Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika
Stanislav Knob, Michaela Závodná, Petr Popelka, Martin Jašek, Jiří Jung
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

National and Kapodistrian University of Athens, GR, 24. 2.-1.3. 2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

National discourse and identity: a psycholinguistic perspektive
Jana Raclavská
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nazwy własne jako nośnik treści socjokulturowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebeklíče Martina z Kochemu coby průvodci každodenností raněnovověké ženy
Šárka Havlová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nedourčenost vědeckých teorií, holismus a bayesovské mechanismy výběru
Ondřej Kormaník
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Neexistence Já: (ne)možnost kompatibilismu
Antonín Dolák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neexistence Já: (ne)možnost kompatibilismu
Antonín Dolák
Rok: 2013, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Negace ve Svatováclavské bibli v diachronním pohledu
Jakub Maruš
Rok: 2013
stať ve sborníku

Negativní důsledky hraní Massive-Multiplayer Online Role-Playing Games a herní závislost
Jan Sebastian Novotný, Markéta Pressenová
Rok: 2013, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

(Nejen) Boháč versus Rauchberg
Pavel Kladiwa
Rok: 2013, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Několik slov k životu a dílu profesora Jana Šabršuly
Pavlína Žídková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik slov o autorce knihy
Lukáš Průša, Jana Hochmannová
Rok: 2013, Pavel Jeřábek - Nakladatelství PLOT
kapitola v odborné knize

(Neo)liberální governmentalita v České republice
Martin Škabraha
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku. Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nesklonná přejatá neutra jako projev tendence k analytismu v současné ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Neskoľko zametok k problematike perevoda russkich naučnych tekstov s tematikoj azerbajdžanskoj istorii na češskij jazyk
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013, Elmi asalar
článek v odborném periodiku

Netradiční úkoly firemního archivnictví
Hana Šústková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitovaní důstojíci v době napoleonských válek
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Notions fondamentales d'économie et de gestion
Geoffroy Yrieix Bletton
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nová krajina. Počátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru (do konce 60. let 20. století)
Petr Popelka
Rok: 2013, Časopis Matice motavské
článek v odborném periodiku

Novoe učebnoe posobie Ostravskogo universiteta "Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Novoe učebnoe posobie Ostravskogo universiteta "Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nový hřbitov
Petr Kozák, Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

O ideji svěrchčelověčestva i bogočelověčestva u S. L. Franka v kontekste istoriosofskovo procesa
Lenka Naldoniová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O niektórych zagadnieniach językowo-kulturowych w historii i współczesności wsi Wierszyna
Ekaterina Popova
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O obrázkových albech a vizuální poetice
Svatava Urbanová
Rok: 2013, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

O pewnych aspektach interferencji rosyjskiej w gwarze mieszkańców wsi Wierszyna obwodu Irkuck
Ekaterina Popova
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O pozdní poezii Pavla Šruta
Martin Pilař
Rok: 2013, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

O trojím lidu práce
Martin Škabraha
Rok: 2013, Fórum sociální práce
článek v odborném periodiku

O ztraceném pěvci: Karel Václav Rais a nacionalismus
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obnova a zpřístupnění kulturní památky - areálu vodního mlýna Wesselsky v Loučkách
Alena Borovcová
Rok: 2013, Vade Mecum Bohemiae
kapitola v odborné knize

Obnova a zpřístupnění kulturní památky - areálu vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder
Alena Borovcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Obraz Paragwaju w Polsce w konfrontacji ze źródlami hispanistycznymi. Glówne tematy"
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, AMERYKA LACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny
článek v odborném periodiku

Obraz Paragwaju w Polsce w konfrontacji ze źródlami hispanistycznymi. Glówne tematy
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, AMERYKA ŁACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny
článek v odborném periodiku

Obraz Polski i Polaków w utworach Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2013
stať ve sborníku

Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Obraz Ukrainki w polskich mediach. Sprzątaczka czy żona?
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
stať ve sborníku

Observaciones sobre el tratamiento de las locuciones generadas por los verbos pronominales en los diccionarios CLAVE y DRAE
Jana Veselá
Rok: 2013, Nová filologická revue. Banská Bystrica. Časopis je zařazen do databáze INDEX COPERNICUS
článek v odborném periodiku

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Od "vařecí krčmy" k akciové společnosti
Radoslav DANĚK
Rok: 2013, Těšínsko. Vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku

Odborné školení CAT-nástrojů pro překlad a konzultace ve firmě TermStar Böblingen, Německo (27.09.2013 - 09.08.2013)
Milan Pišl
Rok: 2013
působení v zahraničí

Oldřich Kašpar (2013), El país de Manzanas, el país de Naranjas y el país de Nopales: estudios de la historia de las relaciones checo-espaňolas y checo-mexicanas, Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Theatrum historiae. ISBN 978-80-739-5
Jan Mlčoch
Rok: 2013, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Olomouc
Pavel Zatloukal
Rok: 2013, Litomyšl: Paseka
odborná kniha

Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680). Eds. M. Škarpová, T. Slavický, P. Kosek, P. Bělohlávková
Lukáš Průša
Rok: 2013, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Opava
Andrea Pokludová
Rok: 2013, Moravské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Opavan z roku 1898 o Opavě 2000
Milan Myška
Rok: 2013, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. Časopis pro dějiny, umění, přírodu a dnešek
článek v odborném periodiku

Opieka zdrowotna
Andrea Pokludová, Michael Morys-Twarowski
Rok: 2013, Cieszyn : Starostwo Powiatowe
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub