2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení (2. kolo) pro akademický rok 2024/2025 u vybraných bakalářských a magisterských studijních programů.

Základní pravidla pro 2. kolo:

 • způsob podávání přihlášek: elektronicky;
 • lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 13. srpna 2024;
 • lhůta pro nahrání materiálů do aplikace e-přihlášky (bc. Čeština pro cizince – strukturovaný životopis v českém jazyce; NMgr. Čeština pro cizince – strukturovaný životopis v českém jazyce a motivační dopis v českém jazyce): do 13. srpna 2024;
 • poplatek za podání přihlášky je 650,--Kč, splatnost do 13. srpna 2024;
 • přijímací zkoušky se budou konat v období 26. – 27. srpna 2024;
 • konkrétní čas a místo konání přijímací zkoušky budou zveřejněny v aplikaci e-přihlášky, nejpozději 21. srpna 2024. Upozorňujeme, že pozvánky k přijímací zkoušce nebudou zasílány poštou ani e-mailem!
 • náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci 2. kola nebude realizován;
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v aplikaci e-přihlášky;
 • uchazeč, který bude mít u výsledků uvedeno „navržen na přijetí“, se dostaví k zápisu do studia s průkazem totožnosti a
  • s ověřenou kopií maturitního vysvědčení (bc.), a to v úterý 3. září 2024, nebo
  • s ověřenou kopií vysokoškolského diplomu (NMgr.) a to ve čtvrtek 12. září 2024;
  Konkrétní čas a místo bude zveřejněn v aplikaci e-přihlášky. Upozorňujeme, že písemné sdělení o navržení na přijetí nebude zasíláno!

Další pravidla pro přijetí jsou stejná (kromě zde uvedených) tak, jak je uvedeno v Podmínkách pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity pro akademický rok 2024/2025. soubor pdf 0,86 MB


Seznam studijních programů a jejich variant nabízených pro akademický rok 2024/2025 s uvedením způsobu ověření dalších podmínek pro přijetí a uvedením minima bodů soubor pdf 0,74 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 07. 2024