Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

HR – personální konzultant pro veřejnost

Rozšiřujeme nabídku celoživotního vzdělávání o nový modul

Až do 20. srpna se mohou zájemci hlásit do modulu HR – personální konzultant, který je nyní otevřený také pro širokou veřejnost. Jedinou podmínkou pro přihlášení do modulu je ukončené středoškolské vzdělání.

Modul má posluchače seznámit se základními manažerskými dovednostmi, a to především s ohledem na oblast personalistiky. Modul není v nabídce úplnou novinkou, v předchozích třech letech byl však otevřený pouze studentům Ostravské univerzity. Nyní mohou získat konkurenční výhodu na trhu práce také zájemci mimo univerzitu, a to v rámci studia celoživotního vzdělávání.

Modul je zaměřený především na praxi, v rámci výuky se proto posluchači dostanou také do firem a provozu, kde budou mít příležitost nahlédnout do všech řídících procesů a mechanismů. Seznámí se s organizační strukturou, s nejnovějšími trendy v oblasti rozvoje lidských zdrojů, se strategiemi řízení organizace, s personálními procesy atd. Výukou je provedou kromě zkušených pedagogů také vybraní personalisté a manažeři, kteří posluchačům pomohou společně zapracovat na sebeprezentaci, motivaci a kreativitě.

Výstupem studia bude příprava vlastního projektu či podnikatelského záměru, na němž si posluchač může procvičit základní principy řízení. Část výuky bude v distanční podobě formou samostudia, část pak v prostorách Filozofické fakulty a část přímo ve vybrané firmě. Celkem posluchače čeká 400 hodin výuky, která bude probíhat vždy dvakrát do měsíce po dobu dvou semestrů (od září do srpna). Na konci výukového programu posluchače čeká závěrečná zkouška v podobě prezentace a obhajoby vlastního projektu či podnikatelského záměru. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování.

Podmínky, cenu kurzu a harmonogram se dozvíte na stránce programu HR-personální konzultant.

Ohlasy našich absolventů:

Modul HR-personální konzultant je tou nejlukrativnější vstupenkou na HR oddělení firem. V době, kdy teoretická znalost problematiky nestačí, přináší praktický základ pro práci personalisty či rozjetí vlastního podnikání, účast při strategických akcích na poli HR a 100 h řízené praxe k tomu.
Jana Melčáková (dnes působí jako HR Specialist SCHOTT CR, s.r.o.)

Personální modul HR konzultant je skvělým místem, kde může člověk načerpat poznatky z personální problematiky nehledě na to, že získaný certifikát, který je oficiálně předávaný rektorem OU, má již jistou váhu v pracovním životopisu v rámci pracovních dovedností a vzdělání uchazeče.
David Šviderský (dnes působí jako HR Specialist Maxion Wheels Czech s.r.o.)


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 05. 2020

facebook
rss
social hub