Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Health of college students and coping strategies
Karel Paulík
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hildenbrand, Zuzana: Emprunts lexicaux ? l?allemand dans le français contemporain, Olomouc: Univerzita Palackého
Jan Holeš
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 1
Jiří Brňovják
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 2
Jiří Brňovják
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Historické kořeny a souvislosti procesu marginalizace romského obyvatelstva českých zemí
Nina Pavelčíková
Rok: 2013, Fakulta humanitních studií UK Praha
kapitola v odborné knize

Historie železničních vleček na Báňské dráze a Historie železničních vleček v OKR
Lukáš Vaculík, Tomáš Řeha
Rok: 2013
kurátor výstavy

History of Repression or Repressive History?
Martin Škabraha
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlavní problémy budování moderní silniční infrastruktury v českých zemích v době tereziánské a josefínské (na příkladu Slezsko-haličské silnice)
Petr Popelka
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Hlučínské gymnázium : architektura a politika
Adam HUBÁČEK
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlučínské gymnázium: architektura a politika
Adam HUBÁČEK
Rok: 2013
stať ve sborníku

"Honnete femme de Krumau." K četbě a čtenářství Marie Ernestiny z Eggenbergu (1649-1719).
Jitka Radimská
Rok: 2013, Knihovna Akademie věd ČR
kapitola v odborné knize

Honnethova kritická teorie uznání
Kristina UVÍROVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Honnethova kritická teorie uznání
Kristina Uvírová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hospodářské a sociální dějiny raného novověku: prameny a témata
Marek Vařeka
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hospodářské aktivity Hartmanna II. z Lichtenštejna a jeho syna knížete Karla I. z Lichtenštejna
Marek Vařeka
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hrnčířská pec z Velkých Heraltic a její vztah k nejstaršímu horizontu opavské středověké keramiky
Michal Zezula
Rok: 2013, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Hull, The Wilberforce Institute for the study of Slavery and Emancipation, stáž 18.9.-21.9. 2013
Karla Kovalová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Hund in der Phraseologie
Beata Bednářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hund in der Phraseologie
Beata Bednářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hund in der Phraseologie
Beata Bednářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HYPERTEXTOVÝ ROZMĚR SOUČASNÝCH LITERÁRNÍCH APOKRYFŮ (NA PŘÍKLADECH ČESKÉ PRÓZY)
Petr Hrtánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideál
Antonín Dolák
Rok: 2013, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
kapitola v odborné knize

Ideální panovík českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení
Robert Antonín
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Im Facebook ist man nie fremd
Milan Pišl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech
Petr Hrtánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In search of American Identity
Stanislav Kolář
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Industrial complexes in Ostrava to be nominated on the UNESCO tentativelist
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industrializace jako regionální fenomén?
Milan Myška, Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová
Rok: 2013, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize

Industrializacja Śląska Cieszyńskiego
Milan Myška, Idzi Panic
Rok: 2013, Starostwo Powiatowe Cieszyn
kapitola v odborné knize

Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
stať ve sborníku

Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech
Štěpánka Velčovská
Rok: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
kapitola v odborné knize

Institut für Germanistik, Universität Erfurt
Eva Hrdinová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
Urszula Kolberová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2013
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2013
působení v zahraničí

Inteligence, intelektuálové či vzdělanci? K terminologii a definici pojmů
Petr Kadlec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interactive Discourse Markers in Spoken English
Gabriela Zapletalová, Renata Povolná
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interakce a komunikace učitele v edukačním procesu
Anna Schneiderová, Nikola Sklenářová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferencias morfosintácticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2
článek v odborném periodiku

Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus
Stanislav Kolář
Rok: 2013, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus
Stanislav Kolář
Rok: 2013, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Interkulturalität in der deutschsprachigen Literatur
Iveta Zlá, Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Interpretace literární krajiny v Pohádce máje Viléma Mrštíka
Martin Tomášek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa, 2.dotisk
Kornélia Machová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

IV Simposio internacional de hispanistas Encuentros 2012, Wroclaw, Polonia, 14. -17. 11.2012
Jan Mlčoch
Rok: 2013, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Jagiellonian University, Krakow
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013
působení v zahraničí

Jak hodnotí pracovníci úřadů práce svou pracovní zátěž
Karel Paulík
Rok: 2013, KONTAKT
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub