Publikační činnost - IS PUBL
Poľskaja i češskaja neverbaľnaja kommunikacija: tendencii i izmenenija
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský, Aleš Horák
Rok: 2015, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Pomníky - místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí
Andrea Pokludová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Portret uczonego rabina. Graficzne wizerunki holenderskich teologów z XVII i XVIII wieku
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2015, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
kapitola v odborné knize

Poslední úlovek knížete Karla Maxe Lichnowského
Jiří Jung
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Posudek doktorské práce Nazwy miar przestrzeni w historii polszczyzny, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Rozwój dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników od XIV wieku do współczesności, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Stałe związki frazeologiczne w dydaktyce języka chorwackiego jako obcego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Vlastné mená v slovenských a poľských náboženských textoch z porovnávacieho hľadiska, Uniwersytet Jana Amose Komeńského v Bratislave
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek habilitační práce Eufemizmy we współczesnym języku słowackim, Univerzita Slezská v Katovicích
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na publikaci Raclavský, Jiří (2015): Úvod do logiky: klasická predikátová logika
Petr Hromek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poštmistři s erbem. Nobilitovaní poštmistři v českých zemích v (raném) novověku
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potenciál a perspektivy rozvoje restrukturalizovaných regionů na počátku 21. století
Michaela Závodná, Aleš Zářický
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Potoczny język Polaków na Zaoziu dziś
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność?
Jan Kajfosz
Rok: 2015, Sprawy Narodowościowe. Seria nowa / Nationalities Affairs. New Series
článek v odborném periodiku

Powstanie nowoczesnego transportu na Śląsku Austriackim 1742-1914
Petr Popelka
Rok: 2015, Śląski kwartalnik historyczny Sobótka
článek v odborném periodiku

Pozdně gotické iluminované rukopisy františkánských konventů v olomouckých sbírkách
Pavol Černý
Rok: 2015, Veduta
kapitola v odborné knize

Pozitiva a nástrahy metody oral history z pohledu historika
Lukáš VACULÍK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce s odborným textem ve francouzštině / Travail sur les textes de spécialité en français
Iva Dedková
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pracovní angažovanost učitelů českých a slovenských gymnázií
Karel Paulík, PhDr. Zuzana Mičková, Ph.D., PhDr. Andrea Baranovská, Ph.D.
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní angažovanost učitelů českých a slovenských gymnázií
Karel Paulík, Zuzana Mičková, Andrea Branovská
Rok: 2015
stať ve sborníku

Pracovní smysluplnost a spokojenost se zdravím učitelů
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Adéla Rašíková, Sandra Ščudlova
Rok: 2015
stať ve sborníku

Praktické implikace moderních pojetí subjektu
Antonín Dolák
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Praktické konsekvence současných konceptů genderovaného subjektu
Zdeňka Kalnická, Antonín Dolák
Rok: 2015, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Preliminary study: What is the effect of darkness on electrophysiology of the heart in young people?
Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc, Marek Malůš , Eliška Franková, Pavol Švorc
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prešovská univerzita v Prešove
Svatava Urbanová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Prešovská univerzita v Prešove
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015
působení v zahraničí

Privatunterricht - soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v létech 1920-1938
Irena Šebestová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Soňa Lemrová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Problematika zemědělského průmyslu velkostatků za první pozemkové reformy na příkladě porolničení Gutmannova cukrovaru v Tovačově
Adam POLÁŠEK
Rok: 2015, Univerzita Hradec Králové
kapitola v odborné knize

Proměny gotického románu v prozaické tvorbě Miloše Urbana
Matěj ANTOŠ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku za modernizace
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 2015
stať ve sborníku

Pronásledování, paranoia, nadpřirozeno. Významné rysy vybraných povídek Miloše Urbana
Matěj ANTOŠ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prorok, čo podmanil ženy
Tomáš Novotný
Rok: 2015, Rozmer
článek v odborném periodiku

Prostředky aktualizace a automatizace v reklamním a masmediálním diskurzu
Hana Srpová
Rok: 2015, ANAGRAM
kapitola v odborné knize

Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Prowincja pisze do Kraszewskiego
Janusz Jan Spyra, Krzysztof Czajkowski, Janusz Jan Spyra, Jan Malura
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Prožívání každodennosti v "nové" angažované poezii
Roman Polách
Rok: 2015
stať ve sborníku

Prožívání každodennosti v prostoru ghetta a koncentračních táborů v díle Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2015
stať ve sborníku

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


