Vychází studentský časopis Semestr psychologie

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Milí čtenáři,

je mi velkou ctí Vás přivítat u nového čísla našeho časopisu Semestr psychologie. Nejprve chci začít s velkými díky za krásné ohlasy na naše minulé, narozeninové číslo. Náš časopis oslavil pět let a deset vydaných čísel. Jubilejní vydávání provázely velké oslavy. Máme radost, že malý projekt, který začal u několika studentek Ostravské univerzity, vzkvétá a rozrůstá se. Vaše podpora je pro nás hnací silou a moc si jí vážíme. Po vydání desátého čísla nás opustily hned dvě redaktorky zakladatelky Hanka Peigerová, Mája Vondrášková a naše grafička Verunka Tramita. Možná je to kromě přibývajících pracovních povinností i projev důvěry, že časopis je v dobrých rukou a děvčata se mohou stát už pouze pyšnými čtenářkami. Oběma posílám skrz řádky obrovské díky. Současná podoba časopisu je obou těchto skvělých žen velkou zásluhou.

S novým krokem do druhé desítky vydaných čísel Semestru psychologie jsme si pro Vás připravili novou rubriku - „Psychologické fuckty“. Název je to možná trochu pobuřující, ale věřím, že ho díky tomu rozhodně nikdo nepřehlédne, což bylo ostatně naším cílem. Často se setkáváme s tím, že nás, psychology a budoucí psychology, lidé vnímají jako lidi, kteří nemají problémy, vždy vědí, jak v krizové situaci jednat, dokáží dát radu (doslova nad zlato) či pomocí slovní formule změnit život klienta. Ale není tomu tak. A to poznáte i v této rubrice, která Vás seznámí s přešlapy slavných psychologů a také bude sloužit k tomu, abychom se mohli vymezit vůči něčemu, s čím nesouhlasíme. Jsou věci, které nebyly dobré, ale ve výsledku měly hlubší význam. Jsou věci, které nebyly dobré a rozhodně by se neměly opakovat. Neopíráme se o domněnky, ale o fakta. Prvního dílu rubriky se s grácií vypořádala naše Míša Krakovská a článek „I mistr Freud si někdy šňupne“ doporučuji k přečtení.

Jak už jste si mohli všimnout, tématem nového, jedenáctého čísla jsou Závislosti. Ač jsme se snažili tématu věnovat co nejvíce ze široka, rozhodně naše číslo nepokryje celou problematiku. Jistě ale zájemcům skvěle poslouží informacemi nabyté odborné okénko, které Vám pomůže se s v problematice lépe zorientovat. V časopise najdete rozhovor s panem doktorem Vackem, který působí na klinice adiktologie. Moc mu děkujeme za jeho čas a otevřenost. V rozhovoru zaznělo mnoho silných myšlenek, dovolím si jednu, která nám možná trochu pomůže pochopit, co asi závislý člověk prožívá, citovat: „Stáváme se otroky sami sebe. Nedokážeme vlastně svoje chování změnit ani usměrnit“. Dále nám do tohoto čísla přispěla svým příběhem Tereza Ryzáková. Tento článek, zpracovaný naší redaktorkou Barčou Brannou, jsem doslova zhltla na jedno nadechnutí a zanechal ve mně silné pocity. Obdivuji každého, kdo nám svůj příběh propůjčí, kdo se „vysvlékne“ před zraky čtenářů a skrze své trápení ukáže, že i obrovsky náročné chvíle vystřídají lepší zítřky. Jak říká v článku Tereza: „Lituju toho, ale nic z toho, co jsem prožila, bych nevrátila.“ Doporučuji si také přečíst kontroverzní život Timothyho Learyho (ano, je to „ten, co si nechal uříznou hlavu“). Možná ve Vás jeho život probudí jiné emoce, než ty, se kterými začnete článek číst. V časopise dále naleznete články na témata: závislost na virtuálních drogách, drogy v akademickém prostředí, závislost na lásce, workoholismus, závislost na běžných věcech, závislost na jídle a další. Čtenářovu oku by také nemělo uniknout perfektní grafické zpracování tohoto čísla, které si pod svá křídla vzala naše Barča spolu s dalšími autory přiložených ilustracích. Velké díky i Vám.

Teď už mi nezbývá nic jiného než Vám popřát příjemné čtení, třeba s kouskem čokolády nebo šálkem dobré kávy. Ať ty závislosti nebereme tak vážně:-)

Za celou redakci
šéfredaktorka Helena Beranová

Semestr psychologie


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 11. 2022