Veřejná přednáška při habilitačním řízení Mgr. Petra Urbana, Ph.D., dne 12. prosince 2023

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Pozvánka na veřejnou přednášku v rámci habilitačního řízení na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

12. prosince 2023, 12:30–14:00
Katedra filozofie FF OU, budova G – Mlýnská 5, Ostrava, místnost G510

Socio-politická akrasie a klimatická krize


Mgr. Petr Urban, Ph.D.

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.Jak můžeme svobodně a vědomě jednat v rozporu s tím, co považujeme za morálně správné? Tato otázka odedávna zaměstnávala myšleni etiků a teoretiků jednáni jako tzv. problém akrasie. Podle jednoho z tradičních a dosud vlivných pojetí se dopouštíme akratického jednáni tehdy, když určité iracionální tendence, emoce a touhy převáží nad racionální složkou naši osobnosti a přimějí nás k jednáni, které odporuje tomu, co racionálně pokládáme za správné. V přednášce ukáži, že toto pojetí akrasie jako praktické iracionality neposkytuje vhodný nástroj pro pochopeni komplexní povahy akrasie, protože neumožňuje zahlédnout racionální a sociální aspekt, který je přítomný v jejím jádře. V přednášce rovněž doložím, že akrasie není jen individuální jev, ale týká se podstatně i kolektivních a politických útvarů. Závažnost akratického jednání v socio-politické rovině bude ilustrována na příkladu (ne)jednání vlád v souvislostech současné klimatické krize. Přednáška se tak snaží přispět novou perspektivou k současným diskusím o společenskopolitickém problému akratického jednání v kontextu klimatické krize.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 11. 2023