Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Fachtexte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit.
Lenka Vaňková
Rok: 2014, De Gruyter Verlag
odborná kniha

Faustina Ense "zlatá léta opavská".
Milan Myška
Rok: 2014, Časopis Slezského zemského muzea.
článek v odborném periodiku

Fenomen Wiedźmina w Republice Czeskiej
Piotr SZALASNY
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomenální a konceptuální faktory resilience
Karel Paulík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci
Jan Čížek
Rok: 2014, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Flavius Mithridates a židovská kulturní tradice
Jan Herůfek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Folklor a literatura - inspirace a filiace
Svatava Urbanová, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie - recenze.
Viktória Kopuničová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Formen sprachlichen Handelns in linguistischen Zeitschriftenartikeln
Martin Mostýn
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Four reasons for a revision of the Transitivity Hypothesis
Radek Čech
Rok: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Francouzština a kreolštiny v Louisianě, Karibiku a Jižní Americe
Jan Holeš, Jaromír Kadlec
Rok: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

František Hrubín - panel Národní muzeum - Matice česká
Iva Málková
Rok: 2014
ostatní

František Lazecký - básník "čistého srdce a čistého vidění"
Lukáš Průša
Rok: 2014, Řád
článek v odborném periodiku

František Smetánka a ?balkánská cesta? z Protektorátu do zahraničního odboje
Pavel Carbol, V. Šrámek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Frazeologia jako odbicie stanów emocjonalnych (na przykładzie jednostek z leksemem KREW)
Jana Raclavská
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Fresková výzdoba kostela Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2014, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

From the proof of God's existence to the abacus
Marek Otisk
Rok: 2014, Ślaskie Studia Historyczno-Teologiczne
článek v odborném periodiku

From Warrior to Knight - The Paths of Chivalric Culture in Central European Space Using the Example of the Czech Lands
Robert Antonín
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Warrior to Knight: The Paths of Chivalric Culture in Central European Space Using the Example ot the Bohemian Lands
Robert Antonín
Rok: 2014, Czech and Slovak Journal of Humanities, Historica
článek v odborném periodiku

Frýdek a Místek v letech 1848-1918
Radek Lipovski
Rok: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Frýdek a Místek v letech 1848-1918.
Andrea Pokludová
Rok: 2014, NLN, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Fürstin Mechtilde Lichnowsky - eine adelige Autorin zwischen den Kulturen
Iveta Zlá
Rok: 2014, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
kapitola v odborné knize

Fysis v kontextu živé přírody
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Gdańsk
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Gegenwärtiges Substandard-Tschechisch (am Beispiel der Umgangssprache Verurteilter und Drogenabhängiger)
Lucie Radková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geneze prozaického obrazu valašské krajiny
Martin Tomášek, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Geological Imagination in California Literature
Petr Kopecký
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gestaltung der PPT-Präsentation
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gli ordini religiosi maschili e femminili in quanto bersaglio della persecuzione comunista in Boemia (1948-1964)
Vojtěch Vlček
Rok: 2014
stať ve sborníku

Great Spas of Bohemia, Moravia and Silesia
Pavel Zatloukal, Lubomír Zeman
Rok: 2014, Foibos Books
odborná kniha

Grobelný Andělín (1922-1972)
Nina Pavelčíková
Rok: 2014, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Guardians of the Nation in Action. Reconstruction of the Background of the Population Census in Opava in the years 1880-1930
Andrea Pokludová
Rok: 2014, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Guta saga
Miroslav Černý
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Guta saga
Miroslav Černý
Rok: 2014, EdiceX
odborná kniha

Ha fallecido el hispanista checo Jaroslav Reska
Jana Veselá
Rok: 2014, Studia romanistica. Vol. 14, Num. 1 / 2014
článek v odborném periodiku

Hamuzika hajehudit bečechija
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

hamuzika vehatarbut hajehudit
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Havlowska wizja Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Hebrejské písně - Tomáš Novotný
Tomáš Novotný, Tomáš Novotný
Rok: 2014
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Helsingin Yliopisto
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum
Richard Psík
Rok: 2014, ARCHIVIO NORMANNO-SVEVO Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni
článek v odborném periodiku

Henry David Thoreau: Cestovní deník
Martin Tomášek
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Hermeneutika hmatu čili jak rozumět doteku (ve výtvarném umění)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Hermeneutika narací o jáství
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

História polonistiky na FF UK
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 5, č. 1
Jiří Brňovják
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 5, č. 2.
Petr Kadlec
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Historická gramatika polského jazyka
Urszula Kolberová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historická metonymie jako zdroj nesklonných substantiv v ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub