Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Polytechnic University of Catalonia, E, 5.1.-12.1.2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

Population of private workers housing scheme Krausovec in Ostrava-Přívoz
Martin DRÁPELA
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Portsmouth University, U.K., aktivní účast na konferenci. 10.7.-17.7.2013. Possessed by Postmemory: Thane Rosenbaum's Elijah Visible
Stanislav Kolář
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poselství prachu
Miroslav Černý
Rok: 2013, Argo
odborná kniha

Pośród magów, wiedźm i wampirów, czyli rock w świecie fantasy : kilka uwag na temat tekstów piosenek rockowych w powieściach Siergieja Łukjanienki "Nocny Patrol" i "Dzienny Patrol"
Jolanta Greń
Rok: 2013
stať ve sborníku

Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení
Klára Machů, Olga Pechová, Daniel Dostál
Rok: 2013
stať ve sborníku

Postoje ke smrti v kontextu vnímání časové perspektivy
Klára Machů, Martina Cholevová
Rok: 2013
stať ve sborníku

posudek disertační práce Pittnerová Feministická estetika: výzvy a pochybnosti
Iva Málková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na rukopis monografie Michala Habaje Model človeka a sveta v básnickom diela Jána Smreka
Iva Málková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poutní místa a jejich tradice očima pamětníků
Tereza STŘELCOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Povaha realismu v dílech Letopisy v žule a Severní svahy O. Šuleře
Stanislava Schupplerová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Powojenny polski ruch wydawniczy na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2013, Konspekt
článek v odborném periodiku

Primus, Beatrice. Semantische Rollen. Heidelberg, 2012.
Martin Mostýn
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Printed Sources of Seventeenth- and Eighteenth-Century Polish Art
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2013, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

Problem of unemployment in selected Europien countries
Petra Šobáňová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problema oznakomleniâ studentov s osobennostâmi nacionaľnych obrazcov neverbaľnogo povedeniâ v ramkah prepodavaniâ slavânskoj filologii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problema oznakomleniâ studentov s osobennostâmi nacionaľnych obrazcov neverbaľnogo povedeniâ v ramkah prepodavaniâ slavânskoj filologii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Problematika ehkzonimov i ehndonimov i ih memorial'nyj motiv v toponomastike
Lukáš Plesník
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika ehkzonimov i ehndonimov i ih memorial'nyj motiv v toponomastike
Lukáš Plesník
Rok: 2013
stať ve sborníku

Problematika limitů vědeckého poznání v Aristotelově ?hledané vědě? se speciálním zaměřením na první a druhou kapitolu knihy A, a s přihlédnutím ke spisům Organonu
Filip Svoboda, Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Problematyka przestępczości Romów w Czechach w latach 1950-1989 z punktu widzenia
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Fundacja Integracji Społecznej Prom
kapitola v odborné knize

Problematyka tłumaczeń tekstów fachowych z języka polskiego na język słowacki
Marta Pančíková
Rok: 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
kapitola v odborné knize

Probleme bei der Gründung einer neuen Dynastie
Robert Antonín
Rok: 2013
stať ve sborníku

Profesní peripetie představitelů inteligence na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní poradenství pro osoby dlouhodobě nezaměstnané
Petra Šobáňová, Vladimír Plesník
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměna sochařství v quattrocentu
Marie Šťastná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

proměny církevní heraldiky
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Proměny renesanční podoby vědy mezi 15. a 16. stoletím: Ficino, Pico a Reuchlin
Jan Herůfek
Rok: 2013, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Proměny slova
Darina Hradilová, Ondřej Bláha, Diana Svobodová, Patrik Mitter, Eva Jandová, Jindřiška Svobodová, Božena Bednaříková
Rok: 2013, Univerzita Palackého
odborná kniha

Proměny větné negace v českých biblických překladech
Jakub Maruš
Rok: 2013, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Prorocký hlas vsetínského spisovatele Karla Vysloužila
Lukáš Průša
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Prožívají učitelky svou pracovní zátěž intenzivněji než zdravotní sestry?
Karel Paulík, Michal Tichý
Rok: 2013
stať ve sborníku

Prožívání každodennosti v prostoru ghetta a koncentračních táborů v díle Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průsečíky v životě a tvorbě Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka
Petr Kopecký
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Průsečíky v životě a tvorbě Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka
Petr Kopecký
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Průvodce publikacemi Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Anotovaná bibliografie.
Michaela Závodná
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Přechod z biosféry k noosféře v pojetí Vladimíra Vernadského
Lenka Naldoniová, Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Před půlnocí
Martin Škabraha
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Eva Hrdinová
Rok: 2013, IRIS, Vydavatelstvo a tlač, s.r.o., Bratislava
odborná kniha

Překladatelská dílna: španělština 2013
Kornélia Machová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

PŘÍBYTKY V LUSTIGOVÝCH PRÓZÁCH
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2013, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Příklady novodobé cyrilometodějské sakrální architektury
Pavel Zatloukal, Simona Jemelková (ed)
Rok: 2013, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Přirovnání v Żeromského Předjaří a jejich substituce v českých překladech
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přirovnání v Żeromského Předjaří a jejich substituce v českých překladech
Štěpánka Velčovská
Rok: 2013
stať ve sborníku

Přirozená iracionalita lidské volby
Radek TOMAN, Martin Škabraha
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pułapki na przyszłych tłumaczy
Marta Pančíková
Rok: 2013, Uniwersytet Szczeciński
kapitola v odborné knize

Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Vladimír Matlach, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2013
software

Quelques remarques a propos de la typologie des pseudonymes
Jan Lazar
Rok: 2013, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Rastlinné motívy v poľských a slovenských pranostikách
Marta Pančíková
Rok: 2013, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub