Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Pravidla konzultací a zkoušení na FF OU počínaje 27. dubnem 2020

Od pondělí 27. dubna 2020 je povoleno konání praxí


 1. Přítomnost na budovách FF je povolena všem studentům.

 2. Přítomnost studentů v prostorách FF je dovolena za účelem konzultace nebo zkoušení (vykonání zkoušky či zápočtu, nikoli přímé výuky).

 3. Přítomnost studentů v prostorách FF (budova G) je dovolena rovněž za účelem vyřízení formalit pro konání praxí (oddělení praxí), a to pouze po předchozí domluvě s Ing. Radmilou Musiolovou.

 4. Přítomnost na FF je povolena pouze osobám, které nepodléhají karanténě a nevykazují akutní zdravotní potíže odpovídající virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 5. Po celou dobu prodlévání na FF je u akademiků i studentů povinná ochrana horních cest dýchacích.

 6. Konzultace a ústní zkoušení probíhají individuálně (vyučující a student).

 7. U ústního zkoušení vyučující vypíše termíny v portálu tak, aby se na každý termín mohl přihlásit pouze jeden student; v rámci jednoho dne je možno vypsat více termínů, přičemž je nutno zohlednit časovou náročnost zkoušení jednoho studenta, včetně časové rezervy na odchod studenta.

 8. Konzultace se omlouvají individuálně za obdobných podmínek jako u ústního zkoušení.

 9. Písemné zkoušení lze realizovat za přítomnosti maximálně 5 osob.

 10. U písemného zkoušení vyučující vypíše termíny v portálu tak, aby se na každý termín mohli přihlásit maximálně 4 studenti; v rámci jednoho dne je možno vypsat více termínů, přičemž je nutno zohlednit časovou náročnost zkoušení, včetně časové rezervy na odchod studentů.

 11. Zkoušení /konzultace může probíhat pouze v místnostech, v nichž budou zajištěny dostatečné prostorové rozestupy mezi jednotlivými osobami (minimálně 2 metry).

 12. Studenti se dostaví do prostor FF na určené místo v určený čas.

 13. Před vstupem do místnosti je povinná dezinfekce rukou.

 14. Studenti mají povinnost odevzdat vyučujícímu před zahájením zkoušení / konzultace podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, potvrzení se archivuje na sekretariátu katedry.

 15. Bezprostředně po ukončení konzultace / zkoušení studenti opustí prostory FF.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 04. 2020

facebook
rss
social hub