Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Principy emblematiky a vizualizace v barokním konceptuálním kazatelství
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Próba analizy bionimów w nazwach własnych gminy Siedlce w Polsce
Dmytro Klymenko
Rok: 2014
stať ve sborníku

Problémy, na které mohou začínající učitelé v praxi narazit
Iva Dedková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces Giovanniho Pica della Mirandola
Jan Herůfek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Profesní peripetie advokátů a lékařů na Moravě a ve Slzesku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Profesní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
Petra Šobáňová, Vladimír Plesník
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prolog
Jan Malura
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Proměny ekologického myšlení
Vladimír Šiler
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny ikonografie a obrazování legendy sv. Benedikta z Nursie ve středověkém umění a kultuře
Michaela BORTLOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny náboženské skladby obyvatel Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v letech 1869-1910
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií
Jana Raclavská
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Propagace lázní v rakouském Slezsku a na severovýchodní Moravě v 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prorocký hlas vsetínského spisovatele Karla Vysloužila. Osobnost umělce na stránkách autorského periodika Hlas z pasínku
Lukáš Průša, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Prosocial traits and tendencies of volunteers by genders
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prosociální dimenze osobnosti u dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prostory v prozaické tvorbě Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2014, Motus in verbo
článek v odborném periodiku

Przejawy modernizmu w twórczości Norwida
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2014
stať ve sborníku

Předfilosofické aspekty tělesnosti a řecké pojetí plnosti bytí
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předmluva. In: Jan Andres ml. - Jan Andres st., Na hlubinu. Malířské výstavy při akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940
Pavel Zatloukal
Rok: 2014,
kapitola v odborné knize

Překladatelská dílna: španělština 2014
Kornélia Machová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Překlady ústní slovesnosti severoamerických Indiánů
Miroslav Černý
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překračování hranic v druhé polovině 17. století na příkladu opavsko-těšínkého rodu Skrbenských z Hříště
Jiří Brňovják
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přízrak něžného ekofašismu
Vladimír Šiler
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychoanalytický přístup v esteticko-filozofických koncepcích ruského a českého symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Psychologické aspekty pomáhání
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Viktória Kopuničová, Jan Sebastian Novotný, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Marek Malůš
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Psychologické souvislosti pracovní smysluplnosti
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný, Jiří Bláha, Petra Horváthová, Marie Mikušová
Rok: 2014, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Quantitative index text analyser (QUITA)
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quelques observations sur la préposition française EN
Iva Dedková
Rok: 2014, Studia romanistica. Vol. 14, Num. 2/2014
článek v odborném periodiku

Quelques remarques a propos du sens ironique et humoristique des énoncés tchatés
Jan Lazar
Rok: 2014, Orbis Linguarum
článek v odborném periodiku

QUITA. Quantitative Index Text Analyzer
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

QUO VADIS ošetrovateľstvo a sociálna práca
Antonín Dolák
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Racionální a iracionální struktury jáství
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rada zvířat Smila Flašky z Pardubic v kontextu ideálu panovnické moci v českém myšlení druhé poloviny 14. století
Robert Antonín
Rok: 2014
stať ve sborníku

Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Raný citový vývoj v náhradní péči o dítě
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raport o Velké válce, 12. díl - Doma boj nekončí
Martina ŠIMÍKOVÁ
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Recenzja książki Piotra Sawickiego i Jitki Smičekovej pt. Srovnávací frazeologie a paremiografie. Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků / Frazeologia i paremiografia porównawcza. Wybrane studia z zakresu języków słowiańskich i romańskich. Ost
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014, Academic Journal of Modern Philology, 3
článek v odborném periodiku

Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918)
Milan Myška
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Religious Life in an industrial town: the example of Ostrava, 1850-1950.
Martin Jemelka
Rok: 2014, The Hungarian Historical Review
článek v odborném periodiku

Renata Putzlacher - "poetka dialogu"
Michal Przywara
Rok: 2014
stať ve sborníku

Resilience a prevence: jaký význam má teorie pro praxi?
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Resilience versus "resilientní jedinec": co vlastně zkoumáme?
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Resumé.
Jana Veselá
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Dvory řemesel - prezentace a uchování historických řemesel
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Muzeální expozice
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Stálá interaktivní expozice klášterního života a umění
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře

Roberto Mansberger Amorós (2013). La Joven Europa y Espaňa: la cuestión de "el arte por el arte". Madrid: Leartes. 462 pp. ISBN 978-84-7584-916-4
Jan Mlčoch
Rok: 2014, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Rodina v těšínských textech
Beata Bednářová
Rok: 2014
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub