Порядок прийому абітурієнтів з України / Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Česká verze

Порядок прийому абітурієнтів з України

 • дана процедура прийому призначена лише для іноземців, яким надано тимчасовий захист відповідно до Закону № 65/2022 Збірки законів, Про певні заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації;
 • заявки подаються лише в електронному вигляді;
 • процедура прийому та пов’язані з нею дії безкоштовні;
 • кінцевий термін подання електронних заявок до 30 червня 2022 року;
 • умови вступу: успішне виконання усного вступного іспиту, дата проведення вступних іспитів у період з 22 по 26 серпня 2022 року, та 
 • подання документів, підтверджуючих попередню освіту та її нострифікацію в Чеській Республіці;
 • повний перелік умов вступу на Філософський факультет Остравського університету на 2022/2023 навчальний рік, ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІМ Надано тимчасовий захист В ЧЕХІЇ ЗА ЗАКОНОМ № 65/2022 Збірки законів, ПРО ПЕВНІ ЗАХОДИ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, СПРИЧИНЕНИМ ВТОРГНЕННЯМ ВІЙСЬК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
 • перелік запропонованих освітніх програм:

  Програми бакалаврату (стандартна тривалість навчання 3 роки)
  Назва освітньої програми
  Варіанти
  Філософія
  completus (одна спеціальність)
  Історія
  completus (одна спеціальність)
  Англійська філологія
  completus (одна спеціальність)
  Чеська мова для іноземців
  completus (одна спеціальність)
  Німецька філологія
  completus (одна спеціальність)
  спеціалізація: Німецька мова для професійного та професійного спілкування
  Польська філологія
  completus (одна спеціальність)
  Французька філологія
  completus (одна спеціальність)
  спеціалізація: Французька мова для професійного та професійного спілкування
  Іспанська філологія
  completus (одна спеціальність)
  спеціалізація: Іспанська мова для професійного та професійного спілкування
  Російська філологія
  completus (одна спеціальність)
  Історія мистецтва
  completus (одна спеціальність)


  Подальші освітні програми в магістратурі (стандартна тривалість навчання 2 роки)
  Назва освітньої програми
  Варіанти
  Філософія
  completus (одна спеціальність)
  Філософські студії1
  completus (одна спеціальність)
  Історія
  completus (одна спеціальність)
  спеціалізація: Економічна та суспільна історія
  спеціалізація: Історія культури
  Центральноєвропейські історичні дослідження, зосереджені на історії Чехії, Польщі та Словаччини1
  completus (одна спеціальність)
  Англійська філологія
  completus (одна спеціальність)
  Чеська мова для іноземців
  completus (одна спеціальність)
  Німецька філологія
  completus (одна спеціальність)
  Польська філологія
  completus (одна спеціальність)
  Французька філологія
  completus (одна спеціальність)
  Іспанська філологія
  completus (одна спеціальність)
  Російська філологія
  completus (одна спеціальність)
  Історія мистецтва
  completus (одна спеціальність)

  1 Навчання проводиться у співпраці з польським Сілезьким університетом у Катовіцях та словацьким університетом Матея Бела у Банській Бистриці. Один семестр студент проведе у Польщі та один семестр у Словаччині.

  Аспірантура. Освітні програми (стандартна тривалість навчання 4 роки)
  Назва освітньої програми
  Філософія
  Історичні науки
  Чеська мова
  Англійська філологія
  Теорія та історія чеської літератури
  Літературознавство – теорія та історія національних літератур
  Німецька філологія
  Польська мова
  Лінгвістична та літературознавча порівняльна славістика
  Романська філологія

 • Курси чеської мови для українців


Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

 • toto přijímací řízení je určeno pouze pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace;
 • přihlášky se podávají pouze elektronicky;
 • poplatek za úkony spojené s přijímací řízením není stanoven;
 • termín pro podání přihlášek do 30. června 2022;
 • podmínky pro přijetí: úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky, termín přijímacích zkoušek v období od 22. do 26. srpna 2022, a 
 • doložení předcházejícího vzdělání a jeho uznání v ČR;
 • Celé podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023, PRO CIZINCE, KTERÝM BYLA V ČR POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA PODLE ZÁKONA Č. 65/2022 SB, O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH V SOUVISLOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY VYVOLANÝM INVAZÍ VOJSK RUSKÉ FEDERACE
 • seznam nabízených studijních programů:

  Bakalářské studijní programy (standardní délka studia 3 roky)
  Název studijního programu
  Varianty
  Filozofie
  completus
  Historie
  completus
  Anglická filologie
  completus
  Čeština pro cizince
  completus
  Německá filologie
  completus
  specializace: NJ pro odbornou a profesní komunikaci
  Polská filologie
  completus
  Francouzská filologie
  completus
  specializace: FJ pro odbornou a profesní komunikaci
  Španělská filologie
  completus
  specializace: ŠJ pro odbornou a profesní komunikaci
  Ruská filologie
  completus
  Dějiny umění
  completus


  Navazující magisterské studijní programy (standardní délka studia 2 roky)
  Název studijního programu
  Varianty
  Filozofie
  completus
  Filozofická studia1
  completus
  Historie
  completus
  specializace: Hospodářské a sociální dějiny
  specializace: Kulturní dějiny
  Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny1
  completus
  Anglická filologie
  completus
  Čeština pro cizince
  completus
  Německá filologie
  completus
  Polská filologie
  completus
  Francouzská filologie
  completus
  Španělská filologie
  completus
  Ruská filologie
  completus
  Dějiny umění
  completus

  1 Studium je realizováno ve spolupráci s polskou Slezskou univerzitou v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach) a slovenskou Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Student stráví jeden semestr studia v Polsku a jeden semestr na Slovensku.

  Doktorské studijní programy (standardní délka studia 4 roky)
  Název studijního programu
  Filozofie
  Historické vědy
  Český jazyk
  Anglická filologie
  Teorie a dějiny české literatury
  Literární věda – teorie a dějiny národních literatur
  Německá filologie
  Polský jazyk
  Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
  Románská filologieZveřejněno / aktualizováno: 13. 05. 2022