Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Erasmus+, Mrověcová, L. Tallinn University, Estonia, 30. 4. 2012 - 7. 5. 2012
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Erasmus Rotterdamský a Johannes Reuchlin
Jan Herůfek
Rok: 2012, CDK
kapitola v odborné knize

Erasmus, Tallinn University, Tallinn, Estonia, 30.4.-7.5.2012
Zdeňka Nedomová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Erby a nobilitační listiny
Tomáš Krejčík, František Šmahel, Lenka Bobková
Rok: 2012, Lidové nakladatelství
kapitola v odborné knize

Erich Mendelsohn: ze života / Erich Mendelsohn: Biografisches
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Erzherzog Rudolf Johann Josef Rainer. Erzbischof von Olmütz und Industriegründer
Milan Myška
Rok: 2012, Historische Landeskommission für Steiermark
kapitola v odborné knize

Etické konflikty při překladu a tlumočení a etické kodexy
Vítězslav Vilímek, Dáša Zvončeková
Rok: 2012, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize

Etické otázky biomedicínskeho výskumu
Lýdia BLUMENSTEINOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etické otázky biomedicínskeho výskumu
Lýdia BLUMENSTEINOVÁ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Etika v praxi - Informovaný súhlas
Lýdia BLUMENSTEINOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Eva Luka Havranjel
Iva Málková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evropejska sociaľna polityka i modeli sociaľnogo partnerstva
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Expresionismus v ruské literatuře: Satanův deník (1919)
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Expresionismus v ruské literatuře: Satanův deník (1919)
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ezra Pound - Henri Gaudier-Brzeska: Vortex
Jakub Guziur
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Facultas philosophica. Universitatis Ostraviensis
Petr Kadlec, Petr Kadlec, Jana Bolková, Marek Otisk, Agáta VŘESKÁ, Aleš Zářický
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis
Milan Pišl
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991 - 2012
Begońa García Ferreira
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Jana Veselá
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Kornélia Machová
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Iva Dedková
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Irena Fialová
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Fašismus, my a Ezra Pound
Jakub Guziur
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Faustin Ens (1782-1858)
Milan Myška
Rok: 2012, Verlag Degener and Co.
kapitola v odborné knize

Feminist Aspects of Angela Carter´s Grotesque
Stanislav Kolář
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Fenomén dětské univerzity v německymluvících zemích - inspirace i pro české univerzity?
Vladimír Horák, Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Fenomén "duchovnosti" v epoše sváru civilizace a kultury
Miroslav Mikulášek
Rok: 2012, CUBE consulting
kapitola v odborné knize

Fenomen językowego obrazu świata w kontekście lingwistyki feministycznej
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2012
stať ve sborníku

Fenomen językowego obrazu świata w kontekście lingwistyki feministycznej
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ferdinandova osada
Lukáš VACULÍK, Martin Jemelka
Rok: 2012, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Fialová, I. - Ragač, R. - Vařeka, M.: Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy
Aleš Zářický, Ivana Fialová, Radoslav Ragač, Marek Vařeka
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fikční světy: exaktní teorie literatury nebo pouhá metafora?
Petr Hromek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fikční světy: exaktní teorie literatury nebo pouhá metafora?
Petr Hromek
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Film jako politické médium
Roman RAKOWSKI
Rok: 2012
stať ve sborníku

Filosof Pavel Floss o Komenském, Aristotelovi a kosmologii
Filip Svoboda
Rok: 2012
ostatní

Filosofie o slovech o slovech o filosofii. Philosophia sub specie communicationis et communionis.
Stanislav Hubík
Rok: 2012, Univerzita Palackého
odborná kniha

Filosofie o slovech o slovech o médiích. Philosophia sub specie communicationis et communionis.
Stanislav Hubík
Rok: 2012, Univerzita Palackého
odborná kniha

Filozofia medycyny na Słowacji
Lýdia BLUMENSTEINOVÁ, Marek Petrů
Rok: 2012, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
kapitola v odborné knize

Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Wiek XVII i XIX
Marek Petrů
Rok: 2012, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji
Marek Petrů, Jan Zamojski, Josef Kuře
Rok: 2012, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
odborná kniha

Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání
Vladimír ŽATECKÝ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Fonetické jevy z pohledu uživatelů češtiny
Ilona Adámková
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

FORMING OF ORTHODOX CHURCH IN THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC AND ITS PROTAGONISTS
Kristina BRIŠOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Fragment iluminovaného otonského evangeliare z Mohuce v Olomouci
Pavol Černý, Klára Benešovská, Jan Chlibec
Rok: 2012, Lidové noviny
kapitola v odborné knize

FRAGNER, Benjamin a kol.: Industriální topografie - Pardubický kraj : Průmyslová architektura a technické stavby. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, 2012, 273 s. ISBN 978-80-01-05045-3.
Adam ŽIDEK
Rok: 2012
ostatní

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 3: Nauka. ISBN 978-83-62536-63-4
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Francouzská univerzita, vzdělávání učitelů a výuka ve školách
Jitka Smičeková, Iva Dedková
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa. Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíča
Marek Vařeka, Tomáš Gronský
Rok: 2012, Mesto Holíč - Masarykovo muzeum v Hodoníně
odborná kniha

FRAZÉMY V DVOJJAZYČNÝCH ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNÍCH ČASOPISECH
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub