Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Česko-polské jazykovědné studie
Eva Mrhačová
Rok: 2013, Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
odborná kniha

Český sochař Quido Kocián
Petr Holý
Rok: 2013, Igor Kitzberger
odborná kniha

Další kultovní román Jáchyma Topola?
Martin Pilař
Rok: 2013, Torst
kapitola v odborné knize

Damborský, Jiří
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Darmata
Roman POLÁCH
Rok: 2013, Weles
článek v odborném periodiku

Das Entfremdungs- und Entwurzelungsgefühl als Thema der postmodernen Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters - zwischen Ideal und Lehr-Praxis
Robert Antonín
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das hymnographische Schaffen in der frühen Neuzeit und seine tschechisch-deutschen Zusammenhänge
Jan Malura
Rok: 2013, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
článek v odborném periodiku

Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevö
Irena Šebestová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das "lange Jahrhundert" im Grenzland von Südmähren und Niederösterreich. Versuch einer Charakteristik des kulturellen Geschehens im Parkareal von Eisgrub, Feldsberg und Lundenburg in den Jahren 1785-1918
Pavel Zatloukal
Rok: 2013, Vaduz
kapitola v odborné knize

Defunct workers' colonis in Ostrava-Mariánské Hory and their inhabitants
Mariana STONIŠOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějepisná učebnice z pohledu empirického výzkumu
Blažena Gracová
Rok: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Dějiny starověkého Říma v díle profesora Pavla Olivy
Igor Lisový
Rok: 2013, Repronis
kapitola v odborné knize

Dějiny výchovy a vzdělávání v moderní éře v pracích mladých historiků
Petr Popelka, Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků 2013
Kornélia Machová
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem VIII
Martin Mostýn, Martin Mostýn, Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Den s překladem (8. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Bajerová
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Deníky aristokratek 19. a počátku 20. století jako genealogický pramen
Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2013, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

Dennettův přístup k mysli v rámci jeho heterofenomenologie a jeho etické implikace
Antonín Dolák
Rok: 2013, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Jan Lazar
Rok: 2013
působení v zahraničí

Department of Humanities and Philosophy, College of Liberal Arts, University of Central Oklahoma
Marek Otisk
Rok: 2013
působení v zahraničí

Der mediale, emotional beladene Diskurs in Bezug auf literarische Texte
Eva Hrdinová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Der Schreibtisch ist der Hafen, wo sich alles abspielt [...]"
Iveta Zlá
Rok: 2013
stať ve sborníku

Des acquis aléatoires a une compréhension intégrale du langage. Conceptions linguistiques principales de Jan Šabršula
Pavlína Žídková
Rok: 2013, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Descriptivity in Slovak lyrics
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2013, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Deutsch als Sprache der spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Medizin
Lenka Vaňková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Deutsche oder Fremde? Zu den sog. ?nationalen Tendenzen? in der tschechischen und deutschen Version der Dalimil-Chronik
Norbert Richard Wolf
Rok: 2013, Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt
kapitola v odborné knize

Deutschmährische Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Begońa García Ferreira, Jana Veselá
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Jana Veselá
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Didactic conception of teaching of psychology in high schools.
Maria Vašutová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Didaktické a psychologické aspekty výuky psychologie na středních školách
Anna Schneiderová, Maria Vašutová
Rok: 2013, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Die Begegnung mit dem Fremden ... oder zur Emotionalität im ausländerbezogenen Diskurs
Martin Mostýn
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Beziehung der Fürstenfamilie von Liechtenstein zu (Österreichisch) Schlesien
Hana Šústková, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2013, Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum
kapitola v odborné knize

Die Bibel in den tschechischen Liturgieübersetzungen des 20. Jahrhunderts
Eva Hrdinová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts (am Beispiel der Familie Kudlich)
Pavel Kladiwa, Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša
Rok: 2013, BWV - Dokořán
kapitola v odborné knize

Die kulturelle Geschichte des Adelshauses Lichnowsky (1778-1958): ihre Kontinuität und neue Forschungsperspektiven
Iveta Zlá, Irena Šebestová
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Die Liechtensteiner in der Geschichte der Böhmischen Kronländer: Hauptentwicklungsaspekte
Marek Vařeka, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2013, Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum
kapitola v odborné knize

Die Merkmale der deutschsprachigen Postmoderne am Beispiel des Romans "Austerlitz" von Winfried Georg Sebald
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2013, Filozofická Fakulta
kapitola v odborné knize

Die Sicht tschechischer Studierender auf die kommunistische Tschechoslowakei. Ergebnisse einer Untersuchung an den Hochschulen in Ostrava.
Vladimír Horák, Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Die Spuren der antiken Mythologie in der literarischen Postmoderne
Irena Šebestová
Rok: 2013, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Die wirtschaftlichen Aktivitäten Hartmanns II. und seines Sohnes Fürst Karl I. von Liechtenstein
Marek Vařeka
Rok: 2013
stať ve sborníku

Diktáty tradiční i zábavné a jejich využití ve výuce cizích jazyků
Iva Dedková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diktáty tradiční i zábavné a jejich využití ve výuce cizích jazyků
Iva Dedková
Rok: 2013
stať ve sborníku

"Do těchto hlubin moderního podsvětí pronikni..." Zobrazování mezních psychických stavů na přelomu 19. a 20. století v umění v českých zemích
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Does Blackness Still Matter?: Black Feminist Literary Criticism Revisited
Karla Kovalová
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Does Blackness Still Matter?: Black Feminist Literary Criticism Revisited
Karla Kovalová
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku
Pavel Hruboň
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dopad hospodárské krize 70. let 19. století na rakousko-uherské železnicní společnosti
Petr Popelka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub