Publikační činnost - IS PUBL
Determinismus a pojetí trestu
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus (Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst)
Jan Vorel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Generationen im mitteleuropäischen Familienunternehmen vor dem Ersten Weltkrieg
Petr Popelka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Generationenforschung. Perspektiven und Grenzen der Methode für die historische Forschung der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts
Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Grenzen von Zeichensystemen überwinden: Vom Nebeneinander zur Kooperation
Eva Cieślarová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Liechtenstein in ihren Münzen, Medaillen und Wappen
Tomáš Krejčík
Rok: 2014
stať ve sborníku

Die mehrdimensionalen Aspekte der literarischen Intertextualität am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Problematik der Gesundheits- und Krankenpflege in der städtischen Kanzlei Am Beispiel der Zunftordnungen der Bader und Barbiere
Lenka Vaňková
Rok: 2014, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Die Welt der verlorenen Illusionen in der ČSR
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diogenův "ne-kosmologický" rétorický diskurs
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dirigentský kurz
Tomáš Novotný
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Diskontinuita české historiografie.
Milan Myška
Rok: 2014
stať ve sborníku

Dobrew, D.: Česká literatura v překladech do polštiny a knihy spojené s českou kulturou (2012 a 2013)
Jiří Muryc
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Doleo super te. Literární kontext planktů nad smrtí Václava II.
Anna Pumprová
Rok: 2014, Časopis matice moravské
článek v odborném periodiku

Domácký průmysl. O potřebě studia a vyjasnění pojmů.
Milan Myška
Rok: 2014, Technické muzeum
kapitola v odborné knize

Doménově specifická kreativita ve vztahu k úrovni empatizace a systemizace
Daniel Dostál, Alena Plháková, Tereza Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času
Jan Malura, Irena Šebestová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Doplnění obrazu
Iva Málková, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Valašské muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Doporučení publikace do tisku: Opyt lingvističeskogo analiza ključevych konceptov russkogo fol´klora (na primere koncepta "carevna")
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dos conversiones de Ernesto Cardenal
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014, Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 /2014
článek v odborném periodiku

Druhé analytiky a unum argumentum
Marek Otisk
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Druhé analytiky a unum argumentum
Marek Otisk
Rok: 2014, Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice
článek v odborném periodiku

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do 19. století
Robert Antonín
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Duchovní dimenze umění interpretace - vědní paradigma "techné hermeneutiké"
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 2014, Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU v Brně
kapitola v odborné knize

Důstojnost neexistujícího jáství?!
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dvojí podoba religiozity na příkladu Zlatého nebeklíče Martina z Kochemu
Šárka Havlová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamiczne układy w opisie leksykograficznym (na przykładzie terminologii) a słowniki specjalistyczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2014, Karolinum
kapitola v odborné knize

Editorial
Jana Veselá
Rok: 2014, Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014
článek v odborném periodiku

Editorial, Vol. 14, Num. 1 / 2014
Jana Veselá
Rok: 2014, Studia romanistica. Vol. 14, Num. 1 / 2014.
článek v odborném periodiku

Editorial, Vol. 14, Num. 2 / 2014
Jana Veselá
Rok: 2014, Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014
článek v odborném periodiku

Eine etwas andere Liebe. Zur Emotion Liebe in der Übersetzung
Eva Hrdinová, Lenka Vaňková
Rok: 2014, Stauffenberg Verlag
kapitola v odborné knize

Einleitung
Lenka Vaňková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Ekonomická aktivita žen v textilním městě Frýdku na přelomu 19. a 20. století
Radek Lipovski
Rok: 2014, Historická demografie
článek v odborném periodiku

El Reino de Dios. El proyecto del paraíso terrenal en los textos de Ernesto Cardenal. In: Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

E-learningové nahravky "Literatura iberoamericana (1)", 13 jednotek, 27.09.2014-28.02.2015. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

E-learningové nahravky "Literatura iberoamericana (2)", 13 jednotek, 1.2.2014-30.6.2014, Wyższa Szkola Filologiczna, Wroclaw.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Eleaté, Sókratés. Nietzsche a sofisté.
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emocje we frazeologii zachodniosłowiańskiej - studium porównawcze
Jana Raclavská
Rok: 2014, Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici - Belianum
kapitola v odborné knize

Emoční inteligence a její vztah k zvládání
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2014, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

Emoční regulace ve vztahu k dimenzím psychické osobní pohody
František Baumgartner, Dagmar Faastová
Rok: 2014, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Emotionalität im ausländerbezogenen Diskurs
Martin Mostýn, Lenka Vaňková
Rok: 2014, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Emotionalität im Text
Lenka Vaňková
Rok: 2014, Stauffenburg Verlag
odborná kniha

Empatie a důvěra
Miroslav Černý
Rok: 2014
stať ve sborníku

Empirical Approaches to Text and Language Analysis
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek, Ludmila Uhlířová
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

Enchanting Persuasiveness of MH World
Markéta Bilanová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache
Lenka Vaňková, Martin Mostýn
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ERASMUS+, Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta, 26.05 - 30. 05. 2014
Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Esse apparens a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání
Lukáš Lička
Rok: 2014, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku


