Luxus a bohatství ve středověké a raně novověké společnosti

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Stejně jako středověk je i moderní společnost charakterizována ohromnými sociálními rozdíly, jež vyvolávají nejrůznější reakce na život v přepychu a luxusu, který si může dovolit jen úzká skupina lidí. I proto se v moderní době objevují radikální hlasy volající po zestátnění, nuceném prodeji nevyžívaných nemovitostí, po sociální nivelizaci, v níž je luxus považován na něco společensky nemravného. Ve skutečnosti ale nejsou současné reakce na luxus ničím novým. V mnoha ohledech navazují na antiluxusní nařízení, s nimiž se poprvé v křesťanské Evropě setkáváme v pozdním středověku. I ty ale navazují na raně a vrcholně středověké debaty o přiměřené míře zisku, o užití neprávem nabytého majetku na obecné dobré či na apely vyzívající boháče, aby vše nepotřebné rozdali chudým a sami se tím přiblížili víc Bohu.

Cílem česko-polského pracovního setkání je prozkoumat nejrůznějších aspekty luxusu a bohatství v Českém a Polském království v pozdním středověku a raném novověku v městském, zároveň však i v panovnickém a aristokratickém prostředí. Mezi tématy, na které se wokrshop zaměří budou figurovat např.:

  • Antiluxusní nařízení
  • Luxusní předměty jako předmět mezinárodního obchodu
  • Luxus jako předmět sociální reprezentace
  • Luxus a bohatství jako předmět kritiky
  • Luxus a bohatství jako distinktivní kritérium stavovské společnosti
  • Luxus a vztah k luxusu v literárních a uměleckých projevech
  • Luxus a chudoba, luxus a střídmost ve společenském diskurzu

a další.


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 06. 2024