Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
The School of Divinity, History and Philosophy, University of Aberdeen
Marek Petrů
Rok: 2014
působení v zahraničí

The Schopenhauerian Background of the Tractatus 5.6-5.641
Petr Glombíček
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Schopenhauerian Background of the Tractatus 5.6-5.641
Petr Glombíček
Rok: 2014
stať ve sborníku

The Status of English in Present-Day Malaysia: Center or Periphery
Miroslav Černý
Rok: 2014
stať ve sborníku

The Warburg Institute, University of London
Marek Otisk
Rok: 2014
působení v zahraničí

Theater im Sprachunterricht - Sprachunterricht im Theater
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Interpretations and Applications of  Boethius's Introduction to the Arithmetic II, 1 at  the End of the 10 th  Century
Marek Otisk
Rok: 2014, GERBERTVS - International Academic Publication on History of Medieval Science
článek v odborném periodiku

Thematic layers in the Czech and British Prime Ministers' political speeches
Lenka Kopečková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Totální realismy Bohumila Hrabala
Martin Pilař
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tovačovská kniha a landfrýdy. Proměny zemského práva na Moravě v pozdním středověku
Dalibor Janiš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transport arteries without life - the examples of vanished local railways in Moravia
Ondřej ŠTARMAN
Rok: 2014, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Trhy a nebesa. Metafory v ekonomickém myšlení
Martin Škabraha
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trudności z tłumaczeniem nazw botanicznych
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trudności z tłumaczeniem nazw botanicznych (nazwy wybranych roślin w językach: polskim, słowackim i słoweńskim)
Marta Pančíková
Rok: 2014, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, tom 21: Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń
článek v odborném periodiku

Tři škaredé středy Oty Filipa, vymezování sebe sama v pozicích "mezi" a "nad"
Svatava Urbanová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tschechische Literatur des Mittelalters
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tvorba Aleše Dostála
Lukáš Průša
Rok: 2014, Svět myslivosti
článek v odborném periodiku

Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Tvorba Markéty Pilátové a Marky Míkové pro děti. Diplomová práce
Denisa TKAČÍKOVÁ
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Tzv. Pokoj přátelství (Freundschaftszimmer) na zámku ve Slezských Rudolticích se sochařskou a štukovou výzdobou
Jaromír Olšovský
Rok: 2014, Opava: Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Übungsbuch zur linguistischen Textanalyse
Martin Mostýn, Eva Cieślarová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Učitel v inkluzívním vzdělávání: Zdroje zátěže
Karel Paulík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělecké ztvárnění a chápání prostoru v prózách Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Rok: 2014
působení v zahraničí

Universidad de Vigo, Španělsko výměnný pobyt, výzkum, 15.4.-2.5.2015
Stanislav Kolář
Rok: 2014
působení v zahraničí

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 3. 3. - 7. 3. 2014
Iva Dedková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France
Iva Dedková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Jan Lazar
Rok: 2014
působení v zahraničí

University Experience in Words and Pictures: the Professional and Institutional Discourse Interface.
Renáta Tomášková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Aberdeen
Marek Petrů
Rok: 2014
působení v zahraničí

University of Bristol
Karla Kovalová
Rok: 2014
působení v zahraničí

University of Dundee, Scotland
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
působení v zahraničí

University of Veliko Turnovo (Bulgaria)
Ekaterina Popova
Rok: 2014
působení v zahraničí

University v Nice, Francie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014
působení v zahraničí

University Website Presentations: Constructing a Picture through Voices
Renáta Tomášková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014
působení v zahraničí

Univerzita Plovdiv
Iva Málková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Univerzita v Lublani
Irena Bogoczová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Univesité Bretagne Sud
Jan Lazar
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet kard. S. Wyszyńskigo w Warszawie
Marie Šťastná
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Łódzki
Marta Pančíková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Opolski
Iva Málková
Rok: 2014
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub