Publikační činnost - IS PUBL
Osobnostní dimenze a percepce pracovní zátěže u pomáhajících profesí.
Karel Paulík, Michal Tichý
Rok: 2014
stať ve sborníku

Ostrava ve válce: příklad průmyslové aglomerace
Stanislav Knob
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrava ve víru Velké války. 1.-31. července 2014, Radnice města Ostravy, Ostrava
Aleš Zářický
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ostravská univerzita v Ostravě
Ivana Řezníčková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu
Radoslav DANĚK
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Ostravské pivovary v éře kapitalismu
Jana Davidová Glogarová, Radoslav DANĚK
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Ozvěny dávnověku
Igor Lisový
Rok: 2014, Repronis, Ostrava
odborná kniha

Ozvěny v srdci (velký básnický remix obrazu Ostravy)
Iva Málková, Iva Málková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Papežství a české země v tisíciletých dějinách
Pavel Hruboň
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Papsonová, Mária (2014): Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe
Lenka Vaňková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Paralinguistic reality of advertising leaflets on non-prescription pharmaceutical products
Ivana Řezníčková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie - pravé démanty jazyka (místo úvodu)
Eva Mrhačová
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských VII
Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských VII.
Urszula Kolberová, Eva Mrhačová, Simona Mizerová, Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Pašijová meditace v literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Patricius - Alstedius - Comenius. A Few Remarks on Patricius' Reception in Early Modern Central Europe.
Jan Čížek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Pavel Sterec: Stanice pro výzkum sněžné slepoty
Martin Škabraha
Rok: 2014
úvodní slovo k výstavě

Pavel Šrut: Papírové polobotky
Martin Pilař
Rok: 2014, Academia
kapitola v odborné knize

Pavel Zajíček: Zvuky sirén a zvonů
Martin Pilař
Rok: 2014, Academia
kapitola v odborné knize

Peče o německé seniory - trpící demencí a jinými nemocemi - v soukromých sociálních zařízeních na území Polska. Různé aspekty tohoto nového fenoménu.
Nicole Horáková Hirschlerová, Jan Kajfosz
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity
Anna Pumprová, Andrea Krúpová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity
Anna Pumprová, Andrea Krúpová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy globální teorie uznání
Kristina Uvírová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pesach - přednáška
Tomáš Novotný
Rok: 2014
ostatní

Pesach a křesťanské Velikonoce
Tomáš Novotný
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Peterburgskij period tvorčestva Vladimira Solovjova
Lenka Naldoniová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Chelčický humanistou i komunistou
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2014, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Petr Kadlec, Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.
Andrea Pokludová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Petr Kopecký: Robinson Jeffers a John Steinbeck. Vzdálení i blízcí
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Petr Kozák (ed.), Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500-1507. Praha 2014.
Dalibor Janiš
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Piotr Sawicki: Polska-Hiszpania, Hiszpania-Polska. Poszerzanie horyzontów. 2013
Jan Mlčoch
Rok: 2014, Lingua viva
článek v odborném periodiku

Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského
Irena Bogoczová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Počátky a rozvoj Místku do roku 1434
Jan Al Saheb
Rok: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Podíl výrobních podniků na území dnešní České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí
Miloš Matěj
Rok: 2014, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Podomní obchodníci aneb jak se kdysi ve Slezsku hauzírovalo. Příspěvek k historii podomního obchodu na přelomu 19. a 20. století.
Milan Myška
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Poetiky poznané i objevované
Iva Málková
Rok: 2014, Host
článek v odborném periodiku

Poezie Pavla Zajíčka po jeho návratu z exilu
Martin Pilař
Rok: 2014, Poznanskie studia slawistyczne
článek v odborném periodiku

Pohled do bezručovské textologie (Michal Kosák: S použitím kalendáře)
Jiří Svoboda
Rok: 2014, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Pohyb a jeho tvořivá síla v "Sestře" Jáchyma Topola
Terezie FOLDYNOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohyblivé vzpomínky
Martin Tomášek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Pohyblivý svátek čtení
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Rok: 2014
ostatní

Pojem "common sense" u Thomase Reida
Petr Glombíček
Rok: 2014, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Pojem přírody
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí pracovní angažovanosti v současné psychologii práce a organizace.
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Rok: 2014
stať ve sborníku

Pojetí člověka u Pica della Mirandola a Jochanana Alemanna
Jan Herůfek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem
Jan Herůfek
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Pojetí křesťanských morálií v díle západočeských myslitelů Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany
Jana Grollová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Pojetí Sofie u V. Solovjova ve vztahu k Danteho Beatrici.
Lenka Naldoniová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Pojmenování s analytickými adjektivy v současné ruštině a jejich české reflexe
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku


