Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Literatura na pochodu - Denken mit Dürrenmatt
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura na Valašsku od poloviny 19. století do roku 1945
Zdeněk Smolka, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Literatura na Valašsku v raném novověku
Jan Malura, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku
Michal Przywara
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Literatura v souvislostech 4. Učebnice literatury pro střední školy
Martin Tomášek, Jakub Chrobák, Monika Horsáková, Veronika Portešová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych
Jolanta Greń
Rok: 2014
ostatní

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences.
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Live action role playing a rozvoj osobnosti
Josef Kundrát
Rok: 2014
stať ve sborníku

Liverpool, University of Liverpool, aktivní účast na konferenci, 6. 7.-11. 7. 2014
Anna Pumprová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Logos kai Theos
Filip Svoboda, Marek Otisk
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Lost in Exile
Stanislav Kolář
Rok: 2014
stať ve sborníku

Lost in Exile: Isaac Bashevis Singer's Short Fiction Set in America
Stanislav Kolář
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lubomír Machala: Olomoucká poezie a próza po roce 1989
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2014, Česká literatura
článek v odborném periodiku

"Łucyna - moja młodość". Symboliczny obraz rzeki w opowiadaniach Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Ludzkie i nie-ludzkie w człowieku współczesnym : próba oglądu "Higieny" L. Pietruszewskiej z perspektywy posthumanistycznej
Jolanta Greń
Rok: 2014
stať ve sborníku

Lukáš Kotala: Novověká ústní disputace
Lukáš LIČKA
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lukáš, Roman: Rozdělení Československa. Dvacet let poté. Praha 2013
Michal SOJČÁK
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

LUKEŠ, Igor: Československo nad propastí. Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945-1948. Praha: Prostor, 2014, 383 s. ISBN 978-80-7260-292-6.
Adam ŽIDEK
Rok: 2014
ostatní

Magazín Izrael
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Mainstream Epistemological Conception of Belief: Is There Any Legitimate Room for Considering Probabilism?
Ondřej Kormaník
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Malá mořská víla zvoní vždycky dvakrát
Iveta MINDEKOVÁ
Rok: 2014, Tvar
článek v odborném periodiku

Malé a velké chyby a kategoriální chyby: co je vlastně "zlaté pravidlo"?
Petr Hromek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Malenovice
Jan Al Saheb, David Pindur
Rok: 2014, Obec Malenovice
odborná kniha

Malý, R. - Nešpor, J.: Proměny českých nakladatelství dětské knihy ve 20. století
Svatava Urbanová, Radek Malý, Josef Nešpor
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Manuel Lima: The Book of Trees. Visualizing Branches of Knowledge.
Jan Čížek
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Marcela Veselková Identity
Iva Málková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Marie Šťastná: Akty
Martin Pilař
Rok: 2014, Academia
kapitola v odborné knize

Marzena Bogus: Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na pocatku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe. Czeski Cieszyn - Czestochowa 2013
Petr Kadlec
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Matematické listy Gerberta z Remeše
Marek Otisk, Richard Psík
Rok: 2014, MatfyzPress
odborná kniha

Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století
Marek Otisk
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mati
Tomáš Novotný
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Meaningful integration of songs and/or their music videos in the lesson plan with regard to linguistic and communicative competences with practical examples
Markéta Bilanová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mechanická přádelna lnu a konopí (W. F. Olbrich) jako příklad vývoje textilní výroby na Bruntálsku
Tereza Čapandová
Rok: 2014, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize

Meditace jako žánr české literatury raného novověku
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jh.)
Lenka Vaňková
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Menaceach veNicuach
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Města Rakouského Slezska první poloviny 19. století nahlížené soudobými statisticko-topografickými prameny
Tomáš Řeha
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Město a veřejný prostor - některé teoretické poznatky a její aplikace na situace v Ostravě
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Městská kolejová doprava a její postavení v modernizující se společnosti na přelomu 19. a 20. století
Michaela Závodná
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Městská kolejová doprava jako společenský fenomén (přelom 19. a 20. století)
Michaela Závodná
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metaforické převleky filosofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Metafory ve vědeckém myšlení
Filip Svoboda, Jakub Varga, Lukáš Lička
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Metafory ve vědeckém myšlení
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury
Marek Otisk
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury
Marek Otisk
Rok: 2014
stať ve sborníku

Mezigenerační kontinuita technické inteligence na provincii (na příkladu Vítkovického horního a hutního těžířstva)
Hana Šústková, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize



 
facebook
instagram
rss
social hub