Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
(Jak) rozumět Rakouskému Slezsku
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Michaela Závodná
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Jak ve sportu pomáhá představivost?
Veronika Kavková, Marek Malůš , Jitka Taušová, Hana Válková
Rok: 2013, Studia Sportiva
článek v odborném periodiku

Jan Adam I. z Liechtensteina, ekonom, politik a mecenáš / Johann Adam I. von Liechtenstein, Ökonom, Politiker und Mäzen
Marek Vařeka, Dobromila Brichtová, Miroslav Koudela
Rok: 2013, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Jan Mlčoch: Esbozo de la historia y cultura checas
Irena Fialová, Jan Mlčoch
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1945-1968
Karel Kadłubiec
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Jáství a svobodná vůle
Antonín Dolák
Rok: 2013, Institut mezioborových studií
odborná kniha

Jazyky a metody cizojazyčné výuky
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013, Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
kapitola v odborné knize

Jdi za svým snem. Fantazijní svět Petra Síse, laureáta Ceny H. Ch. Andersena
Svatava Urbanová
Rok: 2013, Bibiana
článek v odborném periodiku

Je Francie pro Čechy atraktivní turistickou destinací?
Iva Dedková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Język przekładów literatury polskiej na język górnołużycki
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język wiary pod lupą
Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Tereza ONDRUSZOVÁ, Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Językowy obraz Polski i Polaków w utworach Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz psa w polskiej przestrzeni kulturowej
Piotr Szałaśny
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jinakost druhých a dialog s nimi skrze fenomén jáství
Antonín Dolák
Rok: 2013, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Jiří Zavřel - Muž s tečkami na víčkách a nohou giganta, stále se usmívá a země se třese jak on jde
Tomáš Zemčík
Rok: 2013
kurátor výstavy

Jiří Zavřel - Muž s tečkami na víčkách a nohou giganta, stále se usmívá a země se třese jak on jde
Tomáš Zemčík
Rok: 2013
úvodní slovo k výstavě

Johannes Reuchlin a tradice prisca theologia
Jan Herůfek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Journal l´année de 1872, Gisella Pálffy - ze života sedmnáctileté šlechtičny
Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2013
stať ve sborníku

K architektuře hlučínského gymnázia
Adam HUBÁČEK
Rok: 2013, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
článek v odborném periodiku

K nekotorym projavlenijam analitičeskich tendencij v morfologii sovremennogo russkogo jazyka (na materiale nesklonjajemych zaimstvovannych suščestvitelnych)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K žánru modlitby (na příkladech z katolického Českého misálu)
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Kampaň před před prvním kolem české prezidentské volby v roce 2013 z perspektivy Alexanderovy performativní teorie.
Vít Horák
Rok: 2013, Naše společnost
článek v odborném periodiku

Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech
Pavel Hruboň, Richard Psík
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
odborná kniha

Karl Radda, Ludwig Rothe
Petr Kadlec, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Katalog
M. Kiecoň, F. Kolář, P. Žákovský, Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Každodenní život obyvatel Ostravy v letech 1965-1975
Martin BRYCHTA
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Každodennost v próze Jiřího Šotoly
Jakub KLEIN
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kdo chce v nebi přebývati, musí s Kristem tancovati (B. H. J. Bílovský)
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2013, Hlučínsko - vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Kdo jsou ne/přizpůsobiví?
Martin Škabraha
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Keeping Up an Old Tradition? Grants Of Arms as Specific Sources for Promotion to Higher Ranks of Nobility in the Bohemian Lands during the (Early) Modern Period
Jiří Brňovják
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Keyboard warriors: Antagonistic facework in online discussions
Christopher Hopkinson
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Knězkova "kalusovská" žeň
Lukáš Průša
Rok: 2013, Průhledy
článek v odborném periodiku

Kniha o paliči knih?
Jakub Ivánek
Rok: 2013, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Kníže a biskup. Střety mezi světskou a církevní mocí na území Slezska jako součást společenské proměny ve středoevropském prostoru ve 13. století
Robert Antonín
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem
Stanislav Knob, Milan Hlavačka
Rok: 2013, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Komentář k zákonu o obchodních korporacích
Petr Hampel, Alexander Bělohlávek
Rok: 2013, Vydavatelství a nakldatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
odborná kniha

Kompetence historického myšlení a jejich testování
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Komunikace - tlumočení- překlad, aneb Proč spadla babylonská věž
Vítězslav Vilímek
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Koncepce a realizace obnovy a zpřístupnění Národní kulturní památky Dolu Michal / Petr Cingr
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konceptualizacja barw w utworach Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konceptualizacja członków rodziny w twórczości Adama Wawrosza
Beata Bednářová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Koncepty pro uchování industriálních kulturních památek v Evropě a České republice
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Könige und königliche Macht in der Königsaaler Chronik
Robert Antonín
Rok: 2013
stať ve sborníku

Kontakt języków u księży rzymskokatolickich na Zaolziu w Republice Czeskiej
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakt języków u księży rzymskokatolickich na Zaolziu w Republice Czeskiej
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
kapitola v odborné knize

Kontrast "wczoraj" i "dziś" w utworach Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontrastive Analyse von Emotionalisierungsstrategien in auslandsbezogenen Nachrichten
Martin Mostýn
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Korpuslingusitische Wege der Untersuchung von Emotionen im Deutschen und Tschechischen
Eva Cieślarová, Iva Kratochvílová, Norbert Richard Wolf
Rok: 2013, Narr Verlag
kapitola v odborné knize

Krajina v Mrštíkově Pohádce máje
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub