Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Walter Burley o supozici termínů
Jakub VARGA
Rok: 2015, Reflexe
článek v odborném periodiku

What is common sense?
Eva Peterková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wie wird in den Geisteswissenschaften definiert? Am Beispiel von kunstgeschichtlichen Termini
Eva Hrdinová
Rok: 2015
stať ve sborníku

WIlhelm von Badenfeld and his 1848 writings on the nobility
Tomáš Krejčík
Rok: 2015
stať ve sborníku

Wise as Solomon / Cruel as Rehoboam?: Ancient and Biblical Models for Portraying Good and Bad Rulers in Middle Central Europe
Robert Antonín
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wissenschaftssprache
Lenka Vaňková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wissensvermittlung in Männerzeitschriften - geht es ohne Bier und nackte Haut?
Milan Pišl
Rok: 2015
stať ve sborníku

Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Wolfgang Benz: Sinti und Roma: Die unerwünschte Minderheit. Über das Vorurteil Antiziganismus
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015, SOCIOL CAS
článek v odborném periodiku

Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
stať ve sborníku

Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty. Kobieca duchowość monastyczna i sztuka na ziemiach czeskich późnego średniowiecza
Daniela Rywiková
Rok: 2015, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize

Współistnienie kultury rosyjskiej i radzieckiej w XX wieku. Powieść Ludmiły Ulickiej "Szczerze oddany Szurik"
Jolanta Greń
Rok: 2015
stať ve sborníku

X. sjezd českých historiků 14.-16. 9 . 2011. Ostrava. Sv. IV.
Michaela Závodná, Petr Kadlec, Aleš Zářický
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Z Cieszyna do Pragi i z powrotem. Naukowa kariera eksjezuity ks. Leopolda Jana Szersznika
Janusz Jan Spyra, Krzysztof Czajkowski, Janusz Jan Spyra, Jan Malura
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Z deníku Směrníku aneb Jak to všechno bylo a je
Jakub Ivánek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství: setkání Slovanů v Sankt Peterburgu a v Moskvě roku 1867
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015, Galium
kapitola v odborné knize

Z Výškovic do Zábřehu
Jakub Ivánek, Martin STRAKOŠ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z zagadnień badawczych ostrawskiej polonistyki (na przykładzie działalności naukowej doc. PaedDr. Jany Raclavskiej, Ph.D.)
Jiří Muryc
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Za porozumění mezi názory
Vít Horák
Rok: 2015
ostatní

Zajímavý, ale nerealizovaný projekt silničního spojení Opavy s Moravskou Ostravou
Milan Myška
Rok: 2015, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Zakład Filologii Czeskiej u Łużyckiej Uniwersytet Jagielloński
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Zátěž učitelů v inkluzivním vzdělávání
Karel Paulík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zátěž učitelů v inkluzivním vzdělávání
Karel Paulík
Rok: 2015
stať ve sborníku

...zatímco krůpěj po krůpěji dovnitř krvácí má láska
Iva Málková
Rok: 2015
ostatní

Zdeněk Kravar: Das Reichsarchiv Troppau. Die NS-Etappe in der Geschichte des Archivwesens in tschechisch Schlesien
Petr Popelka
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zdrazila Adolf (1868 - 1942)
Jaromír Olšovský
Rok: 2015, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Zestátnění průmyslu v Rakousku v letech 1945-1955
Adam ŽIDEK
Rok: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Ziemia z aspektu porównawczego polsko-czesko-słowackiego
Marta Pančíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Získávání československého občanství po roce 1918
Michal SOJČÁK
Rok: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Získávání československého občanství po roce 1918: případ vojenských gážistů
Michal SOJČÁK
Rok: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Zločin a oběť v románu Fialový anachoréta Jindřicha Henryho
Petra Knesplová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změna v politice státní moci vůči romskému obyvateolstvu na sklonku osmdesátých let (aneb co KSČ už nestihla)
Nina Pavelčíková
Rok: 2015, Romano džaniben
článek v odborném periodiku

Ztratit se na cestě za literární krajinou
Martin Tomášek
Rok: 2015, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Železnice jako součást kulturního dědictví
Alena Borovcová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Železnice v Olomouci v komparaci s umístěním brněnského železničního nádraží. Památkově hodnotné železniční stavby v Olomouci.
Alena Borovcová
Rok: 2015, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Žena a historie v prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Stanislav Knob, Karel Jiřík
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Michaela Závodná, Karel Jiřík, Stanislav Knob
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Životní spokojenost a angažovanost učitelů v povolání
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Sandra Ščudlova
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

07/01/2015-05/02/2015, Universität Würzburg, DE, badatelský pobyt
Eva Cieślarová
Rok: 2015
působení v zahraničí

12. 4. -18. 4. 2015 Faculty of History, University of Gdańsk (badatelský a výukový pobyt)
Robert Antonín
Rok: 2015
působení v zahraničí

14. 06.-20.06.2015 Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku
Irena Šebestová
Rok: 2015
působení v zahraničí

15/03/2015-27/03/2015 - učitelská mobilita v rámci programu Erasmus +, Université Bordeaux Montaigne
Martin Mostýn
Rok: 2015
působení v zahraničí

19. 1-23. 1. 2015 Institute of History, University of Wasaw (výzkumná a výuková stáž)
Robert Antonín
Rok: 2015
působení v zahraničí

2. 11. - 7. 11. 2015 School of History and Anthropology, Queen's University, Belfast (výzkumný a výukový pobyt)
Robert Antonín
Rok: 2015
působení v zahraničí

20.Možnosti výzkumu a vylepšení mysli metodou transkraniální magnetické stimulace mozku
Marek Petrů
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

21. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
instagram
rss
social hub