Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Aktualizovaný zkrácený harmonogram na zbytek akademického roku 2019/20 na FF OU

Letní semestr
Registrace předmětů na ZS AR 2020/2021květen 2020**
Zkouškové období 11. 5. – 31. 8. 2020
Jednosměnný provoz (budovy FF OU se uzavírají v 15:00 hod.) 20. 7. – 14. 8. 2020
Mezní termín splnění studijních povinností za LS 31. 8. 2020
Zápis na rozvrhové akce pro ZS AR 2020/2021 září 2020**
Hlavní prázdniny27. 7. – 9. 8. 2020.
Státní závěrečná zkouška (SZZ) – řádný i opravný termín (květen, červen)
Odevzdání diplomových a bakalářských prací (elektronicky) do 24. 4. 2020
Odevzdání přihlášky k SZZ (e-mailem na studijním oddělení) do 10. 5. 2020
Kontrola výsledků studia před SZZ (on-line studijním oddělením) do 12. 5. 2020
Návrh kateder – konkrétní termíny a složení komisí do 15. 5. 2020
Studijní oddělení zveřejní konkrétní termíny a složení komisí (na Portálu OU) do 20. 5. 2020
SZZ písemná a ústní forma zkoušení 25. 5. – 29. 5. 2020
8. 6. – 12. 6. 2020
Státní závěrečná zkouška (SZZ) – řádný i opravný termín (červenec)
Odevzdání diplomových a bakalářských prací (na katedrách) do 29. 5. 2020
Kontrola výsledků studia před SZZ (osobně na studijním oddělení) do 5. 6. 2020
Odevzdání přihlášky k SZZ (na katedrách) do 5. 6. 2020
Návrh kateder – konkrétní termíny a složení komisí do 12. 6. 2020
Studijní oddělení zveřejní konkrétní termíny a složení komisí (na Portálu OU) do 19. 6. 2020
SZZ písemná forma zkoušení 29. 6. – 10. 7. 2020
SZZ ústní forma zkoušení 29. 6. – 10. 7. 2020
Státní závěrečná zkouška (SZZ) – řádný i opravný termín (srpen)
Odevzdání diplomových a bakalářských prací (na katedrách) do 15. 6. 2020
Kontrola výsledků studia před SZZ (osobně na studijním oddělení) do 25. 6. 2020
Odevzdání přihlášky k SZZ (na katedrách) do 25. 6. 2020
Návrh kateder – konkrétní termíny a složení komisí do 10. 7. 2020
Studijní oddělení zveřejní konkrétní termíny a složení komisí (na Portálu OU) do 17. 7. 2020
SZZ písemná forma zkoušení 17. 8. – 28. 8. 2020
SZZ 24. 8. – 28. 8. 2020
SZZ z pedagogiky a psychologie (společný základ Učitelství pro SŠ) 10. 8. – 28. 8. 2020

** bude stanoveno v harmonogramu akademického roku 2020/2021


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 05. 2020

facebook
rss
social hub