Vyhlášení výsledků XVI. ročníku studentské překladatelské soutěže FF OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Letošní ročník překladatelské soutěže Filozofické fakulty OU Den s překladem zná už jména všech oceněných. Letos do soutěže doputovalo o 58 více soutěžních překladů než v loňském roce, konkurence tak byla zase o něco vyšší. Počet soutěžních překladů se vyšplhal na celkových 221 (62 z VŠ a 159 ze SŠ), přičemž zájem o soutěž dalece překročil region. Kromě vysokoškoláků z celé České republiky, připutovaly do soutěže také překlady ze středních škol například z Prahy, Chrudimi, Náchodu nebo Tábora. Zejména ze strany středních škol zájem o účast v soutěži stoupá. Z toho důvodu se porotci v některých případech rozhodli udělit více ocenění, například v překladech z angličtiny nebo z němčiny je na místo tří hned šest oceněných středoškoláků.

„To jsou překlady, které by bylo možné bez zásadnějších úprav publikovat,“ uvádí garantka soutěže dr. Renáta Tomášková z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU a dodává, že studenti, kteří obdrželi „pouze“ čestná uznání nemusí být zklamaní, protože kvalitních překladů je rozhodně více než těch několik oceněných.

Všem zúčastněným a oceněným tímto děkujeme za letošní účast v soutěži Den s překladem, která byla letos v mnohém nevšední. Gratulujeme oceněným studentům a těšíme se na další překlady v příštím roce. Příští ročník soutěže bude vyhlášen opět začátkem zimního semestru, na žádost samotných středoškolských studentů tentokrát rozšířený také o latinský jazyk pro středoškolské studenty. Pevně věříme, že v příštím roce se setkáme prezenčně přímo na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Studenti ocenění v kategorii středních škol

Překlady z anglického jazyka

Neliterární překlad:

1. místo: Vojtěch Dubčák, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek
2. místo: Ondřej Pešek, Jiráskovo gymnázium Náchod
3. místo: Tereza Vargončíková, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Literární překlad:

1. místo: Eliška Chýlková, Gymnázium Budějovická, Praha
2. místo: Valerie Malá, Gymnázium Olomouc-Hejčín
3. místo: Jiří Závada, Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Překlady z německého jazyka

Literární překlad:

1. místo: Jan Tomšej, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek
2. místo: Tereza Kašpárková, Gymnázium Karviná
3. místo: Tereza Vargončíková, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

 

Neliterární překlad:

1. místo: Kristýna Baierová, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek
2. místo: Michaela Müllerová, Gymnázium a JŠ, Zlín
3. místo: Ivana Wróblová, Gymnázium, Havířov-Podlesí

Překlady z francouzského jazyka

1. místo: Martina Gajdušková, Masarykovo gymnázium, Příbor, literární překlad
2. místo: Jan Tvrdoň, Gymnázium Matyáše Lercha v Brně, neliterární překlad
3. místo: Natálie Doležalová, Gymnázium J. Ressela, Chrudim, literární překlad

Překlady ze španělského jazyka

1. místo: Anna Kocmánková, Gymnázium Krnov, literární překlad
2. místo: David Popelka, Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, literární překlad
3. místo: Tomáš Soldán, Gymnázium O. Havlové, Ostrava-Poruba, neliterární překlad
3. místo: Klára Kozlová, Gymnázium Havířov, literární překlad

Překlady z ruského jazyka

Literární překlad:

1. místo: Kryštof Mec, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek
2. místo: Kateřina Jahodová, Slezské gymnázium Opava
3. místo: Martina Glogarová, Gymnázium Havířov-Město

 

Neliterární překlad

1. místo: Natálie Skácelová, Slezské gymnázium Opava
2. místo: Stanislav Was, Gymnázium Františka Živného v Bohumíně
3. místo: Lucie Bízová, Gymnázium, Olomouc-Hejčín

Překlad z polského jazyka

čestné uznání získává Andrea Sopuchová ze Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Uherském Brodě za překlad literárního textu

Studenti ocenění v kategorii vysokých škol

Překlady z anglického jazyka

Lucie Bednářová, Univerzita Karlova, literární překlad
Klára Krásenská, Univerzita Karlova, literární překlad
Žaneta Kovářová, Ostravská univerzita, literární překlad

Překlady z německého jazyka

Pavlína Soušková, Ostravská univerzita, neliterární překlad
Lucie Hánová, Univerzita Pardubice, literární
Lea Macíková, Ostravská univerzita, neliterární
Kateřina Fialová, Univerzita Pardubice, literární
Anna Nováková, Univerzita Karlova, neliterární

Překlady z francouzského jazyka

Tereza Mazlová, Masarykova univerzita, literární překlad
Gabriela Brožová, Univerzita Palackého, literární překlad

Překlad ze španělského jazyka

Michael Stefan, Ostravská univerzita, literární překlad

Překlad z ruského jazyka

Michaela Matušková, Ostravská univerzita, neliterární překlad

Překlady z polského jazyka

Martina Novotná, Ostravská univerzita, literární překlad
Terezie Šenkyříková, Univerzita Palackého, literární překlad

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022