Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Měško nebo Dago, Dobrava nebo Doubravka - jména prvního polského vládce a jeho české manželky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Metatechnologická budoucnost
Roman Rakowski
Rok: 2019
ostatní

Metodologické problémy onomastické lexikografie na příkladu zpracování hydronymie povodí řeky Ostravice
Kristýna Kovářová
Rok: 2019, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Mezi dvěma monarchiemi a dvěma sňatky - Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské z pohledu prosopografie a genealogie
Michal Kubica
Rok: 2019, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

Mezi idealistickým a realistickým symbolizmem
Jan Vorel
Rok: 2019, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Mezi Rakouskem a Slezskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta Rakouského Slezska v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2019, neuvedeno
kapitola v odborné knize

Mgr. Markéta Šimková, FIKČNÍ SVĚTY SOUČASNÉHO MEXICKÉHO ROMÁNU NOIR: PACO IGNACIO TAIBO II, JUAN HERNÁNDEZ LUNA A GABRIEL TRUJILLO MUNOZ. Doktorská disertační práce
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Migrace ve 21. století
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miloš Ruppeldt a recepcia Miguela de Unamuna na Slovensku
Enrique GUTIÉRREZ RUBIO, Eva REICHWALDEROVÁ, Jiří CHALUPA
Rok: 2019, Technická univerzita vo Zvolene
kapitola v odborné knize

Morální usuzování a osobní identita v dospělosti.
Ivana Poledňová, Dagmar Panošová
Rok: 2019, Ostrava, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Moravské rukopisné kancionály a jejich význam pro poznání lidového duchovního zpěvu v 17.-18. století
Kateřina Smyčková
Rok: 2019, Český lid
článek v odborném periodiku

Motherhood in Czech Mass Media - Corpus Assisted Discourse Studies Approach
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mowa Polaków na Zaolziu (w kontekście języków ogólnonarodowych i ich odmian)
Irena Bogoczová
Rok: 2019, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
článek v odborném periodiku

München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
působení v zahraničí

Muzułmański uchodźca w czeskim folklorze elektronicznym
Jan Kajfosz
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na kafe s Michalem Místeckým | Kvantitativní lingvistika
Michal Místecký
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Nad monografií S holokaustem za zády
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

National and Kapodistrian University of Athens
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

Názvy rekreačních objektů a stravovacích zařízení v perspektivě nového regionalismu (na příkladu obce Čeladná)
Kristýna Bílková
Rok: 2019, Veda
kapitola v odborné knize

Nehýbeme se svobodně, máme strach ze ztráty tváře
Antonín Dolák
Rok: 2019
ostatní

Německá hospodářská škola v Novém Jičíně
Petr Kadlec, Šárka Konečná
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Rok: 2019, Veda, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV
kapitola v odborné knize

Není leporelo jako leporelo
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Bibiana, revue o umeni pre deti a mládež, roč. XXVI
článek v odborném periodiku

Neobyčejné životní osudy raduňského pána Jana Josefa Bocka z Burgvic
Michal Kubica
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neoliberalism, the Rise of New Media Folklore and the Emergence of New Nationalisms
Jan Kajfosz
Rok: 2019, Berlin Journal of Critical Theory
článek v odborném periodiku

Neo-nationalism in the Czech Republic and its self-presentation in social networks using the example of facebook
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019, Politeja
článek v odborném periodiku

Nietzsche, Heidegger a existencialismus (Sartre, Camus)
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Soňa Hodáková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nové tváře české literatury pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Litikon. Časopis pro výzkum literatúry
článek v odborném periodiku

O jazykovém a sémiotickém rozměru sociální paměti
Jan Kajfosz
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O języku mieszkańców Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX wieku
Jana Raclavská
Rok: 2019
stať ve sborníku

O kształcie osiemnastowiecznej literackiej polszczyzny cieszyńskiej na podstawie Kazań pokutnych Samuela Ludwika Zasadiusa
Jana Raclavská
Rok: 2019, Slavica Wratislaviensia
článek v odborném periodiku

O románu Tiché roky Aleny Morštajnové
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

O russkom udarenii v razvlekatelnoj forme
Igor Jelínek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O samotě - sám (se) sebou
Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O súdruhovi milionárovi v jednoduchom pracovnom plášti. Pablo Picasso v českej a slovenskej tlači v rokoch 1948 - 68
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová, Nikoleta Ohlasová
Rok: 2019, Technická univerzita vo Zvolene
kapitola v odborné knize

O svobodném pohybu z hlediska filozofie
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O zachowaniu i postępach szkolnych uczniów cieszyńskich w XVIII wieku
Jana Raclavská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obecné školy a jejich učitelé jako základní kultivační faktor rurálního prostředí. (Valašsko v posledním půlstoletí před první světovou válkou)
Pavel Kladiwa
Rok: 2019, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

Obelisky
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Obraz muzułmańskiego uchodźcy w czeskim folklorze elektronicznym
Jan Kajfosz
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz pracy na przykładzie zbioru Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Obraz Slezska v pohádkách a pověstech
Svatava Urbanová
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Obraz života na Valašsku v prózách Richarda Sobotky a Jaromíra Šlosara
Martin Pilař
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Obraznost vody v prózách Anny Bolavé
Petr Stach
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Odborná translatologická exkurze do Vídně (2019) - Transkunst III
Milan Pišl
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Odráží psychologická vzdálenost subjektivní hodnocení vybraných pojmů?
Josef Kundrát, Pavlína Drnková, Karel Paulík
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2019
kapitola v odborné knize

Ojibwe,Activist, Priest: The Life of Philip Bergin Gordon, Tibishkogijik
Tadzio Lewandowski
Rok: 2019, University of Wisconsin Press
odborná kniha

Oldřich a Miroslav Rafaj jako představitelé kádrové politiky
Ondřej Tichý
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub