Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Petr Chelčický humanistou i komunistou
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2014, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Petr Kadlec, Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.
Andrea Pokludová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Petr Kopecký: Robinson Jeffers a John Steinbeck. Vzdálení i blízcí
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Petr Kozák (ed.), Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500-1507. Praha 2014.
Dalibor Janiš
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Piotr Sawicki: Polska-Hiszpania, Hiszpania-Polska. Poszerzanie horyzontów. 2013
Jan Mlčoch
Rok: 2014, Lingua viva
článek v odborném periodiku

Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského
Irena Bogoczová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Počátky a rozvoj Místku do roku 1434
Jan Al Saheb
Rok: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Podíl výrobních podniků na území dnešní České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí
Miloš Matěj
Rok: 2014, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Podomní obchodníci aneb jak se kdysi ve Slezsku hauzírovalo. Příspěvek k historii podomního obchodu na přelomu 19. a 20. století.
Milan Myška
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Poetiky poznané i objevované
Iva Málková
Rok: 2014, Host
článek v odborném periodiku

Poezie Pavla Zajíčka po jeho návratu z exilu
Martin Pilař
Rok: 2014, Poznanskie studia slawistyczne
článek v odborném periodiku

Pohled do bezručovské textologie (Michal Kosák: S použitím kalendáře)
Jiří Svoboda
Rok: 2014, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Pohyb a jeho tvořivá síla v "Sestře" Jáchyma Topola
Terezie FOLDYNOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohyblivé vzpomínky
Martin Tomášek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Pohyblivý svátek čtení
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Rok: 2014
ostatní

Pojem "common sense" u Thomase Reida
Petr Glombíček
Rok: 2014, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Pojem přírody
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí pracovní angažovanosti v současné psychologii práce a organizace.
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Rok: 2014
stať ve sborníku

Pojetí člověka u Pica della Mirandola a Jochanana Alemanna
Jan Herůfek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem
Jan Herůfek
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Pojetí křesťanských morálií v díle západočeských myslitelů Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany
Jana Grollová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Pojetí Sofie u V. Solovjova ve vztahu k Danteho Beatrici.
Lenka Naldoniová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Pojmenování s analytickými adjektivy v současné ruštině a jejich české reflexe
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Pokus o strukturální rozbor angažované poezie
Roman POLÁCH
Rok: 2014, Tvar
článek v odborném periodiku

Polishing a Medieval Chronicle: The Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Politické osobnosti Londýnského Ústavu Edvarda Beneše
Pavel Carbol
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polonistika a jej kontakty
Marta Pančíková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Polská bohemistika na začátku 21. století
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka v Praze
kapitola v odborné knize

Polská diplomacie a Hlučínsko ve 30. letech
Dan Gawrecki
Rok: 2014, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
článek v odborném periodiku

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polsko-czeski słownik terminów zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski, Sebastian Andrzej Taboł, Alina Zimna, Grażyna Balowska, Justyna Kościukiewicz, Joanna Maksym-Benczew, Anna Wróblewska
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
odborná kniha

Polskość Polaka na emigracji - język i kultura a tożsamość
Anna Burek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polskość Polaka na emigracji - język i kultura a tożsamość
Anna Burek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Polytechnic University of Catalonia, E, 19.1.-2.2.2014
Radek Čech
Rok: 2014
působení v zahraničí

Pomníky - místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí
Andrea Pokludová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pomníky padlým I. světové války na Hlučínsku
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2014, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Population of Hlučínsko in the First Czechoslovak Republic. Steps to consolidate public relations and integration of the population watched the structural development in the years 1920-1938
Adam HUBÁČEK
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnanie miery emočnej inteligencie sestier
Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Rok: 2014, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku

Porozumět Aristotelově teologii
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porubské sochy a reliéfy
Marie Šťastná
Rok: 2014, Montanex, a. s.
odborná kniha

Pořád jsme "lapkové"
Jakub Ivánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Posudek na publikaci Lukáš Zámečník (ed.), The Future of Philosophy
Petr Hromek
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na publikaci RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika
Petr Hromek
Rok: 2014
ostatní

Posudek rukopisu básnické sbírky Irena Šťastná Žvýkání jader
Iva Málková
Rok: 2014
ostatní

posudek Tomáš Koudela Pokus o vizualizaci nepraktického monumentu
Iva Málková
Rok: 2014
ostatní

Později by mě mrzelo, že jsem to neudělal
Iveta MINDEKOVÁ
Rok: 2014, Tvar
článek v odborném periodiku

Pracovní pobyt na Departments of Philosophy, University of St Andrews, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Petr Hromek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Pragmatyczno-komunikacyjne kategorie pojęcia "agresja"
Janusz Paśkiewicz
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prameny etických nároků na překladatele a tlumočníka a míra jeho odpovědnosti na současném globálním trhu
Vítězslav Vilímek, Dáša Zvončeková
Rok: 2014, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub