Publikační činnost - IS PUBL




Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Integrative approach to metadiscourse revisited: a case of hedging
Tereza Guziurová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inteligence, intelektuálové či vzdělanci?
Petr Kadlec, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Interkulturní dimenze literárních textů
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intermediální rozměr v současné literatuře pro děti a mládež: od obrazu k textu
Svatava Urbanová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Internet für DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Internet Memes - A New Literacy?
Ondřej Procházka
Rok: 2014, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Interpretace Aristotelova filosofického díla na základě historického a biografického kontextu: kulturní, ekonomický a politický vývoj v oblasti Egejského moře a zvláště na poloostrově Chalkidiki v letech 700 p. n. l. až 431 p. n. l.
Filip Svoboda
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Interpretace Sofie v pojetí V. Solovjova ve vztahu k Danteho Beatrici
Lenka Naldoniová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intersubjective positioning in the genre of political speeches from above
Lenka Kopečková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ivan Pfaff, Francie a Čechy v Evropě národních států. Francouzská politika F. L. Riegra 1867-1878.
Andrea Pokludová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ivan Theimer / Cesta světla / Path of Light
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Ivan Theimer / Via lucis / Výstavní projekt
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Ivan Wernisch: Hlava na stole
Martin Pilař
Rok: 2014, Academia
kapitola v odborné knize

Ivo Harák: Básník a jeho čas. Nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla
Lukáš Průša
Rok: 2014, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

IX. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků s názvem České, slovenské a československé dějiny 20. století. 2.-3. dubna 2014, Hradec Králové
Martin BRYCHTA
Rok: 2014
ostatní

Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe..., Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2014, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Já jako narativní těžiště
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jak se ve Slezsku kdysi hauzírovalo.
Milan Myška
Rok: 2014, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Jak si kojot snědl penis aneb k českým překladům ústní slovesnosti severoamerických Indiánů
Miroslav Černý
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Jak správně zacházet s novým kartáčkem na zuby?" K problematice srozumitelnosti návodů k použití
Eva Bajerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Jak správně zacházet s novým kartáčkem na zuby?" K problematice srozumitelnosti návodů k použití
Eva Bajerová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Jak šel čas - zastavení nad Augustovou hymnografickou tvorbou
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jan Lazar. Exercices de grammaire
Zuzana Honová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Rous
Pavel Kotrla, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Jan Szczepański jako antropolog kultury
Jan Kajfosz
Rok: 2014, Akant
kapitola v odborné knize

Jančík, Drahomír - Štolleová, Barbora (eds.): Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014, 368 s.
Aleš Zářický, Drahomír Jančík, Barbora Štolleová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jánské Koupele a jejich historie do přelomu 19. a 20. století
Jakub Ivánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaromír Šavrda v obklíčení
Iva Málková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jáství jako příběh
Antonín Dolák, Kolektiv Autorů
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2014, Ostravská univerzita
odborná kniha

Je člověk nejdůstojnějším stvořením mezi stvořeními? Walter Burley a jedno logické sofisma
Jakub Varga
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je optika nemorální? Petr Olivi o povaze smyslového vnímání
Lukáš Lička
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jednota nebo rozpad subjektu?
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jelena Jedličková - obrazy: Tvář (a) krajiny
Marie Šťastná
Rok: 2014
uspořádání výstavy (E)

Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky
Radek Čech
Rok: 2014, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Język polskiej blogosfery. Zwięzłe omówienie zagadnienia na wybranych przykładach
Piotr SZAŁAŚNY
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język w życiu religijnym na Zaolziu
Tereza Ondruszová
Rok: 2014, Poradnik Językowy
článek v odborném periodiku

Językowy obraz psa w polskiej frazeologii i idiomatyce - przyczynek do badań
Piotr SZAŁAŚNY
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jiří Třanovský s českou, slovenskou i polskou identitou (druhý život barokního literáta na provincii)
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

John Etchemendy. O pojmu logického vyplývání
Petr Hromek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Jonáš Hájek: Suť
Martin Pilař
Rok: 2014, Academia
kapitola v odborné knize

Jonkoping University; přednášková činnost, 6.10.-10.10. 2014
Karla Kovalová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Justyna Bargielska: Píšeš báseň?
Jiří Muryc
Rok: 2014
ostatní

K českým překladům ústní slovesnosti severoamerických Indiánů
Miroslav Černý
Rok: 2014
stať ve sborníku

K nekotorym aktivnym tendencijam v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
ostatní

K otázce datování dvou středověkých papežských listin z fondů Moravského zemského archivu v Brně
Pavel Hruboň, Richard Psík
Rok: 2014, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

K otázce národní identifikace Židů mezi monarchií a republikou
Petr Kadlec
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K vývoji německé reálky v Moravské Ostravě před rokem 1914
Petr Kadlec
Rok: 2014, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku


