Publikační činnost - IS PUBL
Jonáš Hájek: Suť
Martin Pilař
Rok: 2014, Academia
kapitola v odborné knize

Jonkoping University; přednášková činnost, 6.10.-10.10. 2014
Karla Kovalová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Justyna Bargielska: Píšeš báseň?
Jiří Muryc
Rok: 2014
ostatní

K českým překladům ústní slovesnosti severoamerických Indiánů
Miroslav Černý
Rok: 2014
stať ve sborníku

K nekotorym aktivnym tendencijam v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
ostatní

K otázce datování dvou středověkých papežských listin z fondů Moravského zemského archivu v Brně
Pavel Hruboň, Richard Psík
Rok: 2014, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

K otázce národní identifikace Židů mezi monarchií a republikou
Petr Kadlec
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K vývoji německé reálky v Moravské Ostravě před rokem 1914
Petr Kadlec
Rok: 2014, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Kam s ní? Místo filosofie v rámci Aristotelova dělení věd
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kampania negatywna i jej język w wyborach prezydenckich 2005 w Polsce
Przemyslaw HOMA
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kampania negatywna i jej język w wyborach prezydenckich 2005 w Polsce
Przemyslaw HOMA
Rok: 2014
stať ve sborníku

Kancionály a modlitební knihy první poloviny 18. století mezi ortodoxií a pietismem
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karolínský franko-saský evangeliář
Pavol Černý
Rok: 2014, Národní galerie v Praze
kapitola v odborné knize

Katowice, PL, 06.04.-09.04.2014,
Radek Čech
Rok: 2014
působení v zahraničí

Kauza Goel Ratson
Tomáš Novotný
Rok: 2014, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
článek v odborném periodiku

Kauza Goel Ratson
Tomáš Novotný
Rok: 2014, Dingir
článek v odborném periodiku

Kázání raného novověku v mezioborových souvislostech
Jan Malura
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Kazatelství v jednotě bratrské 16. století
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Každodenní život obyvatel Ostravy v období normalizace
Martin BRYCHTA
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Kdo jsi, ženo?" Námět femme fatale v českém umění a kultuře na přelomu 19. a 20. století
Andrea KOZLOVÁ, Kolektiv Autorů
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

"Kdo jsi ženo?" Námět femme fatale v českém umění a kultuře přelomu 19. a 20. století
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, David Bazika, Metoděj Chrástecký, Jiří Neminář
Rok: 2014
kurátor výstavy

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, Jiří NEMINÁŘ, Mgr. Metoděj Chrástecký, MgA. David Bazika
Rok: 2014
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, Mgr. Metoděj Chrástecký, MgA. David Bazika
Rok: 2014
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Kdo jsou lidé na Hlučínsku - stálá expozice Muzea Hlučínska, Hlučín
Aleš Zářický
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ke kontextu zisku knížecího titulu a Opavského knížectví Karlem z Lichtenštejna v ?nobilitační? politice Habsburků v 17.-18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kierkegaardova interpretace sókratovské ironie
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna
Jan Al Saheb
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor
Jan Al Saheb
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Knížka mapující tisíciletou historii českých osobních jmen
Jaroslav David
Rok: 2014, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Koexistence starých a nových středních vrstev v procesu modernizace
Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kogo nazywa się psem na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Kolář - Whitman (setkání básníků, role překladu Stébel trav v kontextu tvorby Jiřího Koláře a v české poezii nejen v druhé polovině padesátých let).
Iva Málková
Rok: 2014, Literární archiv
článek v odborném periodiku

Kolektář zvaný Horologium olomoucké
Pavol Černý
Rok: 2014, Národní galerie v Praze
kapitola v odborné knize

Kolokace vlastních jmen
Jaroslav David
Rok: 2014, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Komplexní textová anylýza
Urszula Kolberová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikacja na pograniczu w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunistická moc 1945-1989 v perspektivě historické mikroanalýzy
Petr Popelka, Lukáš Fasora
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Komunitní plánování jako nástroj občanské společnosti při regeneraci brownfields
Petra Šobáňová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Koncept "magia naturalis" G. Pica della Mirandola a jeho role na "veřejné" disputaci o Devíti stech tezích
Jan Herůfek
Rok: 2014, Studia comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Koncert jidiš písní
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl

Koncert vokálního souboru Adash - umělecký vedoucí
Tomáš Novotný
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl


