Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Přízrak něžného ekofašismu
Vladimír Šiler
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychoanalytický přístup v esteticko-filozofických koncepcích ruského a českého symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Psychologické aspekty pomáhání
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Viktória Kopuničová, Jan Sebastian Novotný, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Marek Malůš
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Psychologické souvislosti pracovní smysluplnosti
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný, Jiří Bláha, Petra Horváthová, Marie Mikušová
Rok: 2014, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Quantitative index text analyser (QUITA)
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quelques observations sur la préposition française EN
Iva Dedková
Rok: 2014, Studia romanistica. Vol. 14, Num. 2/2014
článek v odborném periodiku

Quelques remarques a propos du sens ironique et humoristique des énoncés tchatés
Jan Lazar
Rok: 2014, Orbis Linguarum
článek v odborném periodiku

QUITA. Quantitative Index Text Analyzer
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

QUO VADIS ošetrovateľstvo a sociálna práca
Antonín Dolák
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Racionální a iracionální struktury jáství
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rada zvířat Smila Flašky z Pardubic v kontextu ideálu panovnické moci v českém myšlení druhé poloviny 14. století
Robert Antonín
Rok: 2014
stať ve sborníku

Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Raný citový vývoj v náhradní péči o dítě
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raport o Velké válce, 12. díl - Doma boj nekončí
Martina ŠIMÍKOVÁ
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Recenzja książki Piotra Sawickiego i Jitki Smičekovej pt. Srovnávací frazeologie a paremiografie. Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků / Frazeologia i paremiografia porównawcza. Wybrane studia z zakresu języków słowiańskich i romańskich. Ost
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2014, Academic Journal of Modern Philology, 3
článek v odborném periodiku

Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918)
Milan Myška
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Religious Life in an industrial town: the example of Ostrava, 1850-1950.
Martin Jemelka
Rok: 2014, The Hungarian Historical Review
článek v odborném periodiku

Renata Putzlacher - "poetka dialogu"
Michal Przywara
Rok: 2014
stať ve sborníku

Resilience a prevence: jaký význam má teorie pro praxi?
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Resilience versus "resilientní jedinec": co vlastně zkoumáme?
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Resumé.
Jana Veselá
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Dvory řemesel - prezentace a uchování historických řemesel
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Muzeální expozice
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Stálá interaktivní expozice klášterního života a umění
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře

Roberto Mansberger Amorós (2013). La Joven Europa y Espaňa: la cuestión de "el arte por el arte". Madrid: Leartes. 462 pp. ISBN 978-84-7584-916-4
Jan Mlčoch
Rok: 2014, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Rodina v těšínských textech
Beata Bednářová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Role krajiny v tzv. hraničářské próze
Martin Tomášek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role krajiny v tzv. hraničářské próze konce 19. a počátku 20. století
Martin Tomášek, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2014, Univerzita Karlova - Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Role učených společností v procesu modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742-1848
Marek Vařeka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Roš haŠana a Jom Kipur
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozdíly v autistických rysech, empatii a systemizaci mezi studenty exaktních a humanitních věd
Daniel Dostál, Alena Plháková, Tereza Záškodná
Rok: 2014, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Rozvoj psychického a psychomotorického potenciálu dítěte v polytechnické výchově
Anna Schneiderová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Ruská akademie věd 2014-08-11 - 2014-08-23
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rusyns in Košice
Juraj Brincko
Rok: 2014, Terra Recognita Foundation; UPJŠ
kapitola v odborné knize

Řád narace jako základ řádu subjektu (jáství)
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řecký polytheismus vs. Aristotelův monotheismus
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řeč při odhalení informační tabule o F. Hrubínovi
Iva Málková
Rok: 2014
úvodní slovo k výstavě

Římskokatolický duchovní v Ostravě v letech 1948-1989 a jeho komunikace se státní správou
Lukáš Vaculík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

S kým se přel biskup Ondřej? K meandrům v právní krajině Čech na počátku 13. století na základě "známého" příběhu
Robert Antonín
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

S maskou neurvalého pěvce
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2014, Weles
článek v odborném periodiku

Saving face online: institutional responses to negative customer reviews on the TripAdvisor website
Christopher Hopkinson
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sbírka orientálního umění knížat Lichnowských
Jiří Jung
Rok: 2014, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku

Sborník z 12. ročníku konference Současnost literatury po děti a mládež 2014 na téma 2x 101 knih aneb Jak formulovat kánon světových a českých děl pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

SCHMUTZER, Reinhard: Deportace a nucené práce německých obyvatel okresu Stříbro v ČSR po II. světové válce. Brno 2014
Martin BRYCHTA
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sedmdesátník Bohumír Smutný: mezibilance
Milan Myška
Rok: 2014, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Selected aspects regarding children and adolescents to the media in the era of technological convergence
Václav Moravec, Maria Vašutová
Rok: 2014
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub