Informace o studiu na Filozofické fakultě OU během nouzového stavu, možnosti zapojení se do dobrovolnických aktivit a aktuální informace o nařízeních vlády a kraje v souvislosti s platnými opatřeními proti COVID-19

Režim a výuka na FF se řídí aktuálními usneseními vlády ČR a COVID 19 univerzitním semaforem pro řízení provozu OU.

Aktuální upravený harmonogram AR 2020/2021 ikona pdf 0,22 MB
Aktuální usnesení vlády ČR týkající se organizace studia na VŠ

Další odkazy

Tipy a návody k distanční výuce:


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 03. 2021