Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Sociokulturní složka učebnic češtiny jako cizího jazyka (na příkladu vlastních jmen)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Univerzita Karlova
kapitola v odborné knize

Sociopatologické zrcadlo
Roman POLÁCH
Rok: 2014, Psí víno
článek v odborném periodiku

Sokolská třída v Moravské Ostravě: fenomén rodícího se moderního středoevropského velkoměsta
Tereza Čapandová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratovské sebepoznání - mít či být?
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SOME PROBLEMS OF TRANSLATION TUITION PRAXEOLOGY WITHIN THE FRAMEWORK OF NEWLY ESTABLISHED TRANSLATION DISCIPLINES IN THE CZECH REPUBLIC
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014, Vestnik slavjanskich kuľtur
článek v odborném periodiku

"Sozialschwache", "blutrünstige Meute", Zigeuner-Phänomen". Zur rassistischen Darstellung von Roma in tschechischen Medein, analysiert an zwei aktuellen Fällen.
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Specifické rysy moderní (i postmoderní) české prózy
Martin Pilař, Terezie FOLDYNOVÁ, Jakub KLEIN
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Specifika systému obecních voleb v předlitavském období a jeho vliv na volební kulturu (na příkladu Moravy a Rakouského Slezska)
Pavel Kladiwa
Rok: 2014, Historie, Otázky, Problémy
článek v odborném periodiku

Spinozovo a Nietzscheho pojetí soucitu: Kiseljov II.
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku
Irena Šebestová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Spolupráce malíře F. Kupky s londýnským Ústavem E. Beneše
Pavel Carbol
Rok: 2014
stať ve sborníku

Spolupráce se zahraničními pracovišti (pobyt a zajištění pobytů zahraničních kolegů na domácím pracovišti - dr. Barbara Sattler, University of St Andrews)
Petr Hromek
Rok: 2014
ostatní

Spolupráce se zahraničními pracovišti (pobyt a zajištění pobytů zahraničních kolegů na domácím pracovišti - dr. Derek Ball, University of St Andrews)
Petr Hromek
Rok: 2014
ostatní

Spor o zákon sporu a jáství
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sprecherwechsel mit oder ohne "gap" (mit oder ohne Sprechpause). Zu fremdsprachigen Textelementen in deutschen und tschechischen Fachtexten
Eva Bajerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sprechhaltungen bei der Wissensvermittlung für Kinder und Erwachsene
Eva Cieślarová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnávací slovanská frazeologie a lexikografie na katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Eva Mrhačová
Rok: 2014, Univerzita Palackého Olomouc
kapitola v odborné knize

Srovnávací studium české a polské frazeologie - na příkladu lexému pes
Jana Raclavská
Rok: 2014, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Stanislavová, Z. a kol.: Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo svetovej literatúry pre deti a mládež do slovenčiny II. Kontext 70. rokov 20. storočia
Svatava Urbanová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stratégie identitaires d?auto-présentation des jeunes dans l?espace virtuel : entre tchat et emails et sms
Jan Lazar
Rok: 2014, Uniwersytet Lodzski
kapitola v odborné knize

Strážci národa v akci. Rekonstrukce pozadí sčítání lidu v Opavě v letech 1880-1930
Andrea Pokludová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746
Pavel Pumpr
Rok: 2014, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel
Petr Kadlec, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Jana Davidová Glogarová, Martina ZÁVODNÁ
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Středověký člověk: poznání a svět
Marek Otisk
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Studentská vědecká konference Katedry filozofie (člen komise)
Antonín Dolák
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Studentská vědecká konference katedry psychologie FF OU
Anna Schneiderová
Rok: 2014, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Studentská vědecká konference 2014
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická, Jan Vorel
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studia romanistica
Zuzana Honová
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 14, NUM. 1 / 2014
Geoffroy Yrieix Bletton, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 / 2014. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 / 2014. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 / 2014. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1/2014
Iva Dedková, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 14, NUM. 2 / 2014
Geoffroy Yrieix Bletton, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studia romanistica. Vol. 14, Num. 2 / 2014. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2/2014
Iva Dedková, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XVIII/1
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studie sekce historie valašské konference, Rožnov pod Radhoštěm září 2013
Aleš Zářický, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Subject and determinism
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subject does not exist: Sic et Non. (Neuroscience vs. Phenomenology)
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjekt a identita
Antonín Dolák, Petr Hromek
Rok: 2014, Zakład Filozofii SGGW Warszawa
kapitola v odborné knize

Světla Čmejrková, Martin Havlík, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jiří Zeman, Styl mediálních dialogů
Simona Mizerová, Simona Mizerová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Světy snů a světy realit
Denisa TKAČÍKOVÁ
Rok: 2014, Bibiana - Revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Svobodná vůle, emergence a pojetí trestu
Antonín Dolák
Rok: 2014, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Syntaxe pour les traducteurs
Jan Lazar, Zuzana Honová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Systematická dokumentace a vyhodnocení stavebního a technického fondu železniční dopravy, Severní státní dráha s vazbou na Rakouskou společnost státní dráhy
Alena Borovcová
Rok: 2014, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub