Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Role krajiny v tzv. hraničářské próze
Martin Tomášek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role krajiny v tzv. hraničářské próze konce 19. a počátku 20. století
Martin Tomášek, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2014, Univerzita Karlova - Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Role učených společností v procesu modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742-1848
Marek Vařeka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Roš haŠana a Jom Kipur
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozdíly v autistických rysech, empatii a systemizaci mezi studenty exaktních a humanitních věd
Daniel Dostál, Alena Plháková, Tereza Záškodná
Rok: 2014, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Rozvoj psychického a psychomotorického potenciálu dítěte v polytechnické výchově
Anna Schneiderová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Ruská akademie věd 2014-08-11 - 2014-08-23
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rusyns in Košice
Juraj Brincko
Rok: 2014, Terra Recognita Foundation; UPJŠ
kapitola v odborné knize

Řád narace jako základ řádu subjektu (jáství)
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řecký polytheismus vs. Aristotelův monotheismus
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řeč při odhalení informační tabule o F. Hrubínovi
Iva Málková
Rok: 2014
úvodní slovo k výstavě

Římskokatolický duchovní v Ostravě v letech 1948-1989 a jeho komunikace se státní správou
Lukáš Vaculík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

S kým se přel biskup Ondřej? K meandrům v právní krajině Čech na počátku 13. století na základě "známého" příběhu
Robert Antonín
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

S maskou neurvalého pěvce
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2014, Weles
článek v odborném periodiku

Saving face online: institutional responses to negative customer reviews on the TripAdvisor website
Christopher Hopkinson
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sbírka orientálního umění knížat Lichnowských
Jiří Jung
Rok: 2014, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku

Sborník z 12. ročníku konference Současnost literatury po děti a mládež 2014 na téma 2x 101 knih aneb Jak formulovat kánon světových a českých děl pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

SCHMUTZER, Reinhard: Deportace a nucené práce německých obyvatel okresu Stříbro v ČSR po II. světové válce. Brno 2014
Martin BRYCHTA
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sedmdesátník Bohumír Smutný: mezibilance
Milan Myška
Rok: 2014, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Selected aspects regarding children and adolescents to the media in the era of technological convergence
Václav Moravec, Maria Vašutová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Selected prosocial constructs in the context of volunteerism
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Sevěro-Kazašskij gosudarstvěnnyj universitět iměni M. Kozybaeva / North Kazakhstan State University, named for M. Kozybaeva
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Shipbuilding Production for the Austro-Hungarian Navy by the Vítkovice Ironworks
Aleš MATERNA
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sisyfos a lidská existence
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Skladatelé zkamenělé hudby v Ostravě. Provinční město jako tvůrčí výzva pro architekta.
Radoslav DANĚK
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Skutečná událost Emila Hakla v kontextu polemik o angažovanou literaturu
Petr Hrtánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Slavica Iuvenum XV
Piotr SZALASNY
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska
Pavel Zatloukal, Lubomír Zeman
Rok: 2014, Foibos Books
odborná kniha

Sliacky, Andrej a kol.: Dejiny slovenskej literárnevednej reflexie literatúry pre deti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slovník českých nakladatelství 1945-1989
Iva Málková
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Slovo o literatuře: I. Dousková - Medvědí tanec
Petr Hrtánek
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Slovo o literatuře Ivan Binar Jen šmouha po nebi
Iva Málková
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Slovotvorný potenciál přejímek v současné ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Směrník v Havířově, Václav Uruba a mizející sochy...
Jakub Ivánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Smršťování Ostravy - hrozba nebo naděje?
Martin Tomášek
Rok: 2014
ostatní

Smysluplnost práce jako podstatná součást životního smyslu
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smysluplnost práce jako podstatná součást životního smyslu.
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014
stať ve sborníku

Sociálne a spoločenské postavenie gréckokatolíckej cirkvi na Spiši v 18. storočí
Juraj Brincko
Rok: 2014, Slavica Slovaca
článek v odborném periodiku

Sociokulturní složka učebnic češtiny jako cizího jazyka (na příkladu vlastních jmen)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Univerzita Karlova
kapitola v odborné knize

Sociopatologické zrcadlo
Roman POLÁCH
Rok: 2014, Psí víno
článek v odborném periodiku

Sokolská třída v Moravské Ostravě: fenomén rodícího se moderního středoevropského velkoměsta
Tereza Čapandová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratovské sebepoznání - mít či být?
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SOME PROBLEMS OF TRANSLATION TUITION PRAXEOLOGY WITHIN THE FRAMEWORK OF NEWLY ESTABLISHED TRANSLATION DISCIPLINES IN THE CZECH REPUBLIC
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014, Vestnik slavjanskich kuľtur
článek v odborném periodiku

"Sozialschwache", "blutrünstige Meute", Zigeuner-Phänomen". Zur rassistischen Darstellung von Roma in tschechischen Medein, analysiert an zwei aktuellen Fällen.
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Specifické rysy moderní (i postmoderní) české prózy
Martin Pilař, Terezie FOLDYNOVÁ, Jakub KLEIN
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
rss
social hub