of Unemployment in the Czech Republic
Petra Šobáňová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The differences of the personality features and of the motivations for volunteering
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák, J. Šimek
Rok: 2013
stať ve sborníku

The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in Service of Late Medieval Pastoral Care
Daniela Rywiková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub