Publikační činnost - IS PUBL
Verständlichkeit von Texten im fachinternen Wissenstransfer
Marie Werbová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Via viatores quaerit
Daniela Rywiková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Vícenásobné role Self ve vývoji a procesech resilience
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vícenásobné role Self ve vývoji a procesech resilience
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku

VII Tyskie Sympozjum Historyczne: Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych. Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 6. 12. 2013
Aleš Zářický
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vilnius University
Jan Čížek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Vít Kremlička: Prozatím
Martin Pilař
Rok: 2014, Academia
kapitola v odborné knize

Vít Němec, Nekešové z Landeka na lukovském panství. Lukov 2014.
Dalibor Janiš
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vítací poutače Ostravy neboli Vstupy do města kdysi a nyní
Jakub Ivánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Vítězslav sochy a obrazy: Jezevec vylézá
Martin Škabraha
Rok: 2014
úvodní slovo k výstavě

Vítkovice Ironworks and the Rothschild family
Aleš MATERNA
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání pracovní zátěže zaměstnanci OSPOD
Karel Paulík
Rok: 2014
stať ve sborníku

Vodotoky a vodoplochy u K. H. Máchy
Martin Tomášek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volíme lež nebo pravdu?
Tomáš Novotný
Rok: 2014, Slovo z Jeruzaléma
článek v odborném periodiku

Votre commande sera exécutée endéans la huitaine : remarques sur la préposition endéans et ses équivalents
Iva Dedková
Rok: 2014, Études romanes de Brno
článek v odborném periodiku

Vůjtkovo hlasité nebe (doslov). In Vůjtek, Karel: Hlasité nebe. Ostrava: Studio K, 68s.
Svatava Urbanová
Rok: 2014
ostatní

Vybrané aspekty nobilitací důstojníků napoleonských válek
Tomáš Krejčík
Rok: 2014, Muzeum města Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Vybrané kapitoly z reálií frankofonních zemí Evropy - Belgie, Lucembursko
Zuzana Honová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané kapitoly z reálií frankofonních zemí Evropy - Belgie, Lucembursko a Švýcarsko / Themes choisis en civilisation des pays francophones : la Belgique, le Luxembourg et la Suisse
Iva Dedková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výklad o židovské hudbě a kultuře
Tomáš Novotný
Rok: 2014
ostatní

Výklad o židovské hudbě a kultuře
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výklady při univerzitní exkurzi do Izraele
Tomáš Novotný
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Vylepšení mysli pomocí neinvazivních elektrostimulačních metod
Marek Petrů
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vymírání jazyků jako fenomén moderní doby
Miroslav Černý
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vysockij v češskich perevodach J. Moravcovoj, M. Dvoržaka i Raduzy
Igor Jelínek
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Výstavba a architektura sakrálních staveb na Hlučínsku v meziválečném období
Adam HUBÁČEK
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vystoupení vokálního souboru Adash a výklad o židovské kultuře
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výstup na Radhošť : historický průvodce valašskou krajinou
Martin Tomášek
Rok: 2014, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Výuka překladu a tlumočení na katedře slavistiky FF OU
Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (17.03.2014 - 21.03.2014)
Milan Pišl
Rok: 2014
působení v zahraničí

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin
Zdeněk Vavrečka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyvoj polskeho jazyka a dialektologie
Urszula Kolberová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkum - Kultura mlynářství na Moravě.
Petr GAŠPÁREK
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum literatury raného novověku - mezi filologií a kulturní historií
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výžádaný odborný posudek na studii Petra Hromka ke knize Johna Etchemendyho "O pojmu logického vyplývání" a jeho překlad této knihy
Antonín Dolák
Rok: 2014
ostatní

Vzájemné polsko-české zrcadlení
Martin Tomášek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji II.
Aleš Zářický, Janusz Spyra
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji. Setkání druhé: Historik na provincii v novověku. Seminář k 200. výročí úmrtí L J. Scherschnika (1747-2014) / Historyk na prowincji w czasach nowoźytnych. Wiełoglos z okazji 200 rocznicy śmierci L. J. Sz. ...
Aleš Zářický
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności"
Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Vztah funkční paměti, osobností a událostí, vzhledem k pojmům disent, Libri prohibiti, vězení
Iva Málková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah mezi příbytkem a niterným světem fikčních postav v díle Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2014, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Walter Burley o pravdě a jejím logickém nositeli
Jakub Varga
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

We bring order, discipline, Western European democracy, and culture to this land of former oriental chaos and disorder. Czech Perceptions of Sub-Carpathian Rus and its Modernisation in the 1920s.
Stanislav Holubec
Rok: 2014, Collegium Carolinum
kapitola v odborné knize

Weakness of causal models with multiple roles elements
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014
stať ve sborníku

Where life once used to be - the vanished places and sights
Tomáš Řeha, Lukáš Vaculík
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Why did numerous commentaries on Boethius's Introduction to Arithmetic II, 1 appear at the end of the 10th century?
Marek Otisk
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wissenschaftliches Schreiben im Studium des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wissensvermittlung für Kinder und Jugendliche
Eva Cieślarová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wissensvermittlung in Männerzeitschriften - geht es ohne Bier und nackte Haut?
Milan Pišl
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wissensvermittlung in Männerzeitschriften - geht es ohne nackte Haut?
Milan Pišl
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


