Publikační činnost - IS PUBL
Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 / 2014. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 / 2014. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1/2014
Iva Dedková, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 14, NUM. 2 / 2014
Geoffroy Yrieix Bletton, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studia romanistica. Vol. 14, Num. 2 / 2014. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2/2014
Iva Dedková, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XVIII/1
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studie sekce historie valašské konference, Rožnov pod Radhoštěm září 2013
Aleš Zářický, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Subject and determinism
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subject does not exist: Sic et Non. (Neuroscience vs. Phenomenology)
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjekt a identita
Antonín Dolák, Petr Hromek
Rok: 2014, Zakład Filozofii SGGW Warszawa
kapitola v odborné knize

Světla Čmejrková, Martin Havlík, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jiří Zeman, Styl mediálních dialogů
Simona Mizerová, Simona Mizerová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Světy snů a světy realit
Denisa TKAČÍKOVÁ
Rok: 2014, Bibiana - Revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Svobodná vůle, emergence a pojetí trestu
Antonín Dolák
Rok: 2014, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Syntaxe pour les traducteurs
Jan Lazar, Zuzana Honová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Systematická dokumentace a vyhodnocení stavebního a technického fondu železniční dopravy, Severní státní dráha s vazbou na Rakouskou společnost státní dráhy
Alena Borovcová
Rok: 2014, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

S18: City as a Factory Yard
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Šichová, Kateřina (2013): Mit Händen und Füßen reden. Verbale Phraseme im deutsch-tschechischen Vergleich
Eva Cieślarová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šlonzáci na Těšínsku a sčítání lidu v letech 1910 a 1921
Dan Gawrecki
Rok: 2014, Těšínsko : vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku

Štěpán Illésházy (1541-1609) a jeho spor s císařem Rudolfem II. na pozadí exekuce hodonínského panství. Edice významných listů
Marek Vařeka
Rok: 2014, Sborník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Štursův zapomenutý pomník Pohřeb v Karpatech ve Frýdku-Místku
Martina ŠIMÍKOVÁ
Rok: 2014
stať ve sborníku

Taaffové - irská stopa v dějinách Těšínska
Jiří Brňovják
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tarski, Etchemendy a logické vyplývání
Petr Hromek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Technická inteligence - Skutečnost nebo chiméra
Aleš Zářický, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Technoimaginace jako předpoklad demokracie, filozofie Viléma Flussera
Martina Bruštíková Špidlová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tendencija k analitizmu na morfologičeskom urovne v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teolingvistika
Mgr. Michaela Lašťovičková, Ph.D., Marcela Grygerková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teologicko-pedagogický rozměr v Aristotelově ?hledané vědě? se speciálním zaměřením na první a druhou kapitolu knihy A a s přihlédnutím ke spisům Organonu
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití terapie tmou a floatingu
Martin Kupka, Marek Malůš , Veronika Kavková, Pavel Němčík
Rok: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Terminología especializada: experiencias de la confección del Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete
Jana Veselá
Rok: 2014, Lingua viva 18
článek v odborném periodiku

Terminologia zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych - założenia projektu i jego realizacja
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Text Summarization as a Type of Communication Strategy: The Results of Analyzing Lexical Cohesion
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014, Hradec Králové Journal in Anglophone Studies
článek v odborném periodiku

Textaufgaben im Staatlichen Abitur 2012 - Deutsch - Charakteristiken für NEFLT
Eva Bajerová, Pavla Zajícová, Manuela Schwärzler
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The brief overview of the analysis of political language in the Czech-Polish context with reference to the election spots in the European parliament in 2009
Janusz Karpeta
Rok: 2014, Acta academica karviniensia
článek v odborném periodiku

The City and the Newcomers
Tomáš Řeha, Andrea KOZLOVÁ, Lukáš VACULÍK, Tereza STŘELCOVÁ, Alžběta Vyskočilová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

The Czech community and Czech as a "language of daily use" in Vienna 1880-1910
Pavel Kladiwa
Rok: 2014, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku

The determination of nationality in selected European countries up to 1938
Dan Gawrecki
Rok: 2014, Prager wirtschafts und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku

The Expression of the Writer's Attitude in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová
Rok: 2014, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The gardens of Teschen in the light of Scherschnik´s manuscript
Tomáš Řeha
Rok: 2014, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

The Grapes of War: Jeffers, Steinbeck and the National Narrative
Petr Kopecký
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Holocaust and Fractured Families
Stanislav Kolář
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Integration of Irish Aristocratic Émigré Families in the Czech Lands, c. 1650-1945
Jiří Brňovják
Rok: 2014, Peter Lang Intenational Academic Publishers
kapitola v odborné knize

The Life and legend of St. Benedict of Krnov-Kostelec in the context of Medieval Art in Europe
Michaela BORTLOVÁ
Rok: 2014
stať ve sborníku

The Meaning of Love in V. Solovyov and P. Florensky
Lenka Naldoniová
Rok: 2014, The Pontificial University of John Paul II in Kraków
kapitola v odborné knize

The Meaning of Love in V. Solovyov and P. Florensky
Lenka Naldoniová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature
Jan Čížek
Rok: 2014, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

The Production of Armour Plating for the Austro-Hungarian Navy by the Vítkovice Ironworks (1891-1914)
Aleš MATERNA
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


