Motivační stipendia

Motivační stipendium je určeno studentům prvních ročníků, kteří studují v prezenční formě Bc. nebo NMgr. stupni studia. Mezi podmínky pro přiznání stipendia patří: splnění všech povinných předmětů za 1. semestr a zisk nejméně 30 kreditů, průměr maturitního vysvědčení nižší než 1,5 (pouze u Bc.) a ukončení bakalářského studia ve standardní době (pouze u NMgr.). Žádost o motivační stipendium podává student na studijní oddělení fakulty, a to pouze v době od 15. února do 15. března daného roku.
Podat žádost


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 04. 2022