Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Slavica iuvenum XIV
Jan Vorel, Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Slavica Iuvenum XIV
Piotr SZALASNY
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Sleeping Languages in the English Speaking World
Miroslav Černý
Rok: 2013
stať ve sborníku

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Rok: 2013, Host
odborná kniha

Slovoobrazovatelnye i stilisticheskie osobennosti derivatov so znacheniem prinadlezhnosti k politicheskojj partii na primere russkogo i polskogo jazykov
Ekaterina Popova
Rok: 2013, Russkaja Filologija
článek v odborném periodiku

Słowacy
Marta Pančíková
Rok: 2013, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
kapitola v odborné knize

SMETANA, Robert: Vzpomínky na Rudolfa Firkušného. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012, 47 s.
Adam ŽIDEK
Rok: 2013
ostatní

Smrt (v penitenciární praxi)
Antonín Dolák, Miloslav Jůzl
Rok: 2013, Rodinné listy
článek v odborném periodiku

So what I tried to do is a long story: Argumentation and narration in academic talks
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sobotkovy aforismy na pozadí současné české aforistiky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Socha sv. Jana Nepomuckého u Svinovského mostu z dílny frýdeckých Weissmannů
Jakub Ivánek
Rok: 2013, Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy - Tillia
kapitola v odborné knize

Socha v Římě a její souvislosti
Marie Šťastná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální inteligence ve vztahu k šesti dimenzím osobnosti
Tereza Záškodná, Alena Plháková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Sociální reportáže Maxe Wintera jako prostředek boje s chudobou a jako historický pramen
Pavel Kladiwa
Rok: 2013, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Sociokulturní aspekty zobrazování Posledního soudu ve vrcholném a pozdním středověku v českých zemích
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku

Sociokulturní kompetence v učebnicích češtiny jako cizího
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sommes-nous libres de nous changer?
Marek Petrů
Rok: 2013, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Sonda do vědomostí a postojů studentů vysokých škol o době vlády komunistického režimu
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Současné problémy výzkumu romského etnika v českých zemích
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Acta Universitatis Carolinae - Iuridica
článek v odborném periodiku

Současný stav empirického výzkumu v didaktice dějepisu v České republice
Blažena Gracová
Rok: 2013, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
kapitola v odborné knize

Soudní tlumočení a některé jeho specifické problémy
Zuzana Honová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Soudobá angažovaná poezie
Roman POLÁCH
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soumrak domáckého průmyslu v Těšínském knížectví
Milan Myška
Rok: 2013, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Sovremennye napravlenija issledovateľskoj i prepodavateľskoj dejateľnosti kafedry slavistiki Ostravskogo universiteta
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy)
Jelena Kupcevičová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifika jazykové komunikace v nových médiích
Eva Jandová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Splácení dluhu
Aneta MLADĚJOVSKÁ, Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprachwissenschaftliche Metalexikographie. Ein Vergleich ausgewählter Nachschlagewerke
Eva Cieślarová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sravniteľnoe issledovanie neverbaľnoj kommunikacii v slavjanskom prostranstve
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Jiří Muryc
Rok: 2013
působení v zahraničí

Stanislavová, Zuzana: Štúdie o literatúre pre deti a mládež
Svatava Urbanová, Zuzana Stanislavová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Starořecká civilizace v historiografických bádáních prof. K. Christa
Igor Lisový
Rok: 2013, Repronis
kapitola v odborné knize

Starověké Řecko, in: Dějepis 6
Igor Lisový, Mgr. Václava Korcová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Starověký Řím, in: Dějepis 6
Igor Lisový, Mgr .Eliška Bartáková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stav a perspektivy studia církevních pečetí (úvodní slovo)
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stavovství z moci úřední - formalizace přístupu do stavovské korporace v pobělohorském období na příkladu Moravského markrabství
Jiří Brňovják
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo
Jana Raclavská
Rok: 2013
působení v zahraničí

Steampunk: viktoriánské inspirace, aluze a hra s reáliemi v současné literatuře pro děti a mládež
Markéta Straková
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Stratégies identitaires d´auto-présentations des jeunes dans l ´espace virtuel : entre chat, emails et sms
Jan Lazar, Alena Podhorná-Polická
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Street Names - Between Ideology and Cultural Heritage
Jaroslav David
Rok: 2013, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Stress and Subjective Health of Teachers
Karel Paulík
Rok: 2013, E-PEDAGOGIUM
článek v odborném periodiku

Střední školy a jejich studenti
Petr Kadlec
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel
Petr Kadlec, Lumír Dokoupil
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Středověká výuka aritmetiky pomocí deskové hry
Marek Otisk
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění
Daniela Rywiková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Středověké "rady zvířat". Zvířata mezi realitou a politickou ideologií
Robert Antonín
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Středověké umění v digitální době
Daniela Rywiková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studentská vědecká konference
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
rss
social hub