Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Učte se rusky

Filozofická fakulta Ostravské univerzity se zapojila do ambiciózního projektu, který si klade za cíl podpořit a popularizovat ruštinu. Za podpory Evropské komise vzniká projekt russky.info, což je internetový portál zaměřený pouze na výuku ruštiny online. Stránky russky.info budou přístupné veřejnosti od června 2017.

Do společného projektu se zapojilo 7 evropských zemí, výuka tak probíhá hned v několika jazycích, konkrétně v angličtině, bulharštině, češtině, litevštině, němčině, polštině, slovenštině, slovinštině a španělštině.

Jak výuka funguje

Portál russky.info je zcela výjimečný svou koncepcí a pojetím, nahrazuje totiž přímý kontakt s rodilým mluvčím. Součástí jednotlivých lekcí jsou dialogy zobrazující konkrétní životní situace, s nimiž si bude muset student poradit. Webová stránka bude propojená s facebookem, kde se mohou jednotliví žáci přihlásit a společně tak budou tvořit jakousi virtuální třídu. Vzájemně si budou moci pomáhat, konzultovat jednotlivé úkoly a řešit problémy spojené s výukou. Tvůrci kladou důraz především na interaktivitu a praktičnost, přičemž jednotlivé kurzy jsou rozděleny do dvou úrovní podle znalosti uživatele – úplné začátečníky (A1) a začátečníky (A2). Součástí jednotlivých lekcí jsou interaktivní cvičení, audio a videomateriály, texty a soutěže, vše v běžně používané ruštině. Vedle výuky samotného jazyka se student dozví také řadu užitečných informací o životě v současném Rusku. Učební materiály poskytují také informace o ekonomice, politice a kultuře. Součástí kurzu jsou například i úřední formuláře, s nimiž se člověk setká při pobytu v Rusku.

Zapojit se může každý

Stránky russky.info jsou pro každého, kdo má zájem o ruský jazyk a ruskou kulturu. Jsou koncipovány pro nejširší veřejnost, pro turisty a cestovatele, studenty a žáky, úředníky a pracovníky v nejrůznějších profesích, kteří přicházejí do kontaktu s rusky mluvícími lidmi, pro podnikatele. Právě poslední jmenované skupině je věnována zvláštní pozornost v podobě kurzu obchodní ruštiny zaměřeném na rozvoj byznysu. Znalost ruštiny je velmi žádaná u řady firem a nepostradatelná při rozvoji hospodářských vztahů s partnery z postsovětských zemí, které často ruštinu vnímají jako hlavní komunikační jazyk.

Jak se podílí FF OU

Na přípravě stránek se podílí tým deseti partnerů, kdy každý zajišťuje specifickou část projektu. Tým russky.info spojuje odborníky z různých oblastí, soukromé a veřejné organizace, které díky těsné spolupráci přispívají k úspěšnosti projektu a jeho popularitě u cílové skupiny. Naši akademici z katedry slavistiky zajišťují především gramatickou část, připravují témata jednotlivých kurzů a provádějí interní oponentury. Hlavním řešitelem projektu s podporou programu Erasmus+ Evropské komise je slovenská jazyková agentura Edukácia & internet.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 04. 2017

facebook
rss
social hub