Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Multisenzorické pomůcky v jazykovém vzdělávání na příkladech z angličtiny
Markéta Bilanová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Muryc, J., Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Música como héroe literario
Jan Mlčoch
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Música como héroe literario
Jan Mlčoch
Rok: 2013, Technická univerzita Liberec
kapitola v odborné knize

Música como héroe literario
Jan Mlčoch
Rok: 2013, Technická univerzita Liberec
kapitola v odborné knize

MUSIL, Jiří, prof., PhDr., CSc., sociolog, věd. pracovník, pedagog (biogram)
Petr GÁBA, Lumír Dokoupil, Radoslav DANĚK, Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
kapitola v odborné knize

My a "naši" chudí.
Andrea Pokludová
Rok: 2013, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Na cestách
Filip Svoboda
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Na prahu industrializace, 1763-1828
Jiří Brňovják
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Na přelomu věku
Igor Lisový
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Napětí každodennosti a nadčasovosti v "nové" angažované poezii 21. století
Roman Polách
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Narracja jako sposób autoprezentacji osób bezdomnych
Anna Burek
Rok: 2013, Rozprawy Komisji Językowej
článek v odborném periodiku

Narzędzia internetowe a wzrost kompetencji językowych studentów
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Narzędzia internetowe a wzrost kompetencji językowych studentów
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
stať ve sborníku

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika
Stanislav Knob, Michaela Závodná, Petr Popelka, Martin Jašek, Jiří Jung
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

National and Kapodistrian University of Athens, GR, 24. 2.-1.3. 2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

National discourse and identity: a psycholinguistic perspektive
Jana Raclavská
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nazwy własne jako nośnik treści socjokulturowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebeklíče Martina z Kochemu coby průvodci každodenností raněnovověké ženy
Šárka Havlová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nedourčenost vědeckých teorií, holismus a bayesovské mechanismy výběru
Ondřej Kormaník
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Neexistence Já: (ne)možnost kompatibilismu
Antonín Dolák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neexistence Já: (ne)možnost kompatibilismu
Antonín Dolák
Rok: 2013, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Negace ve Svatováclavské bibli v diachronním pohledu
Jakub Maruš
Rok: 2013
stať ve sborníku

Negativní důsledky hraní Massive-Multiplayer Online Role-Playing Games a herní závislost
Jan Sebastian Novotný, Markéta Pressenová
Rok: 2013, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

(Nejen) Boháč versus Rauchberg
Pavel Kladiwa
Rok: 2013, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Několik slov k životu a dílu profesora Jana Šabršuly
Pavlína Žídková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik slov o autorce knihy
Lukáš Průša, Jana Hochmannová
Rok: 2013, Pavel Jeřábek - Nakladatelství PLOT
kapitola v odborné knize

(Neo)liberální governmentalita v České republice
Martin Škabraha
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku. Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nesklonná přejatá neutra jako projev tendence k analytismu v současné ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Neskoľko zametok k problematike perevoda russkich naučnych tekstov s tematikoj azerbajdžanskoj istorii na češskij jazyk
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013, Elmi asalar
článek v odborném periodiku

Netradiční úkoly firemního archivnictví
Hana Šústková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitovaní důstojíci v době napoleonských válek
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Notions fondamentales d'économie et de gestion
Geoffroy Yrieix Bletton
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nová krajina. Počátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru (do konce 60. let 20. století)
Petr Popelka
Rok: 2013, Časopis Matice motavské
článek v odborném periodiku

Novoe učebnoe posobie Ostravskogo universiteta "Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Novoe učebnoe posobie Ostravskogo universiteta "Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nový hřbitov
Petr Kozák, Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

O ideji svěrchčelověčestva i bogočelověčestva u S. L. Franka v kontekste istoriosofskovo procesa
Lenka Naldoniová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O niektórych zagadnieniach językowo-kulturowych w historii i współczesności wsi Wierszyna
Ekaterina Popova
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O obrázkových albech a vizuální poetice
Svatava Urbanová
Rok: 2013, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

O pewnych aspektach interferencji rosyjskiej w gwarze mieszkańców wsi Wierszyna obwodu Irkuck
Ekaterina Popova
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O pozdní poezii Pavla Šruta
Martin Pilař
Rok: 2013, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub