Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Povaha realismu v dílech Letopisy v žule a Severní svahy O. Šuleře
Stanislava Schupplerová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Powojenny polski ruch wydawniczy na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2013, Konspekt
článek v odborném periodiku

Primus, Beatrice. Semantische Rollen. Heidelberg, 2012.
Martin Mostýn
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Printed Sources of Seventeenth- and Eighteenth-Century Polish Art
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2013, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

Problem of unemployment in selected Europien countries
Petra Šobáňová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problema oznakomleniâ studentov s osobennostâmi nacionaľnych obrazcov neverbaľnogo povedeniâ v ramkah prepodavaniâ slavânskoj filologii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problema oznakomleniâ studentov s osobennostâmi nacionaľnych obrazcov neverbaľnogo povedeniâ v ramkah prepodavaniâ slavânskoj filologii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Problematika ehkzonimov i ehndonimov i ih memorial'nyj motiv v toponomastike
Lukáš Plesník
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika ehkzonimov i ehndonimov i ih memorial'nyj motiv v toponomastike
Lukáš Plesník
Rok: 2013
stať ve sborníku

Problematika limitů vědeckého poznání v Aristotelově ?hledané vědě? se speciálním zaměřením na první a druhou kapitolu knihy A, a s přihlédnutím ke spisům Organonu
Filip Svoboda, Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Problematyka przestępczości Romów w Czechach w latach 1950-1989 z punktu widzenia
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Fundacja Integracji Społecznej Prom
kapitola v odborné knize

Problematyka tłumaczeń tekstów fachowych z języka polskiego na język słowacki
Marta Pančíková
Rok: 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
kapitola v odborné knize

Probleme bei der Gründung einer neuen Dynastie
Robert Antonín
Rok: 2013
stať ve sborníku

Profesní peripetie představitelů inteligence na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní poradenství pro osoby dlouhodobě nezaměstnané
Petra Šobáňová, Vladimír Plesník
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměna sochařství v quattrocentu
Marie Šťastná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

proměny církevní heraldiky
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Proměny renesanční podoby vědy mezi 15. a 16. stoletím: Ficino, Pico a Reuchlin
Jan Herůfek
Rok: 2013, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Proměny slova
Darina Hradilová, Ondřej Bláha, Diana Svobodová, Patrik Mitter, Eva Jandová, Jindřiška Svobodová, Božena Bednaříková
Rok: 2013, Univerzita Palackého
odborná kniha

Proměny větné negace v českých biblických překladech
Jakub Maruš
Rok: 2013, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Prorocký hlas vsetínského spisovatele Karla Vysloužila
Lukáš Průša
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Prožívají učitelky svou pracovní zátěž intenzivněji než zdravotní sestry?
Karel Paulík, Michal Tichý
Rok: 2013
stať ve sborníku

Prožívání každodennosti v prostoru ghetta a koncentračních táborů v díle Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průsečíky v životě a tvorbě Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka
Petr Kopecký
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Průsečíky v životě a tvorbě Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka
Petr Kopecký
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Průvodce publikacemi Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Anotovaná bibliografie.
Michaela Závodná
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Přechod z biosféry k noosféře v pojetí Vladimíra Vernadského
Lenka Naldoniová, Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Před půlnocí
Martin Škabraha
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Eva Hrdinová
Rok: 2013, IRIS, Vydavatelstvo a tlač, s.r.o., Bratislava
odborná kniha

Překladatelská dílna: španělština 2013
Kornélia Machová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

PŘÍBYTKY V LUSTIGOVÝCH PRÓZÁCH
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2013, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Příklady novodobé cyrilometodějské sakrální architektury
Pavel Zatloukal, Simona Jemelková (ed)
Rok: 2013, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Přirovnání v Żeromského Předjaří a jejich substituce v českých překladech
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přirovnání v Żeromského Předjaří a jejich substituce v českých překladech
Štěpánka Velčovská
Rok: 2013
stať ve sborníku

Přirozená iracionalita lidské volby
Radek TOMAN, Martin Škabraha
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pułapki na przyszłych tłumaczy
Marta Pančíková
Rok: 2013, Uniwersytet Szczeciński
kapitola v odborné knize

Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Vladimír Matlach, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2013
software

Quelques remarques a propos de la typologie des pseudonymes
Jan Lazar
Rok: 2013, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Rastlinné motívy v poľských a slovenských pranostikách
Marta Pančíková
Rok: 2013, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize

Realistické ztvárnění umírání a smrti v dílech Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

recenze básnické sbírky Natálie Paterová Uprostřed kosti duha
Iva Málková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

(recenze) Buchtová, B., Šmajs, J., Boleloucky, Z.: Nezaměstnanost. 2. Přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada. 2012. ISBN978-80-247-4282-3
Karel Paulík
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze knihy Jiřího Holého Tschechische Literatur 1945-2000: Tendenzen, Autoren, materialien. Ein Handbuch
Lucie Antošíková
Rok: 2013, Die Welt der Slaven : Internationale Halbjahresschrift für Slavistik
článek v odborném periodiku

Recenze: MARIA FILIPOWICZ-RUDEK, PIOTR SAWICKI (red.), Sofía Casanova Lutosławska - hiszpańska pisarka, Polka z wyboru, Drozdowo, Fundacja Narwiańska / Muzeum Przyrody w Drozdowie, 2012, 224 p., ISBN: 978-83-931500-5-2.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, Studia Romanistica 2
článek v odborném periodiku

Recepcja przekładu "Strefy" G. Apollinaire´a w czeskim i polskim środowisku literackim w okresie międzywojennym
Agnieszka Baran
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recepcja twórczości Augusto Roa Bastosa w kontekście polskiego boomu (nawiązania i interpretacje)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, AMERYKA LACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny
článek v odborném periodiku

Recepcja twórczości Augusto Roa Bastosa w kontekście polskiego boomu (nawiązania i interpretacje)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2013, AMERYKA ŁACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny
článek v odborném periodiku

Reception of Polish Aesthetics in Czech and Slovak Republic
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reconstructing the story of science in conference presentations: "... so from this position I was first interested in public's reaction ..."
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub