Život v bouři dezinformací – Jak se Univerzita v Tartu a estonská společnost připravují na hybridní válku s Ruskem

Sustainability in the Midst of Information Disorders (Udržitelnost uprostřed informačních poruch) – tak zněl název letošního Blended Intensive Programmes (BIP), který se konal již potřetí. Letos jej připravila Katedra sociologie na Univerzitě v estonském Tartu. Po dobu jednoho týdne mělo sedm studentek a studentů Katedry sociologie FFOU spolu se studenty z Paderbornu (Německo) a Katovic (Polsko) možnost účastnit se přednášek a seminářů, které se zaměřovaly na téma dezinformací, virtuální a hybridní války, ale také na otázku, jak se společnost může postavit této hrozbě, která pochází z Ruska. Estonská společnost se musí vypořádat s touto hrozbou nejen proto, že Estonsko sdílí 320 km dlouhou hranici s Ruskem, ale také proto, že do roku 1991 bylo součástí Sovětského svazu a dodnes tvoří asi 20 % obyvatelstva rusky mluvící obyvatelé.

Abychom lépe porozuměli různým aspektům, jako jsou dezinformační kampaně a následné ovlivňování různých oblastí veřejného života, hybridní válka, scénáře možného ruského válečného útoku a obrany země, zabývala se těmito otázkami řada projektů a výzkumné instituce, jakou je například Baltic Defense College nebo Narva College. Učitelé a výzkumníci z Univerzity v Tartu účastníkům BIP přiblížili svá témata a poskytli pohledy do svých výzkumných výsledků.

Vedle přednášek o dezinformacích, umělé inteligenci a válce byla součástí programu i prohlídka města Tartu, návštěva Baltic Defense College a prohlídka cel KGB. Bezpochyby vrcholem týdne byla exkurze do estonského pohraniční města Narva, kde měli studenti možnost navštívit hraniční přechod do Ruska a získat informace o výcviku hraničních vojáků.

Jak viděli svůj studijní pobyt v estonském Tartu sami naši studenti a studentky?

„Jsem ráda, že jsem měla možnost se BIP zúčastnit. Týden strávený v Tartu jsem si opravdu užila a tato zkušenost byla pro mě obohacující. Estonská perspektiva ohledně dezinformací a bezpečnosti je zajímavá a ukázala mi, jak je otázka digitální bezpečnosti a informací důležitá“, Karolína, studentka sociologie, 2. roč.

„Poslední den jsme cestovali na sever Estonska, do městečka Narva. Toto město je přímo na hranici Ruska a Estonska. Měli jsme možnost chvíli sledovat průběh kontroly na hranici. Hranicí nás prováděl jeden z místních celníků. Toto byl pro mě asi ten nejsilnější zážitek, vzhledem k dnešní politické situaci“, Tereza, studentka sociologie, 1. roč.

„Výlet mě obrovsky zaujal. Nejzajímavější pro mě bylo dozvědět se postoj a myšlenky Estonců k válce na Ukrajině, navštěvovat přednášky lidí, kteří v tomto prostředí žijí a tím pádem tomu opravdu rozumí.“, Yehor, student sociologie, 2. roč.

„Prostřednictvím každodenních společných aktivit, diskusí o aktuálních tématech, procházkách po městě nebo společných večeří jsme měli možnost navázat nová přátelství s lidmi z různých zemí Evropy. Celkově to byla úžasná a obohacující zkušenost, která mi poskytla nejen nové poznatky, ale i nová přátelství“, Martina, studentka sociologie, 2. roč.

„Velmi mě zaujala exkurze na Baltic Defence College, protože jsme se dozvěděli informace, které bych si sama jen těžko našla na internetu“, Alina, studentka sociologie, 3. roč.

„Díky BIPu jsem se dozvěděla, jak Estonci vnímají dezinformace a co dělají pro svou bezpečnost, protože právě dezinformace a bezpečnostní hrozby, spojené s konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem, mají pro Estonsko zásadní společenský význam,“ Polina, studentka sociologie, 2. roč.

„Tartu je skvělým místem pro oživení myšlení a získání nové perspektivy. Pro mě osobně bylo osvěžující setkat se s lidmi z různých zemí a diskutovat o problematice dezinformací a bezpečnosti. Estonsko má v této oblasti zajímavý přístup, zejména díky svému důrazu na digitální bezpečnost a technologické inovace. Na cestě do Tartu jsem si uvědomila, jaký význam má mezinárodní spolupráce, a to nejen v boji proti dezinformacím a hrozbám kybernetické bezpečnosti“, Ekaterina, studentka sociologie, 2. roč.

Život v bouři dezinformací – Jak se Univerzita v Tartu a estonská společnost připravují na hybridní válku s Ruskem


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2024