Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Lucie Molnárové
Blažena Rudincová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing
Ľubica Ilievová, Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Rok: 2013, Journal of Health Sciences
článek v odborném periodiku

Orthodox Judaism through the Eyes of Women Characters in Rebecca Gold stein?s Mazel
Monika Tekielová
Rok: 2013, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku

Osobnost Ladislava Jehličky v kontextu české literatury 20. století
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Ostrava
Hana Šústková, Radoslav DANĚK, Jozef Šerka, Blažena Przybylová, Jiří Brňovják, Martin Juřica, Antonín Barcuch, Šárka Glombíčková, Vladimír Maňas, Zbyněk Moravec, Eva Rohlová, Michal Zezula
Rok: 2013, Nakladatelství Lidových novin
odborná kniha

Ostravská flanérie
Martin Tomášek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Osudový omyl Eurythióna. Pátrání po záhadách minulosti
Igor Lisový
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Osudy futurismu v české literatuře
Zdeněk Smolka
Rok: 2013, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Paměť a její role v současné literární teorii a literární historii
Iva Málková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Paměť v narativní podobě
Stanislava Schupplerová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paparazzi, security, macho, guru, yeti - Nesklonná životná apelativa v ruštině a češtině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2013, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

PAPSDORF, Felix
Jakub Ivánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Paradigma
Antonín Dolák
Rok: 2013, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
kapitola v odborné knize

Patents, licences and new technologies applied in ship production of Vítkovice Ironworks for Austro-Hungarian Navy (1891-1914)
Aleš MATERNA
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pavel Mandys a kol.: 2 x 101 knih. Nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pavel Šopák (ed.) Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970. Texty a dokumenty. Opava 2010; Pavel Šopák Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku do roku 1970. Opava 2011
Marie Šťastná, Pavel Šopák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů olomouckých v historickém vývoji
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 2013, Historica. revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Pečeti středověkých českých kapitul
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pes v české lidové frazeologii - rekonstrukce jazykového obrazu světa
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2013, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Petrifying Verse: Geopoetry and Anthropocentrism
Petr Kopecký
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pies - przyjaciel czy wróg? Krótko o językowym obrazie psa w języku polskim
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pies w frazeologii polskiej i czeskiej - studium porównawcze
Jana Raclavská
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PINDUR, D. - TURÓCI, M. a kol.: Šľachta na Kysuciach a jej susedia. Čadca - Český Těšín - Žilina: Muzeum Těšínska, Kysucké múzeum v Čadci, Považské múzeum v Žilině, 2012.
Jana KNAPIKOVÁ, Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Po stopách česko-polských jazykových kontaktů. (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2013, Slavia
článek v odborném periodiku

Podoby feminity v díle Jiřího Sumína
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podoby feminity v díle Jiřího Sumína
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013
stať ve sborníku

Podstawowy cykl życia memu internetowego
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podzimní listí na vodách Acherontu
Igor Lisový
Rok: 2013, Repronis
odborná kniha

Pohled skrze Baudrillardovo zrcadlo produkce
Tomáš Zemčík
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské Univerzity
kapitola v odborné knize

Pohyblivý svátek - moderování večera mladé vědy
Martin Tomášek, Iva Málková
Rok: 2013
ostatní

Pokora, modlitba, kontempletace a láska - svět štěstí Adély Senecké
Lukáš Průša, Adéla Senecká
Rok: 2013, Vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

POLÁK, Michal: Hlavou proti vetru.
Filip Svoboda
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Politické kontexty definice pojmu spravedlnosti
Kristina UVÍROVÁ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Polityka transportowa władców habsburskich na Śląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego
Petr Popelka
Rok: 2013, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
článek v odborném periodiku

Polityka transportowa władców habsbuskich na Sląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego
Urszula Kolberová
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Polská bohemistika na začátku 21. století
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polská literatura v českém kurikulu, středoškolských učebnicích literatury a čítankách
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polska-Hiszpania. Hiszpania-Polska
Piotr Sawicki
Rok: 2013, Wydawnictwo Wyzszej szkoly filologicznej we Wroclawiu
odborná kniha

Polskie i słowackie nazwy jezior tatrzańskich (porównanie)
Marta Pančíková
Rok: 2013, Oficyna wydawnicza ATUT
kapitola v odborné knize

Polskie symbole narodowe w kontekście konceptualizacji barw w utworach Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polsko-czeski słownik terminologiczny: możliwości i ograniczenia
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polskojęzyczne media na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2013, Zeszyty Prasoznawcze
článek v odborném periodiku

Polytechnic University of Catalonia, E, 5.1.-12.1.2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

Population of private workers housing scheme Krausovec in Ostrava-Přívoz
Martin DRÁPELA
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Portsmouth University, U.K., aktivní účast na konferenci. 10.7.-17.7.2013. Possessed by Postmemory: Thane Rosenbaum's Elijah Visible
Stanislav Kolář
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poselství prachu
Miroslav Černý
Rok: 2013, Argo
odborná kniha

Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení
Klára Machů, Olga Pechová, Daniel Dostál
Rok: 2013
stať ve sborníku

Postoje ke smrti v kontextu vnímání časové perspektivy
Klára Machů, Martina Cholevová
Rok: 2013
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub