Osudové osmičky: Pro milovníky historie k 100. výročí založení ČSR

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Filozofická fakulta OU se zapojila do oslav významného výročí 100 let od založení Československé republiky. Pro veřejnost připravila pásmo pěti přednášek, v nichž naši historici poodhalí řadu událostí, které přímo či nepřímo vedly a ovlivnily vznik samostatného Československého státu.

Druhá z přednášek bude uvedena 17. dubna v Centru PANT a bude se věnovat roku 1848. Nese název JARO NÁRODŮ. Poprvé v dějinách jednotlivé národy artikulovaly politické požadavky, a to nejen v habsburské monarchii, ale i v řadě dalších evropských zemí. Začal vzestup národní identity a nacionalismu. Přednáška představí události roku 1848 jako soubor dílčích revolucí (národní, politické, hospodářské, sociální).

Přiblíží jednotlivé roviny, například úsilí o zrušení poddanství a zrovnoprávnění před zákonem, snahy o zrušení stavovského systému a rozšíření politické participace, potřebu jazykové a národní rovnoprávnosti. Zmíní specifika Moravy a Slezska oproti Čechám. Všimne si i otázky německého sjednocení a případného zapojení habsburské říše včetně českých zemí do konceptu Velkého Německa.

Další přednášky v rámci cyklu Osudové osmičky
29. 3.1648 – Vestfálský mír, Evropa a České země
17. 4.1848 – Jaro národů
31. 5.1918 – rozpad Rakouska Uherska – dopad na Evropu, Čechy, region
21. 6.1918 – 1938 – vznik republiky a její nedlouhé trvání
20. 9.1948 – 1968 komunistický puč, represe padesátých let, postupné uvolňování vrcholící pražským jarem a následná okupace

Všechny přednášky se budou konat v Centru PANT vždy od 16 hodin.

pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2018