Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Evropští badatelé 20. století o Hérodotovi: prof. S. Witkowski, S.J. Lurje, J. Dobiáš a A.I. Němirovskij
Igor Lisový
Rok: 2013, Repronis
kapitola v odborné knize

Exegit monumentum aere perennisus. .
Igor Lisový
Rok: 2013, Kultúrné dejiny
článek v odborném periodiku

Expertise and facework: Contact and conflict in interaction among experts and non-experts
Christopher Hopkinson
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facebook und Emotionen
Milan Pišl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facebook und Emotionen
Milan Pišl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facework in Online Discussions: Contact and Conflict between Experts and Non-experts
Christopher Hopkinson
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fachhochschule Zittau Görlitz
Eva Hrdinová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Faktoid i mistyfikacja w nowych mediach, czyli o strategiach czarowania umysłu
Jan Kajfosz
Rok: 2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
kapitola v odborné knize

"Father, You're Driving Me Mad"
Kristýna PÍPALOVÁ
Rok: 2013, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku

Feminism
Helgard Ricarda Kramer-Washington
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize

Fenomén hospodářské krize v českých zemích / střední Evropě 19. a 20. století
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša, Petr Hájek, Jindřich Soukup
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Fikcia a história. K transformácii naratívov o Jánošíkovi
Svatava Urbanová, Dana Lešková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fiktivní svět životních zkušeností v povídkách Marie Vosikové aneb Malá lekce z fenomenologické ontologie
Svatava Urbanová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofie a smrt
Antonín Dolák
Rok: 2013, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Fischlovská monografie
Martin Tomášek
Rok: 2013, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Floating - zapomenutá relaxační technika?
Veronika Kavková, Marek Malůš , Jitka Taušová, Hana Válková
Rok: 2013, E-psychologie
článek v odborném periodiku

Folklor a literatura, inspirace a filiace
Svatava Urbanová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Food as a Metaphor for Love, Sex and Life in Woody Allen's Movies
Andrea Holešová
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Food as a Metaphor for Love, Sex and Life in Woody Allen's Movies
Andrea Holešová
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Frazémy s komponentem práce v ruském a českém jazyce
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazémy s komponentem práce v ruském a českém jazyce
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013, Garamon
kapitola v odborné knize

Frazémy v dvojjazyčných informačních časopisech římskokatolických farností na Českém Těšínsku
Štěpánka Velčovská
Rok: 2013, Studia Słowianoznawcze
článek v odborném periodiku

Frazeologizmy czeskie z komponentem muž
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frequency and declensional morphology of Czech nouns
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013,
kapitola v odborné knize

Frequency and Declensional Morphology of Czech Nouns
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013, University of Belgrade
kapitola v odborné knize

Galerií literárních krajin Viléma Mrštíka
Martin Tomášek
Rok: 2013, Vilém Mrštík. Od realismu k moderně (k 150. výročí narození)
článek v odborném periodiku

GENDEROVÉ CHÁPÁNÍ LITERÁRNÍCH POSTAV V PRÓZÁCH ARNOŠTA LUSTIGA
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2013, USTA ad Albim BOHEMICA
článek v odborném periodiku

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gosudarstvennaja akademija slavjanskoj kuľtury
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
působení v zahraničí

GRACE A LA CRISE OU A CAUSE DE LA CRISE ?
Iva Dedková
Rok: 2013, Studia romanistica. Vol. 13, Num. 1/2013
článek v odborném periodiku

Grafopoetika. K estetickým a poetologickým aspektom grafickej vizualizácie básnického textu
Svatava Urbanová, Iveta Drzewiecka
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Gundakar von Liechtenstein und seine Aktivitäten in Oberschlesien
Jan Al Saheb
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem
Aleš Zářický
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Handel und Marketing
Milan Pišl
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hauserovo pojetí univerzálního subjektu a možné námitky
Antonín Dolák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Health of college students and coping strategies
Karel Paulík
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hildenbrand, Zuzana: Emprunts lexicaux ? l?allemand dans le français contemporain, Olomouc: Univerzita Palackého
Jan Holeš
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 1
Jiří Brňovják
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 2
Jiří Brňovják
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Historické kořeny a souvislosti procesu marginalizace romského obyvatelstva českých zemí
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Fakulta humanitních studií UK Praha
kapitola v odborné knize

Historie železničních vleček na Báňské dráze a Historie železničních vleček v OKR
Lukáš Vaculík, Tomáš Řeha
Rok: 2013
kurátor výstavy

History of Repression or Repressive History?
Martin Škabraha
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlavní problémy budování moderní silniční infrastruktury v českých zemích v době tereziánské a josefínské (na příkladu Slezsko-haličské silnice)
Petr Popelka
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Hlučínské gymnázium : architektura a politika
Adam HUBÁČEK
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlučínské gymnázium: architektura a politika
Adam HUBÁČEK
Rok: 2013
stať ve sborníku

"Honnete femme de Krumau." K četbě a čtenářství Marie Ernestiny z Eggenbergu (1649-1719).
Jitka Radimská
Rok: 2013, Knihovna Akademie věd ČR
kapitola v odborné knize

Honnethova kritická teorie uznání
Kristina UVÍROVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Honnethova kritická teorie uznání
Kristina Uvírová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hospodářské a sociální dějiny raného novověku: prameny a témata
Marek Vařeka
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hospodářské aktivity Hartmanna II. z Lichtenštejna a jeho syna knížete Karla I. z Lichtenštejna
Marek Vařeka
Rok: 2013
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub