Seznam uchazečů o studium podle studijních programů (2021)

Seznamy uchazečů jsou vytvořeny po řádném termínu i po náhradním termínu přijímacího řízení (tj. konečné výsledky).

JEDINÝM právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkana fakulty.

Fakulta NEPOSKYTUJE informace o výsledcích na základě telefonátu nebo e-mailu.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 07. 2021