Publikační činnost - IS PUBL
Zlatá éra historické topografie v českých zemích (18. a 19. století)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zničení Urubova reliéfu. Obchodní dům Kotva a degradace veřejného prostoru v Ostravě-Zábřehu
Jakub Ivánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Zrod moderních průmyslových aglomerací na pomezí rakouského, pruského a ruského impéria v polovině 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zrod moderního důstojníka (na příkladu armády habsburské monarchie)
Radim Macháň, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Zu den englischen Textelementen in deutschen Fachtexten
Eva Bajerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zu den kulturellen Spezifika nonverbaler Elemente in Fachtexten
Eva Bajerová
Rok: 2014, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Zu einigen lexikographischen Aspekten des Fremdsprachenunterrichts
Josef MIŠUN
Rok: 2014, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Zum Fachwortschatz in medizinischen Texten für Laien
Monika KOCIFAJOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Korpus deutscher medizinischer Texte des 14.-16. Jahrhunderts aus böhmischen und mährischen Bibliotheken und Archiven
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Zur Adressatenbezogenheit von Fachtermini in medizinischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Fachlichkeit in medizinischen Texten für Laien am Beispiel von Ebola
Monika Kocifajová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Problematik der Gruppendynamik im Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zur Rezeption der deutschen Meditationsliteratur im tschechischen protestantischen Milieu des Späthumanismus
Jan Malura
Rok: 2014, Acta Comeniana.International review of Comenius studies and early modern intellectual history
článek v odborném periodiku

Zur Sprache deutscher medizinisch-heilkundlicher Texte aus böhmischen und mährischen Bibliotheken und Archiven
Lenka Vaňková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Text- und Handlungsstruktur linguistischer Zeitschriftenartikel aus kontrastiver Sicht
Martin Mostýn
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Typologie der Wappenminiaturen.
Tomáš Krejčík
Rok: 2014, Selbstverlag des Herold
kapitola v odborné knize

Zuzana Bohušová, Anita Huťková (eds.): GEGENWÄRTIGE TRANSLATIONSWISSENSCHAFT IN DER SLOWAKEI - SLOVAK TRANSLATION STUDIES TODAY - SÚČASNÁ SLOVENSKÁ TRANSLATOLÓGIA
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014, ToP (tlumočení-překlad)
článek v odborném periodiku

Związki nauczycielskie i ich rola w procesie modernizacji (na przykładzie Śląska Austriackiego do 1918 r.)
Janusz Jan Spyra, Marzena Bogus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zwischen Genealogie und Prosopographie. Zum Stand der genealogischen Forschung in österreichischen Schlesien.
Tomáš Krejčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žánr fantasy v ruské literatuře: Alexej Pechov a jeho trilogie "Kroniky Sialy"
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2014
stať ve sborníku

Žánr fantasy v ruské literatuře: Alexej Pechov a jeho trilogie "Kroniky Sialy"
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žena a muž v kultuře a jazyce
Simona Mizerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženská monastická spiritualita a umění v českých zemích pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žité umění Dity Pepe
Vladimír Šiler
Rok: 2014, LaCultura
článek v odborném periodiku

100 let Hornického sdružení obce Stonava / 100 lat Stowarzyszenia Górniczego w Stonawie
Tereza Ondruszová
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

11/05/2014-16/05/2014, Uniwersytet Wrocławski, PL, Erasmus výukový pobyt
Eva Cieślarová
Rok: 2014
působení v zahraničí

5. mezinárodní doktorandská konference The City and the Newcomers - Adaptation of an Individual and a Group. 13. června 2014, Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Tomáš Řeha
Rok: 2014
ostatní

96 BUCHBESPRECHUNGEN deutschen Sprachgeschichte daraus abzuleiten. Auf diese Weise demonstriert der Autor, dass auch eine ?Einführung?, die, wie gesagt, unter dem Kennzeichen ?basics? veröffentlicht wird, weit über Bachelorwissen hinausführen und zu selb
Lenka Vaňková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

? propos de l?équivalence terminologique dans le discours électronique médié.
Jan Lazar
Rok: 2013, Roczniki Humanistyczne
článek v odborném periodiku

A Brief Walk through the Multimodal Landscape of University Web Presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Multimodal Analysis of the Conference Presentation Genre
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A propos des connecteurs textuels dans le DEM
Jan Lazar
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Voice from the Past
Stanislav Kolář
Rok: 2013
stať ve sborníku

"...abychom je za poddané přijali a jim živnosti přáli...". Církevní vrchnost a Židé na Moravě v raném novověku
Jan Al Saheb
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 12/2013
Lenka Vaňková
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Affirmative Action
Helgard Ricarda Kramer-Washington
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien
Hana Šústková, Eduard Kubů, Aleš Zářický, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša
Rok: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize

Akademie III. věku - Arnošt Lustig
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akciová společnost v městské dopravě na přelomu 19. a 20. století
Michaela Závodná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akreditácia vysokých škol
Antonín Dolák
Rok: 2013, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
kapitola v odborné knize

Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Amfora. 3, Současné odborné názory na starověk: Egypt, Řecko a Řím : (anotace, referáty a recenze)
Igor Lisový, Jan Burian, Ivan Todorov, Lubor Kysučan
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

An introduction to English syntax for Czech students
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analyse ausgewählter (sprachwissenschaftlicher) Nachschlagewerke und ihre Benutzerfreundlichkeit
Eva Cieślarová
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Analýza archetypálních motivů v rané tvorbě Michala Ajvaze
Tomáš HRABEC
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2013, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Angažovanost Živnostenské banky v báňských a hutních podnicích na Ostravsku v letech 1901-1914
Blanka Novotná
Rok: 2013, Hospodářské dějiny - Economic History
článek v odborném periodiku

Anglosaské reálie v datech a komentářích
Miroslav Černý
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


