Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření.
Blažena Gracová
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)
Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlasy spoza mechice
Stanislav Kolář
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hlavní problémy budování moderní dopravní infrastruktury v českých zemích v obodbí osvícenského absolutismu
Petr Popelka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně
Petr Hrtánek, Petr Drastík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hledání nových diskurzů vyplývajících z abstraktního a iracionálního přenosu kvantity ve vědě
Tomáš Zemčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschule für angewandte Wissenschaften
Irena Šebestová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Hodnotová preference a dobrovolnické pomáhání
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Hodnoty a nové využití industriálního dědictví
Adam HUBÁČEK
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Holíč - príbeh nášho mesta
Marek Vařeka, Rudolf Irša, Radoslav Ragač, Ján Lukačka, Ivana Fialová, Veronika Chňupková
Rok: 2014, Mesto Holíč
odborná kniha

Holocaust z pohledu dítěte. Hledání souvislostí i rozdílností intertextuálních a historických
Svatava Urbanová
Rok: 2014, O dieťati, jazyku, literaúre / On Child, Language and Literature. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

Holocaust z pohledu dítěte. Prostor a čas: intertextuální historické reference
Svatava Urbanová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Homosexualität in der tschechischen Gesellschaft 1948-1989.
Stanislav Holubec
Rok: 2014, Collegium Carolinum
kapitola v odborné knize

Horst Förster - Julia Herzberg - Martin Zückert: Umweltgeschichte(n). Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus
Petr Popelka
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hrabovské kříže
Martin Slepička
Rok: 2014
ostatní

Hřbitov jako postsekulární prostor
Vladimír Šiler, Jan Kovář, Jan Kovář, Martina Peřinková, Martina Peřinková, Naděžda Špatenková, Naděžda Špatenková
Rok: 2014, Gasset
kapitola v odborné knize

Hudební i slovní participace na přímém přenosu mše
Tomáš Novotný
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Hudební participace na přímém přenosu bohoslužeb
Tomáš Novotný
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Hydronymie Ostravska v urbanonymii a mapových pramenech
Jan Slepička
Rok: 2014, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Hypoteticky dokončitelné hry
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideál?!
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Iluminace misálu Herborda z Fulštejna, pokus o jejich zařazení do kontextu dobového vývoje
Pavol Černý
Rok: 2014, Muzeum umněí Olomouc
kapitola v odborné knize

Iluze jako významotvorný prvek novely Michaela Maxe Unterwassera
Petra Knesplová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imaginative Investment in the Writings of the Post-Holocaust Generation
Stanislav Kolář
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech
Petr Hrtánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Impoliteness as a socially constructive behaviour: Face-attacking and community-building in online discussions
Christopher Hopkinson
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In memoriam PhDr. Jaroslava Resky, CSc.
Jana Veselá
Rok: 2014, Listy FF, březen 2014
článek v odborném periodiku

Infrastruktura veřejných prostranství a komunikací Opavy a dalších měst moravskoslezského pomezí ve středověku a raném novověku v kontextu střední Evropy
František Kolář, Michal Zezula
Rok: 2014
stať ve sborníku

Ingredere Hospes 6. Sborník NPÚ Kroměříž 2013.
Dalibor Janiš
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Initiation a la lexicologie francaise
Jana Brňáková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Petr Hrtánek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
Antonín Dolák
Rok: 2014
působení v zahraničí

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
Antonín Dolák
Rok: 2014
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Integrative approach to metadiscourse revisited: a case of hedging
Tereza Guziurová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inteligence, intelektuálové či vzdělanci?
Petr Kadlec, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Interkulturní dimenze literárních textů
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intermediální rozměr v současné literatuře pro děti a mládež: od obrazu k textu
Svatava Urbanová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Internet für DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Internet Memes - A New Literacy?
Ondřej Procházka
Rok: 2014, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Interpretace Aristotelova filosofického díla na základě historického a biografického kontextu: kulturní, ekonomický a politický vývoj v oblasti Egejského moře a zvláště na poloostrově Chalkidiki v letech 700 p. n. l. až 431 p. n. l.
Filip Svoboda
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Interpretace Sofie v pojetí V. Solovjova ve vztahu k Danteho Beatrici
Lenka Naldoniová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intersubjective positioning in the genre of political speeches from above
Lenka Kopečková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ivan Pfaff, Francie a Čechy v Evropě národních států. Francouzská politika F. L. Riegra 1867-1878.
Andrea Pokludová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ivan Theimer / Cesta světla / Path of Light
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Ivan Theimer / Via lucis / Výstavní projekt
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace



 
facebook
rss
social hub