Publikační činnost - IS PUBL
Leopold Johann Scherschnik a jeho genelaogické zájmy
Tomáš Krejčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leoš Janáček a Vladimír Kiseljov: filozofická reflexe
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les bloggeurs sportifs représentent-ils un sous code graphique ? part ?
Jan Lazar
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les procédés néographiques en tch?que et roumain tchatés.
Jan Lazar, Nina Cuciuc
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les textes juridiques européens et leur acces en ligne en tant que source importante pour le traducteur / interprete assermenté
Zuzana Honová
Rok: 2014, Aracne editrice
kapitola v odborné knize

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Dokončený/nedokončený projekt urbánních dějin.
Andrea Pokludová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Letmá zastavení v čase
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2014, Weles
článek v odborném periodiku

Lexicografía espa?ola - Španělská lexikografie
Irena Fialová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Limity racionálního rozhodování a důsledky pro naivní normativní koncepty
Ondřej Kormaník
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvokulturologicheskaja cennost russkikh, ukrainckikh i cheskikh narodnych primet o pogode kalendarnogo cikla
Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014, Rossica Olomucensia Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

List, lety, píseň, čemeřice, noc
Iva Málková
Rok: 2014, Host
článek v odborném periodiku

Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu)
Petr Hrtánek
Rok: 2014, Host
odborná kniha

Literární paměť a region
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární zdroje Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literary America Under Review: The Cold War of Words between 1948 and 1968
Petr Kopecký
Rok: 2014
stať ve sborníku

Literatura na pochodu - Denken mit Dürrenmatt
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura na Valašsku od poloviny 19. století do roku 1945
Zdeněk Smolka, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Literatura na Valašsku v raném novověku
Jan Malura, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku
Michal Przywara
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Literatura v souvislostech 4. Učebnice literatury pro střední školy
Martin Tomášek, Jakub Chrobák, Monika Horsáková, Veronika Portešová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych
Jolanta Greń
Rok: 2014
ostatní

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences.
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Live action role playing a rozvoj osobnosti
Josef Kundrát
Rok: 2014
stať ve sborníku

Liverpool, University of Liverpool, aktivní účast na konferenci, 6. 7.-11. 7. 2014
Anna Pumprová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Logos kai Theos
Filip Svoboda, Marek Otisk
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Lost in Exile
Stanislav Kolář
Rok: 2014
stať ve sborníku

Lost in Exile: Isaac Bashevis Singer's Short Fiction Set in America
Stanislav Kolář
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lubomír Machala: Olomoucká poezie a próza po roce 1989
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2014, Česká literatura
článek v odborném periodiku

"Łucyna - moja młodość". Symboliczny obraz rzeki w opowiadaniach Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Ludzkie i nie-ludzkie w człowieku współczesnym : próba oglądu "Higieny" L. Pietruszewskiej z perspektywy posthumanistycznej
Jolanta Greń
Rok: 2014
stať ve sborníku

Lukáš Kotala: Novověká ústní disputace
Lukáš LIČKA
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lukáš, Roman: Rozdělení Československa. Dvacet let poté. Praha 2013
Michal SOJČÁK
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

LUKEŠ, Igor: Československo nad propastí. Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945-1948. Praha: Prostor, 2014, 383 s. ISBN 978-80-7260-292-6.
Adam ŽIDEK
Rok: 2014
ostatní

Magazín Izrael
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Mainstream Epistemological Conception of Belief: Is There Any Legitimate Room for Considering Probabilism?
Ondřej Kormaník
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Malá mořská víla zvoní vždycky dvakrát
Iveta MINDEKOVÁ
Rok: 2014, Tvar
článek v odborném periodiku

Malé a velké chyby a kategoriální chyby: co je vlastně "zlaté pravidlo"?
Petr Hromek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Malenovice
Jan Al Saheb, David Pindur
Rok: 2014, Obec Malenovice
odborná kniha

Malý, R. - Nešpor, J.: Proměny českých nakladatelství dětské knihy ve 20. století
Svatava Urbanová, Radek Malý, Josef Nešpor
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Manuel Lima: The Book of Trees. Visualizing Branches of Knowledge.
Jan Čížek
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Marcela Veselková Identity
Iva Málková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Marie Šťastná: Akty
Martin Pilař
Rok: 2014, Academia
kapitola v odborné knize

Marzena Bogus: Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na pocatku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe. Czeski Cieszyn - Czestochowa 2013
Petr Kadlec
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Matematické listy Gerberta z Remeše
Marek Otisk, Richard Psík
Rok: 2014, MatfyzPress
odborná kniha

Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století
Marek Otisk
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mati
Tomáš Novotný
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)


