Publikační činnost - IS PUBL
Církevní život na Těšínsku jako objekt zájmu komunistického režimu
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Co říká krajina v realistické próze
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co si ještě zboříme? Demolice unikátního věžového vodojemu v železniční stanici Studénka.
Alena Borovcová
Rok: 2013, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Codzienność zapisana w nazwach ulic Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Collected Works of Jan Firbas. Volume Two (1968-1978)
Miroslav Černý, Jana Chamonikolasová, Ludmila Urbanová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Concept and Image
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art
Christopher Hopkinson, Zdeňka Kalnická
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Contenidos de la revista Studia romanistica (1995-2012)
Jana Veselá
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013
článek v odborném periodiku

Cultural monuments of the Rosice-Oslavany industrial area.
Miloš Matěj, Jaroslav KLÁT, Jarmila PLCHOVÁ, Jan KYSELÁK
Rok: 2013, Národní památkový ústav
odborná kniha

Cultural Monuments of the Rosice-Oslavany Industrial Area
Christopher Hopkinson
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Cyklus legendy sv. Benedikta z Kostelce u Krnova v kultuře pozdního středověku
Michaela BORTLOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czeska relacja wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Gdańskiem w 1577 roku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
stať ve sborníku

Czeskie pozycje encyklopedyczne poświęcone piśmiennictwu antycznemu
Jana Raclavská, Igor Lisový, Igor Lisový
Rok: 2013, Repronis, Ostrava
kapitola v odborné knize

Czeskie przekłady poezji Wisławy Szymborskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czesko-polski kontakt językowy w kazaniach wybranych księży zaolziańskich
Tereza Ondruszová
Rok: 2013, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize

Černá legenda o Španělsku (I. část)
Jiří Chalupa
Rok: 2013, Historický obzor
článek v odborném periodiku

Černá legenda o Španělsku (II. část)
Jiří Chalupa
Rok: 2013, Historický obzor
článek v odborném periodiku

Červená perla - k dějinám a architektuře fary v Píšti
Jiří Jung
Rok: 2013, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Česká poezie v druhém desetiletí XXI. století
Iva Málková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Česko-polské jazykovědné studie
Eva Mrhačová
Rok: 2013, Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
odborná kniha

Český sochař Quido Kocián
Petr Holý
Rok: 2013, Igor Kitzberger
odborná kniha

Další kultovní román Jáchyma Topola?
Martin Pilař
Rok: 2013, Torst
kapitola v odborné knize

Damborský, Jiří
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Darmata
Roman POLÁCH
Rok: 2013, Weles
článek v odborném periodiku

Das Entfremdungs- und Entwurzelungsgefühl als Thema der postmodernen Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters - zwischen Ideal und Lehr-Praxis
Robert Antonín
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das hymnographische Schaffen in der frühen Neuzeit und seine tschechisch-deutschen Zusammenhänge
Jan Malura
Rok: 2013, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
článek v odborném periodiku

Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevö
Irena Šebestová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das "lange Jahrhundert" im Grenzland von Südmähren und Niederösterreich. Versuch einer Charakteristik des kulturellen Geschehens im Parkareal von Eisgrub, Feldsberg und Lundenburg in den Jahren 1785-1918
Pavel Zatloukal
Rok: 2013, Vaduz
kapitola v odborné knize

Defunct workers' colonis in Ostrava-Mariánské Hory and their inhabitants
Mariana STONIŠOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějepisná učebnice z pohledu empirického výzkumu
Blažena Gracová
Rok: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Dějiny starověkého Říma v díle profesora Pavla Olivy
Igor Lisový
Rok: 2013, Repronis
kapitola v odborné knize

Dějiny výchovy a vzdělávání v moderní éře v pracích mladých historiků
Petr Popelka, Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků 2013
Kornélia Machová
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem VIII
Martin Mostýn, Martin Mostýn, Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Den s překladem (8. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Bajerová
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Deníky aristokratek 19. a počátku 20. století jako genealogický pramen
Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2013, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

Dennettův přístup k mysli v rámci jeho heterofenomenologie a jeho etické implikace
Antonín Dolák
Rok: 2013, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Jan Lazar
Rok: 2013
působení v zahraničí

Department of Humanities and Philosophy, College of Liberal Arts, University of Central Oklahoma
Marek Otisk
Rok: 2013
působení v zahraničí

Der mediale, emotional beladene Diskurs in Bezug auf literarische Texte
Eva Hrdinová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Der Schreibtisch ist der Hafen, wo sich alles abspielt [...]"
Iveta Zlá
Rok: 2013
stať ve sborníku

Des acquis aléatoires a une compréhension intégrale du langage. Conceptions linguistiques principales de Jan Šabršula
Pavlína Žídková
Rok: 2013, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Descriptivity in Slovak lyrics
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2013, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Deutsch als Sprache der spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Medizin
Lenka Vaňková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Deutsche oder Fremde? Zu den sog. ?nationalen Tendenzen? in der tschechischen und deutschen Version der Dalimil-Chronik
Norbert Richard Wolf
Rok: 2013, Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt
kapitola v odborné knize

Deutschmährische Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Begońa García Ferreira, Jana Veselá
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Jana Veselá
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy


