Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Stipendium nejen pro budoucí prváky

Studenti FF OU si budou moci zažádat o tzv. motivační stipendium

Již po prvním semestru je možné získat stipendium na základě žádosti, k níž student musí doložit maturitní vysvědčení, jehož průměr musí být do 1,5 nebo roven 1,5. Zároveň musí splnit všechny povinné předměty za 1. semestr podle doporučeného studijního plánu a získat minimálně 30 kreditů. Toto stipendium je určené studentům, kteří nastoupí ke studiu v roce 2018/2019 a později.

Studenti 1. ročníků navazujících magisterských musí mít úspěšně ukončené bakalářské studium v řádné době studia, musí splnit všechny povinné předměty za 1. semestr podle doporučeného studijního plánu a získat minimálně 30 kreditů, aby dosáhli na stipendium.

Stipendia i pro druháky NMgr.

Pokud má student 2. ročníku magisterského programu splněné všechny studijních povinnosti, získá dva doporučující posudky na odevzdanou diplomovou práci a má podanou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce, pak si může rovněž zažádat o stipendium vyplněním žádosti. Toto stipendium je určené studentům, kteří nastoupili ke studiu v roce 2017/2018 a později.

Výše stipendií činí minimálně 2 000 Kč, maximálně však 15 000 Kč. O výši stipendia rozhoduje děkan FF OU na základě doporučení Stipendijní komise FF OU. Přečtěte si pečlivě základní podmínky pro udělení stipendia a formulář žádosti, které jsou k dispozici na Portále Ostravské univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2018

facebook
rss
social hub