Publikační činnost - IS PUBL
Anna Kaczmarek (2012), L?image de la femme dans l??uvre d?Émile Zola, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-487-8. 239 pp
Jan Lazar
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antidiskriminierungspolitik in den USA und Intersektionalität: ein interessantes Konzept empirischer Forschung, allerdings ungeeignet für theoretische Höhenflüge. Kritik zum Hauptartikel von Gudrun-Axeli Knapp: Zur Bestimmung und Abgrenzung von Intersektionalität. Überlegungen zu Interferenzen von Geschlecht, Klasse und anderen Kategorien sozialer Teilung
Helgard Ricarda Kramer-Washington
Rok: 2013, Erwägen Wissen Ethik (Deliberation Knowledge Ethics) Forum für Erwägungskultur ? Forum for Deliberative Action
článek v odborném periodiku

Antika, jež se skrývá v labyrintu
Igor Lisový
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antonín Gavlas - Světelná znamení
Vladimír Šiler
Rok: 2013
úvodní slovo k výstavě

Antonín Gavlas - Světelná znamení
Vladimír Šiler
Rok: 2013, LaCultura.cz
článek v odborném periodiku

Antonín Hořínek - Dojmy z cest z Irkutska do Vladivostoku a odtud mořem do Terstu 1-10
Martin Tomášek
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Apetýt
Jan Mlčoch
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Apollinairowskie inspiracje Adama Ważyka i Františka Halasa
Agnieszka Baran
Rok: 2013
stať ve sborníku

Apollinairowskie inspiracje Adama Ważyka i Františka Halasa
Agnieszka Baran
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000
Marek Otisk
Rok: 2013, Dějiny věd a techniky
článek v odborném periodiku

Archeologické výzkumy v prostoru bývalého opevnění města Opavy
Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Aristokratický salon na periferii. Návštěvníci a hosté knížat Lichnowských na zámku v Hradci u Opavy
Jiří Jung
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aristotelův pojem zdravého rozumu
Petr Glombíček
Rok: 2013, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Art and Gender Identity
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Art and Touch
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attitude Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Malčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Avant-propos
Zuzana Honová
Rok: 2013, STUDIA ROMANISTICA
článek v odborném periodiku

Baconovské idoly a Flusserova pluralita kódů
Martina Bruštíková Špidlová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské Univerzity
kapitola v odborné knize

Bankéř a matka představená
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bariéry integrace žáků se zdravotním postižením na středních školách
Maria Vašutová
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Barokní písně o svatých a zastavení nad termínem "kramářská píseň"
Jakub Ivánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Básnické dílo Antonína Brouska do roku 1989. Východiska, inspirace a možnosti interpretace
Lucie Antošíková
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Bayerová Naděžda
Irena Bogoczová, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Bestia femina: žena jako nebezpečí, smrt a zkáza na poč. 20. století v umění a kultuře českých zemí
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biały, czerwony, czarny. Konceptualizacja barw w twórczości Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2013
stať ve sborníku

Biały, czerwony, czarny. Konceptualizacja barw w twórczości Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
kapitola v odborné knize

Biblický příběh Salome a jeho reflexe v české kultuře a umění na počátku 20. století
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biblický příběh Salome a jeho reflexe v české kultuře a umění na počátku 20. století
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Bibliographie du professeur Jan Šabršula 2008-2012
Pavlína Žídková
Rok: 2013, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví
Karel Paulík
Rok: 2013, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Bigbít po valašsku
Martin Pilař, Monika Horsáková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bilance a výhledy studia problematiky dělnictva v 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2013
stať ve sborníku

Bilingwizm twórczy w poezji młodych autorów Śląska Cieszyńskiego
Michal Przywara
Rok: 2013, Kolegium Nauczycielskie
kapitola v odborné knize

"Bilingwizm twórczy" w twórczości zaolziańskich autorów
Michal Przywara
Rok: 2013
ostatní

Biloveský, V., Šuša, I. Banskobystrická translatológia. História - osobnosti - bibliografia (1997 - 2011), Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2012. 112 str. ISBN 978-80-557-0422-7.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Bohumír Smutný: Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764-1948. Encyklopedie podnikatelů a jejich rodin. Brno: Statutární město Brno - Archív města Brna 2012, 520 s.
Milan Myška, Bohumír Smutný
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bohušová Z., Huťková A. (eds.), Gegenwärtige Translationswissenschaft in der Slowakei - Slovak Translation Studies today - Súčasná slovenská transla-tológia, Wien, Praesens Verlag, 2013. 234 s. ISBN 978-3-7069-0779-8
Vítězslav Vilímek, Zuzana Bohušová, Anita Huťková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Buddhismus a poezie
Martin Pilař
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bugel Oswald
Irena Bogoczová, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Bydlení a výstavba kolonií pro horníky uhelných závodů akciové společnosti Severní dráha Ferdinandova v Ostravské pánvi za průmyslové revoluce
Milan Myška, Miroslav Lacko
Rok: 2013, Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dějiny
kapitola v odborné knize

Byzantský ikonoklasmus v obrazové koncepci Marie-José Mondzainové
Michal MÍSTECKÝ
Rok: 2013, Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ
článek v odborném periodiku

CAT-Anwendungen - Ein möglicher Weg der Didaktisierung im Rahmen eines Übersetzungsseminars am Beispiel von Transit NXT
Milan Pišl
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Cechy ludzkie w frazeologii cieszyńskiej (na przykładzie stałych połączeń wyrazowych z leksemem pies)
Jana Raclavská
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centrum a periferie - úvodní představení problému
Aleš Zářický
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chceme, nebo nechceme technické a průmyslové památky?
Miloš Matěj
Rok: 2013, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Chełmek - Baťovo polské tovární město
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2013, Historica
článek v odborném periodiku

Christian moralia as a didactical instrument of medieval education
Jana Grollová
Rok: 2013
stať ve sborníku


