Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Studenti představili výsledky své práce

Únorové a březnové Studentské vědecké konference

Od února do dubna mají studenti jednotlivých kateder možnost vystoupit na Vědeckých studentských konferencích a podělit se o výsledky svých projektů a bádání. Studentské vědecké konference jsou tradičními akcemi Filozofické fakulty, které studentům umožňují vzájemně porovnat a představit své badatelské a studijní výstupy. Konference jsou soutěžní a porota složená z řad akademiků pak vyhodnotí tři nejlepší přednášky, přičemž posuzují jak obsahovou stránku dané problematiky, tak celkovou připravenost a schopnost srozumitelně podat zkoumané téma.

Katedra českého jazyka ocenila zahraniční studenty

Na katedře českého jazyka zabodoval Miroslav Píštěk, který se zaměřil na kvantitativní lexikální analýzu bulvárního a seriózního tisku, tedy experimentálně ověřil, do jaké míry se ve vybraných aspektech liší jazyk bulvárního a seriózního tisku. O druhé a třetí místo se podělili zahraniční studenti Marta Zając a Wojciech Bizoń, oba studenti druhého ročníku oboru Čeština pro cizince. Wojciech Bizoń přináší analýzu a srovnání tematické koncentrace textů novoročních projevů polských prezidentů, Marta Zając se zaměřila na rozbor jazyka a řeči filmových postav na příkladu filmů české nové vlny.

Nový pohled na Terezu Novákovou na katedře české literatury

Také na katedře české literatury a literární vědy se potvrdilo, že v prvním ročnícíku studují talentovaní studenti. Cenu poroty i posluchačů získala studentka prvního ročníku studijního programu Učitelství pro střední školy Tereza Bůžková s příspěvkem “Kam s Terezou Novákovou?” Odborná porota vybírala celkem z pěti příspěvků.

Ve filozofii zabodovali prváci

Katedra filozofie i letos pro konání Studentské vědecké konference využila prostor Centra PANT. Tříčlenná komise ocenila prvním místem studentku teprve prvního ročníku bakalářského stupně oboru filozofie Michaelu Dudovou, která rozebrala chápání pohlaví jako typu sociálního druhu a skeptického postoje týkající se jeho postavení jako přirozeného druhu v metafyzice a ve vědeckém výzkumu. Příspěvkem upozornila na rostoucí nutnost z etických důvodů přehodnotit binární koncepci pohlaví. Příspěvek nesl název Sociální konstrukce pohlaví. O druhé místo se podělili Silvie Bahnerová a Michael Stefan. Třetí místo rovněž získala dvojice studentů Jiří Novotný a Jiří Grygar, jenž studuje také prvním rokem obor filozofie a vystoupil s příspěvkem Etika versus Estetika.

Dějiny umění ovládly technické památky

Na katedře dějin umění zaujala svou přednáškou Magdaléna Mrázková, která detailně popsala proces proměny průmyslového areálu v centru Ostravy, kde se dříve nacházel cenný komplex budov koksovny Karolina. Přednáškou poukázala na dodnes platný fakt o nesamozřejmosti památek. Studentka bude s tímto vítězným příspěvkem reprezentovat katedru dějin umění na květnové celostátní soutěži mladých historiků umění Paragone 2018 v Praze. Také Pavla Mantheeová, která získala pomyslnou třetí příčku, se zaměřila na ostravskou technickou památku. Ve svém příspěvku popsala technologický vývoj koksovny Vítkovických železáren v průmyslové oblasti Dolních Vítkovic. Tereza Komínková získala druhé místo s přednáškou, v níž porotu zaujala rozborem díla současné konceptuální umělkyně Kateřiny Šedé.

V sociologii zvítězila u poroty i publika Markéta Radová

Také katedra sociologie využila pro šestý ročník Studentské vědecké konference příjemného prostředí Centra PANT. Ze sedmi soutěžních příspěvků vybrali porotci tři vítězné, jimiž byly studentky Markéta Radová, Markéta Bajtlová a Magdaléna Hajdučková. Markéta Radová zaujala čtyřčlennou porotu i publikum příspěvkem s názvem Hodnoty, motivace a sociální kapitál dobrovolníků, Markéta Bajtlová a Magdaléna Hajdučková se podělily o druhé a třetí místo. Markéta Bajtlová zkoumala vliv elektronických zařízení při výchově dítěte, Magdaléna Hajdučková se zabývala postavením humanitních a sociálních věd ve světle industriální rétoriky. Cenu publika v tajném hlasování získala Markéta Radová, čímž se jen potvrdilo objektivní rozhodnutí komise o jejím umístění na prvním místě.

Silný ročník katedry psychologie

Letošní ročník vyhodnotila porota katedry psychologie jako nejzajímavější v historii katedry s ohledem na kvalitu a skladbu studentských příspěvků. „Jednotlivé příspěvky měly velmi dobrou teoretickou a metodologickou úroveň a většina vystupujících studentů mile překvapila svými dobrými prezentačními dovednostmi včetně časové disciplíny,“ dodal vedoucí katedry dr. Zdeněk Mlčák. Bylo proto náročné vybrat tři nejlepší vystoupení z osmi přihlášených příspěvků. Druhé místo a cenu publika v tajném hlasování získala Eva Nedorostová s příspěvkem věnujícím se postoji a vnímání smrti u hospicových pracovníků. Vítězkou se v očích poroty stala Nikola Wenclová, která se zaměřila na šestifaktorový a prosociální model osobnosti z hlediska genderu. Jako třetí nejlepší porota ocenila Johanu Turčanovou, která se věnovala vnímání životní smysluplnosti a současnému postoji ke smrti. Studenti však přinesli řadu dalších zajímavých a aktuálních témat, jako je fenomén odkládaného mateřství a dospělosti, citové vazby v souvislosti s pocitem osamělosti v období mladší dospělosti a další.

Slavica Iuvenum - tradiční konference s velkou účastí

Letošní dvanáctý ročník konference katedry slavistiky Slavica Iuvenum přilákal téměř na sedm desítek mladých vědeckých pracovníků a doktorandů z České republiky, Slovenska, Polska, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny. Z pořádající katedry slavistiky Filozofické fakulty OU se konference zúčastnilo 11 studentů - polonistů a rusistů. Konference jako jediná není soutěžní, jejím cílem je nabídnout prostor pro představení vlastního badatelského zájmu a výsledků práce v jednotlivých sekcích - jazykověda, literární věda, translatologie a kulturologie. Jednacími jazyky jsou všechny slovanské jazyky a ostravská Slavica Iuvenum patří k největším konferencím tohoto typu v ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 04. 2018

facebook
rss
social hub