Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Die Merkmale der deutschsprachigen Postmoderne am Beispiel des Romans "Austerlitz" von Winfried Georg Sebald
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2013, Filozofická Fakulta
kapitola v odborné knize

Die Sicht tschechischer Studierender auf die kommunistische Tschechoslowakei. Ergebnisse einer Untersuchung an den Hochschulen in Ostrava.
Vladimír Horák, Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Die Spuren der antiken Mythologie in der literarischen Postmoderne
Irena Šebestová
Rok: 2013, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Die wirtschaftlichen Aktivitäten Hartmanns II. und seines Sohnes Fürst Karl I. von Liechtenstein
Marek Vařeka
Rok: 2013
stať ve sborníku

Diktáty tradiční i zábavné a jejich využití ve výuce cizích jazyků
Iva Dedková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diktáty tradiční i zábavné a jejich využití ve výuce cizích jazyků
Iva Dedková
Rok: 2013
stať ve sborníku

"Do těchto hlubin moderního podsvětí pronikni..." Zobrazování mezních psychických stavů na přelomu 19. a 20. století v umění v českých zemích
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Does Blackness Still Matter?: Black Feminist Literary Criticism Revisited
Karla Kovalová
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Does Blackness Still Matter?: Black Feminist Literary Criticism Revisited
Karla Kovalová
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku
Pavel Hruboň
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dopad hospodárské krize 70. let 19. století na rakousko-uherské železnicní společnosti
Petr Popelka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doplnění obrazu - kontakty Františka Hrubína s osobnostmi literárního Valašska
Iva Málková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doporučení publikace do tisku: K voprosu o podchodach k sopostavitel´nomu lingvističekomu opisaniju dinamičeskich processov v sovremennych slavjanskich jazykach
Zdeňka Nedomová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

"Druhý život" Bible: apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2013, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Důsledky zásahů komunistického režimu do vývoje romských skupin v ČSSR (1958 - 1969)
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Dva pohledy na jednu zemi / Hlučínsko očima Frana Směji a Augusta Scholtise
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dvě literární reprezentace jednoho města
Jan Malura
Rok: 2013, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Dynamiczne układy w opisie leksykograficznym (na przykładzie terminologii) a słowniki specjalistyczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Działalność bibliotek na terenie Zaolzia po drugiej wojnie światowej
Urszula Kolberová
Rok: 2013, Biblioteka i Edukacja
článek v odborném periodiku

Dziecko z zespołem Aspergera
Jana Raclavská, Ewa Huczek
Rok: 2013, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej
kapitola v odborné knize

Eine diachrone Untersuchung zum Stil theorievermittelnder Wirtschaftstexte
Martin Mostýn
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Eine moderne Universität braucht die Sprachwissenschaft
Norbert Richard Wolf
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Ekokritická sonda do díla Johna Steinbecka
Petr Kopecký
Rok: 2013, Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury
článek v odborném periodiku

Ekokritická sonda do díla Johna Steinbecka
Petr Kopecký
Rok: 2013, Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury
článek v odborném periodiku

Ekwiwalencja w tłumaczeniach na język czeski polskich tekstów prawniczych
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2013, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize

El gerundio no perifrástico en el espaňol actual y su traducción al checo
Jana Veselá
Rok: 2013, Philologia, Vol XXIII, No2 (2013)
článek v odborném periodiku

Elektrifikace tramvají v Ostravě 1900-1901
Michaela Závodná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emil Zátopek, una locomotora como nosotros?
Jiří Chalupa
Rok: 2013, RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte
článek v odborném periodiku

Emočná inteligencia sestier a jej úloha v ošetrovateľstve
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová, František Baumgartner
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Emočná inteligencia u študentov ošetrovateľstva a jej úloha v interakcii s geriatrickým pacientom
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová, František Baumgartner, Zuzana Rojková
Rok: 2013, Profese on-line
článek v odborném periodiku

Emočná inteligencia vo vzťahu k situačne-špecifickému zvládaniu
František Baumgartner, Zuzana Wirtz
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Emotionalisierung in der deutschen und tschechischen Sportberichterstattung
Martin Mostýn
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionalisierungsstrategien in der populärwissenschaftlichen Wissensvermittlung
Lenka Vaňková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionalität im Text / Emotionalita v textu
Lenka Vaňková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Emotionen in der Fremdsprache ausdrücken
Lenka Vaňková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in einem dramatischen Werk und dessen Verfilmung(en)
Marek GAJDA
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

En torno a las unidades léxicas y fraseológicas
Lubomír Bartoš
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol.13, Num. 2
článek v odborném periodiku

Environment v české literatuře
Martin Tomášek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Environment v české literatuře
Martin Tomášek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Eötvös Loránd University
Petr Hrtánek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Equal Rights Amendment (ERA)
Helgard Ricarda Kramer-Washington
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize

Ernesto Cardenal. Poesía en el servicio de la teología de la liberación
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ernesto Cardenal. Poesía en el servicio de la teología de la liberación
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, Studia Romanistica Beliana
článek v odborném periodiku

Esbozo de la historia y cultura checas
Jan Mlčoch
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Escuela Superior de Filología, Wroclaw
Jan Mlčoch
Rok: 2013
působení v zahraničí

Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci.
Vladimír Šiler
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Evoluce distributivní spravedlnosti
Vojtěch ZACHNÍK, Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize



 
facebook
instagram
rss
social hub