Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Pracovní pobyt na Departments of Philosophy, University of St Andrews, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Petr Hromek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Pragmatyczno-komunikacyjne kategorie pojęcia "agresja"
Janusz Paśkiewicz
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prameny etických nároků na překladatele a tlumočníka a míra jeho odpovědnosti na současném globálním trhu
Vítězslav Vilímek, Dáša Zvončeková
Rok: 2014, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize

Pražské jaro, vstup vojsk Varšavské smlouvy a počátek normalizace v Ostravě
Martin BRYCHTA
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pražské jaro, vstup vojsk Varšavské smlouvy a počátek normalizace v Ostravě
Martin BRYCHTA
Rok: 2014, Oftis
kapitola v odborné knize

Prezentace projektu IRP: Vybrané kapitoly z reálií frankofonních zemí Evropy - Belgie, Lucembursko a Švýcarsko
Iva Dedková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace publikace Kulturně-historické encyklopedie Českého Slezska a severovýchodní Moravy
Svatava Urbanová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Prezentace publikace Valašsko - historie a kultura
Svatava Urbanová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Prezentace Svaté země - Betlém
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Galilejské jezero
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Jericho
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Jeruzalém
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Judská poušť
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Kafarnaum
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Kumrán
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Mrvé moře
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Safed
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace Svaté země - Samaří
Tomáš Novotný
Rok: 2014
libreta, scénáře

Prezentace vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentační seminář AUŠ
Kornélia Machová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Prezentační seminář AUŠ
Irena Fialová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Principy emblematiky a vizualizace v barokním konceptuálním kazatelství
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Próba analizy bionimów w nazwach własnych gminy Siedlce w Polsce
Dmytro Klymenko
Rok: 2014
stať ve sborníku

Problémy, na které mohou začínající učitelé v praxi narazit
Iva Dedková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces Giovanniho Pica della Mirandola
Jan Herůfek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Profesní peripetie advokátů a lékařů na Moravě a ve Slzesku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Profesní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
Petra Šobáňová, Vladimír Plesník
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prolog
Jan Malura
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Proměny ekologického myšlení
Vladimír Šiler
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny ikonografie a obrazování legendy sv. Benedikta z Nursie ve středověkém umění a kultuře
Michaela BORTLOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny náboženské skladby obyvatel Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v letech 1869-1910
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií
Jana Raclavská
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Propagace lázní v rakouském Slezsku a na severovýchodní Moravě v 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prorocký hlas vsetínského spisovatele Karla Vysloužila. Osobnost umělce na stránkách autorského periodika Hlas z pasínku
Lukáš Průša, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Prosocial traits and tendencies of volunteers by genders
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prosociální dimenze osobnosti u dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prostory v prozaické tvorbě Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2014, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Przejawy modernizmu w twórczości Norwida
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2014
stať ve sborníku

Předfilosofické aspekty tělesnosti a řecké pojetí plnosti bytí
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předmluva. In: Jan Andres ml. - Jan Andres st., Na hlubinu. Malířské výstavy při akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940
Pavel Zatloukal
Rok: 2014,
kapitola v odborné knize

Překladatelská dílna: španělština 2014
Kornélia Machová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Překlady ústní slovesnosti severoamerických Indiánů
Miroslav Černý
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překračování hranic v druhé polovině 17. století na příkladu opavsko-těšínkého rodu Skrbenských z Hříště
Jiří Brňovják
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přízrak něžného ekofašismu
Vladimír Šiler
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychoanalytický přístup v esteticko-filozofických koncepcích ruského a českého symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Psychologické aspekty pomáhání
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Viktória Kopuničová, Jan Sebastian Novotný, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Marek Malůš
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
rss
social hub