Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Neexistence Já: (ne)možnost kompatibilismu
Antonín Dolák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neexistence Já: (ne)možnost kompatibilismu
Antonín Dolák
Rok: 2013, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Negace ve Svatováclavské bibli v diachronním pohledu
Jakub Maruš
Rok: 2013
stať ve sborníku

Negativní důsledky hraní Massive-Multiplayer Online Role-Playing Games a herní závislost
Jan Sebastian Novotný, Markéta Pressenová
Rok: 2013, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

(Nejen) Boháč versus Rauchberg
Pavel Kladiwa
Rok: 2013, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Několik slov k životu a dílu profesora Jana Šabršuly
Pavlína Žídková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik slov o autorce knihy
Lukáš Průša, Jana Hochmannová
Rok: 2013, Pavel Jeřábek - Nakladatelství PLOT
kapitola v odborné knize

(Neo)liberální governmentalita v České republice
Martin Škabraha
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku. Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nesklonná přejatá neutra jako projev tendence k analytismu v současné ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Neskoľko zametok k problematike perevoda russkich naučnych tekstov s tematikoj azerbajdžanskoj istorii na češskij jazyk
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013, Elmi asalar
článek v odborném periodiku

Netradiční úkoly firemního archivnictví
Hana Šústková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitovaní důstojíci v době napoleonských válek
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Notions fondamentales d'économie et de gestion
Geoffroy Yrieix Bletton
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nová krajina. Počátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru (do konce 60. let 20. století)
Petr Popelka
Rok: 2013, Časopis Matice motavské
článek v odborném periodiku

Novoe učebnoe posobie Ostravskogo universiteta "Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Novoe učebnoe posobie Ostravskogo universiteta "Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nový hřbitov
Petr Kozák, Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

O ideji svěrchčelověčestva i bogočelověčestva u S. L. Franka v kontekste istoriosofskovo procesa
Lenka Naldoniová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O niektórych zagadnieniach językowo-kulturowych w historii i współczesności wsi Wierszyna
Ekaterina Popova
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O obrázkových albech a vizuální poetice
Svatava Urbanová
Rok: 2013, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

O pewnych aspektach interferencji rosyjskiej w gwarze mieszkańców wsi Wierszyna obwodu Irkuck
Ekaterina Popova
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O pozdní poezii Pavla Šruta
Martin Pilař
Rok: 2013, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

O trojím lidu práce
Martin Škabraha
Rok: 2013, Fórum sociální práce
článek v odborném periodiku

O ztraceném pěvci: Karel Václav Rais a nacionalismus
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obnova a zpřístupnění kulturní památky - areálu vodního mlýna Wesselsky v Loučkách
Alena Borovcová
Rok: 2013, Vade Mecum Bohemiae
kapitola v odborné knize

Obnova a zpřístupnění kulturní památky - areálu vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder
Alena Borovcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Obraz Paragwaju w Polsce w konfrontacji ze źródlami hispanistycznymi. Glówne tematy"
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, AMERYKA LACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny
článek v odborném periodiku

Obraz Paragwaju w Polsce w konfrontacji ze źródlami hispanistycznymi. Glówne tematy
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, AMERYKA ŁACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny
článek v odborném periodiku

Obraz Polski i Polaków w utworach Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2013
stať ve sborníku

Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Obraz Ukrainki w polskich mediach. Sprzątaczka czy żona?
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
stať ve sborníku

Observaciones sobre el tratamiento de las locuciones generadas por los verbos pronominales en los diccionarios CLAVE y DRAE
Jana Veselá
Rok: 2013, Nová filologická revue. Banská Bystrica. Časopis je zařazen do databáze INDEX COPERNICUS
článek v odborném periodiku

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Od "vařecí krčmy" k akciové společnosti
Radoslav DANĚK
Rok: 2013, Těšínsko. Vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku

Odborné školení CAT-nástrojů pro překlad a konzultace ve firmě TermStar Böblingen, Německo (27.09.2013 - 09.08.2013)
Milan Pišl
Rok: 2013
působení v zahraničí

Oldřich Kašpar (2013), El país de Manzanas, el país de Naranjas y el país de Nopales: estudios de la historia de las relaciones checo-espaňolas y checo-mexicanas, Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Theatrum historiae. ISBN 978-80-739-5
Jan Mlčoch
Rok: 2013, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Olomouc
Pavel Zatloukal
Rok: 2013, Litomyšl: Paseka
odborná kniha

Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680). Eds. M. Škarpová, T. Slavický, P. Kosek, P. Bělohlávková
Lukáš Průša
Rok: 2013, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Opava
Andrea Pokludová
Rok: 2013, Moravské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Opavan z roku 1898 o Opavě 2000
Milan Myška
Rok: 2013, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. Časopis pro dějiny, umění, přírodu a dnešek
článek v odborném periodiku

Opieka zdrowotna
Andrea Pokludová, Michael Morys-Twarowski
Rok: 2013, Cieszyn : Starostwo Powiatowe
kapitola v odborné knize

Opole University
Zdeněk Smolka
Rok: 2013
působení v zahraničí

Oponentský posudek habilitačního spisu PhDr. Jiřího Gazdy, CSc. Dynamika jazykových procesů v transformačním a posttransformačním období vývoje ruské společnosti
Blažena Rudincová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Lucie Molnárové
Blažena Rudincová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing
Ľubica Ilievová, Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Rok: 2013, Journal of Health Sciences
článek v odborném periodiku

Orthodox Judaism through the Eyes of Women Characters in Rebecca Gold stein?s Mazel
Monika Tekielová
Rok: 2013, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku

Osobnost Ladislava Jehličky v kontextu české literatury 20. století
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Ostrava
Hana Šústková, Radoslav DANĚK, Jozef Šerka, Blažena Przybylová, Jiří Brňovják, Martin Juřica, Antonín Barcuch, Šárka Glombíčková, Vladimír Maňas, Zbyněk Moravec, Eva Rohlová, Michal Zezula
Rok: 2013, Nakladatelství Lidových novin
odborná kniha

Ostravská flanérie
Martin Tomášek
Rok: 2013
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub