FF OU vypsala druhé kolo přijímacího řízení

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Děkan Filozofické fakulty OU vyhlásil pravidla pro druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018, v nabídce je dvacet tři studií pro bakalářský typ vzdělání a čtyři pro navazující magisterský.

Vybírat mohou uchazeči z následující nabídky (viz níže), přičemž přihlášku lze podat pouze elektronicky, a to do 20. srpna 2017.

Přečtěte si pečlivě následující podmínky:

  • poplatek za podání přihlášky je 560,--Kč, splatnost do 20. srpna 2017;
  • přijímací zkouška (u oborů, u nichž se koná) proběhne v pondělí 28. srpna 2017, uchazeč se dostaví na sekretariát příslušné katedry (historie, nebo filozofie) v 9:00 hod. (budova DM Ostravské univerzity, Reální 5, Moravská Ostrava) - upozorňujeme, že pozvánky k přijímací zkoušce nebudou zasílány!;
  • uchazeči o studijní kombinaci s oborem Český jazyk a literatura zašlou do 20. srpna 2017 ověřené kopie vysvědčení ze střední školy;
  • uchazeči o navazující magisterský studijní obor Čeština pro cizince zašlou do 20. srpna 2017 požadované dokumenty - viz informace o oboru;
  • náhradní termín přijímacích zkoušek v rámci 2. kola nebude realizován;
  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny od 29. srpna 2017 na adrese https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky;
  • uchazeč do bakalářského studijního programu, který bude mít uvedeno „navržen na přijetí“, se dostaví s ověřenou kopií maturitního vysvědčení a průkazem totožnosti k zápisu do studia, a to v pátek 1. září 2017 v 9:00 hod. na učebnu E304 (budova E Ostravské univerzity, Čs. legií 9, Moravská Ostrava) - upozorňujeme, že písemné sdělení o navržení na přijetí nebude zasíláno!;
  • uchazeč do navazujícího magisterského studijního programu bude obeslán poštou.

Nabízená studia pro 2. kolo:

Typ studiaStudijní obor/yStudijní programForma studiaZpůsob ověření
bakalářskýFrancouzština ve sféře podnikáníFilologieprezenčníbez PZ
bakalářskýPolský jazyk a literaturaFilologieprezenčníbez PZ
bakalářskýFrancouzský jazyk a literatura +
Dějiny umění a památkové péče
Filologieprezenčníbez PZ + bez PZ
bakalářskýFrancouzský jazyk a literatura +
Německý jazyk a literatura
Filologieprezenčníbez PZ + bez PZ
bakalářskýFrancouzský jazyk a literatura +
Český jazyk a literatura
Filologieprezenčníbez PZ + známky SŠ
bakalářskýFrancouzský jazyk a literatura +
Španělský jazyk a literatura
Filologieprezenčníbez PZ + bez PZ
bakalářskýFrancouzský jazyk a literatura +
Historie
Filologieprezenčníbez PZ + P PZ
bakalářskýFrancouzský jazyk a literatura +
Polský jazyk a literatura
Filologieprezenčníbez PZ + bez PZ
bakalářskýFrancouzský jazyk a literatura +
Latinský jazyk a kultura
Filologieprezenčníbez PZ + bez PZ
bakalářskýFrancouzský jazyk a literatura +
Základy společenských věd
Filologieprezenčníbez PZ + P PZ
bakalářskýPolský jazyk a literatura +
Dějiny umění a památkové péče
Filologieprezenčníbez PZ + bez PZ
bakalářskýPolský jazyk a literatura +
Německý jazyk a literatura
Filologieprezenčníbez PZ + bez PZ
bakalářskýPolský jazyk a literatura +
Český jazyk a literatura
Filologieprezenčníbez PZ + známky SŠ
bakalářskýPolský jazyk a literatura +
Španělský jazyk a literatura
Filologieprezenčníbez PZ + bez PZ
bakalářskýPolský jazyk a literatura +
Historie
Filologieprezenčníbez PZ + P PZ
bakalářskýPolský jazyk a literatura +
Základy společenských věd
Filologieprezenčníbez PZ + P PZ
bakalářskýLatinský jazyk a kultura +
Dějiny umění a památkové péče
Humanitní studiaprezenčníbez PZ + bez PZ
bakalářskýLatinský jazyk a kultura +
Polský jazyk a literatura
Filologieprezenčníbez PZ + bez PZ
bakalářskýLatinský jazyk a kultura +
Český jazyk a literatura
Filologieprezenčníbez PZ + známky SŠ
bakalářskýLatinský jazyk a kultura +
Německý jazyk a literatura
Filologieprezenčníbez PZ + bez PZ
bakalářskýLatinský jazyk a kultura +
Španělský jazyk a literatura
Filologieprezenčníbez PZ + bez PZ
bakalářskýLatinský jazyk a kultura +
Historie
Humanitní studiaprezenčníbez PZ + P PZ
bakalářskýLatinský jazyk a kultura +
Základy společenských věd
Humanitní studiaprezenčníbez PZ + P PZ
magisterskýČeština pro cizinceFilologieprezenčnízaslání dokumentů
magisterskýStředoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějinyHistorické vědyprezenčníÚ PZ
magisterskýKulturní dějinyHistorické vědyprezenčníÚ PZ
magisterskýHospodářské a sociální dějiny novověkuHistorické vědyprezenčníÚ PZ
magisterskýFilozofieFilozofieprezenčníÚ PZ

Vysvětlivky: PZ = přijímací zkouška, P = písemná, Ú = ústní

Další pravidla pro přijetí jsou stejná (kromě zde uvedených) tak, jak je uvedeno v Podmínkách pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 08. 2017