Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Adámek, rodina starostů, lékařů a odbojářů
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Gromnicovi, rodina partyzánů a ředitelek
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Najdeme původ lidské morálky ve skupině šimpanzů?
Sabina JESENOVSKÁ
Rok: 2020, Pantheon
článek v odborném periodiku

Olšanský, Jaroslav, MUDr., lékař, organizátor spolkového a krajanského života
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020,
kapitola v odborné knize

Rokůsek, Antonín, starosta, soc.-dem. osvětový pracovník
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The 'Physica Mosaica' of Johann Heinrich Alsted (1588-1638)
Jan Čížek
Rok: 2020, Teorie vědy
článek v odborném periodiku

Wolfenberkové
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

a zlomená jabloň / po dědovi ...
Iva Málková
Rok: 2019, Fraktál
článek v odborném periodiku

Absolutní prostor
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
stať ve sborníku

Absolutní prostor
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Alena Mojštajnová - Gabriela Miklíková: Strašidýlko Stráša
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Alfred Lord Tennyson: Démétér a Persefóné (v Enně)
Michal Místecký
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Algunas consideraciones sobre las formaciones diminutivas en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Nikola Havlasová
Rok: 2019, Lingua viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre la formación de los apodos de los políticos en el espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Altruizmus ve spojitosti se šestidimenzionálním modelem osobnosti a emoční inteligencí
František Baumgartner
Rok: 2019
stať ve sborníku

American Immigrant Literature
Stanislav Kolář
Rok: 2019
působení v zahraničí

Analiticheskie prilagatel'nye v forme kodovyh opredelitelej (na primere russkogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Analysis Situs as a Forgotten Episode in History of Science
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anna Burek: Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie
Lukáš Plesník
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky
Richard Psík, Marek Otisk
Rok: 2019, Scriptorium
odborná kniha

Apologia: De magia naturali et cabala disputatio, Heptaplus: Expositio primae dictionis, idest "In principio". In: J. Pelán a kol. Antologie italské renesanční literatury
Jan Herůfek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Aristotelská kosmologie a její důsledky pro chápání času v raném středověku
Marek Otisk
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Azerbaycanca-čecha va Čecha-azerbaycanca danišig kitabčasi
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Banalita zla
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Banalita zla
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

BARTOŠ, Lubomír (2019). Španělská lexikologie a sémantica. Lexicología y semántica espaňolas. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita
Jana Veselá
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Beseda os sametové revoluci v Ostravě 1989 se žáky 2. st. ZŠ. Ostrava: ZŠ Ivana Sekaniny. 13.11
Jan Malura
Rok: 2019
ostatní

Bodybuilder
Jan PEZDA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century
Tereza Klemensová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

BSB München
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Bude mít umělá superinteligence vědomí? Budoucnost lidstva, geopolitika a umělé inteligence
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Budoucnost multikulturalismu: k současným francouzským a českým antiutopiím
Karel Střelec
Rok: 2019, Fraktál
článek v odborném periodiku

Carl Gustav Jung: archetypy, synchronicita, proces individuace
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centrum regionálních studií FF OU mezi vědou a její popularizací
Jakub Ivánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych / Centre for Postcolonial and Posttotalitarian Studies
Karel Střelec
Rok: 2019
působení v zahraničí

Changes in ethnic identity after study abroad: The role of acculturation orientation shifts, language proficiencies, and perceived cultural distance
Jitka Taušová, Michael Bender, Isabel Benitez, Fons van de Vijver, Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comenius' Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism
Jan Čížek
Rok: 2019
stať ve sborníku

Comenius University Bratislava
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

Communication strategies of non-native pre-service teachers of English in connection with their utilization of digital learning resources
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Communicative strategies in online video tutorials
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2019, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Context specificity of a lemma A word embedding approach
Kateřina Pelegrinová, Miroslav Kubát, Radek Čech, Jan Hůla, Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis
Miroslav Kubát
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis
Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Radek Čech, Xinying Chen, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Jiří Milička
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Czeskie radio a emisje programów dla mniejszości narodowych. Rola audycji polskojęzycznych Czeskiego Radia publicznego w umacnianiu poczucia więzi kulturowej i narodowej Polaków na Zaolziu
Martyna Barbara Radłowska-Obrusník
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

Czy my się rozumiemy? Problematyka leksyki zdradliwej w językach zachodniosłowiańskich
Marta Pančíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

časopis Fraktál, Bratislava, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub