Vychází nové číslo OFFLine

V tomto vydání jsme se podívali, jaké důsledky může mít dlouhodobé ignorování vzdělávání v oblasti humanitních a společenských věd. Zamýšlíme se nad tím, zda učitelé mají jasné nástroje i dostatek času k výuce základů politické teorie a dalších disciplín nezbytných k chápání současného světa. Rozebíráme, proč je občanská výchova a základy společenských věd stále brán jako okrajový a v zásadě nepotřebný předmět. Kdy se konečně v naší společnosti projeví vzdělávání v oblasti politického či kritického myšlení?

Předkládáme téma Člověk a společnost z pohledu didaktiků, učitelů, historika i filozofa, kteří se s námi v rozhovorech, komentářích a esejích podělili o svoje názory na současnost. Prostřednictvím ankety přinášíme také zajímavý vhled do postojů našich studentek a studentů, jak oni vnímají Evropskou unii, svobodu a demokracii, zda se cítí být kompetentní stát se právoplatnými občany evropského demokratického společenství. Seznamujeme se studentkami a studenty, kteří jsou občansky velmi aktivní a plně si uvědomují odpovědnost i hodnoty svobodné společnosti. Zejména studujícím pak nabízíme knižní tipy a rady a jak doufáme také inspiraci.

Přejeme Vám inspirující offline čtení!

OFFline - magazín o lidech a pro lidi s humanitou v krvi

AKTUÁLNÍ ČÍSLO soubor pdf 7,12 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 11. 2022