Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Student > Stipendia

Ostravská univerzita

Motivační stipendia

Na podporu studia cizinců je stipendium určené výhradně zahraničním studentům, kteří studují prezenčně v českém jazyce NMgr. nebo doktorský program. Nárok na stipendium mají jen ti studenti, kterým nebyla přiznána jiná forma podpory, studují ve standardní době studia a jedná se o první studium v daném typu programu. Žádost podává student na studijní oddělení.
Podat žádost


Motivační stipendium je určeno studentům prvních ročníků, kteří studují v prezenční formě Bc. nebo NMgr. stupni studia. Mezi podmínky pro přiznání stipendia patří: splnění všech povinných předmětů za 1. semestr a zisk nejméně 30 kreditů, průměr maturitního vysvědčení nižší než 1,5 (pouze u bc.) a ukončení bakalářského studia ve standardní době (pouze u NMgr.). Žádost podává student na studijní oddělení fakulty.
Podat žádost


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 05. 2019

facebook
rss
social hub